Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1256/V

Business name: 
AZINEX, a.s.
  (from: 09/02/2003)
Registered seat: 
Radlinského 20
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 09/02/2003)
Identification number (IČO): 
36 572 829
  (from: 09/02/2003)
Date of entry: 
09/02/2003
  (from: 09/02/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/02/2003)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 09/02/2003)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 09/02/2003)
prenájom dopravných zariadení, áut
  (from: 09/02/2003)
veľkoobchodný a maloobchodný nákup a predaj v rozsahu voľných živností
  (from: 09/02/2003)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (from: 09/02/2003)
výroba jednoduchých kovových výrobkov
  (from: 09/02/2003)
výroba drobných kovových obalov
  (from: 09/02/2003)
výroba drôteného tovaru
  (from: 09/02/2003)
výroba skrutiek, klincov, reťazí a pružín
  (from: 09/02/2003)
výroba predvalkov, plechu, drôtu, profilov a iné hutnícke spracovanie surového železa a ocele
  (from: 09/02/2003)
ťahanie za studena
  (from: 09/02/2003)
valcovanie za studena tenkých pásov
  (from: 09/02/2003)
tvarovanie za studena
  (from: 09/02/2003)
výroba tovaru z plastov
  (from: 09/02/2003)
rozmnožovanie náhradných nosičov
  (from: 09/02/2003)
výroba čalúnených výrobkov
  (from: 09/02/2003)
predaj na trhoch
  (from: 09/02/2003)
baliace činnosti
  (from: 09/02/2003)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 09/02/2003)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 09/02/2003)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 09/02/2003)
reklamná činnosť a propagačná činnosť
  (from: 09/02/2003)
výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení
  (from: 09/02/2003)
výroba kovových prefabrikátov pre stavby
  (from: 09/02/2003)
kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia
  (from: 09/02/2003)
výroba strojov pre všeobecné účely
  (from: 09/02/2003)
výroba produktov z betónu a cementu
  (from: 09/02/2003)
podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/02/2003)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 09/02/2003)
skladovanie a uskladňovanie
  (from: 09/02/2003)
prenájom nehnuteľností bytových a nebytových s poskytovaním aj iných ako základných služieb
  (from: 09/02/2003)
pranie prádla
  (from: 09/02/2003)
žehlenie
  (from: 09/02/2003)
správa budov a sprostredkovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 09/02/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/02/2003)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 09/02/2003)
upratovacie práce
  (from: 09/02/2003)
prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
  (from: 09/02/2003)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 09/02/2003)
prevádzka športových zariadení
  (from: 09/02/2003)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu - fitnes, sauny, solária, vírivky
  (from: 09/02/2003)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 09/02/2003)
prevádzkovanie parkovísk
  (from: 09/02/2003)
poskytovanie datových služieb - internetova čitáreň
  (from: 09/02/2003)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/02/2003)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 09/02/2003)
služby s mechanizmami
  (from: 09/02/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/02/2003)
Marian Kapusta - člen
Bayside Dr. 163
Clearwater, Florida 337 67
Spojené štáty americké
From: 04/16/2004
  (from: 06/06/2017)
Alžbeta Kapustová - predseda
Bayside Dr. 163
Clearwater, Florida 337 67
Spojené štáty americké
From: 04/16/2004
  (from: 06/06/2017)
Dobroslava Šupolová - člen
62
Dravce 053 14
From: 08/01/2006
  (from: 06/06/2017)
Marián Kapusta - predseda
15
Odorín
From: 09/02/2003
  (from: 09/02/2003 until: 04/26/2004)
Marián Kapusta - predseda
15
Odorín
From: 09/02/2003 Until: 04/15/2004
  (from: 04/27/2004 until: 04/26/2004)
Marián Kapusta - člen
Bayside Dr. 163
Clearwater, Florida 337 67
Spojené štáty americké
From: 04/16/2004
  (from: 04/27/2004 until: 06/05/2017)
Alžbeta Kapustová - člen
15
Odorín
From: 09/02/2003
  (from: 09/02/2003 until: 04/26/2004)
Alžbeta Kapustová - člen
15
Odorín
From: 09/02/2003 Until: 04/15/2004
  (from: 04/27/2004 until: 04/26/2004)
Alžbeta Kapustová - predseda
Bayside Dr. 163
Clearwater, Florida 337 67
Spojené štáty americké
From: 04/16/2004
  (from: 04/27/2004 until: 06/05/2017)
Anna Olejníková - člen
Hornádska 29
Olcnava 053 61
From: 04/16/2004
  (from: 04/27/2004 until: 08/30/2006)
Anna Olejníková - člen
Hornádska 29
Olcnava 053 61
From: 04/16/2004 Until: 07/31/2006
  (from: 08/31/2006 until: 08/30/2006)
Ing. Danica Radvancová - člen
Zimná 102/6
Spišská Nová Ves
From: 09/02/2003
  (from: 09/02/2003 until: 04/26/2004)
Ing. Danica Radvancová - člen
Zimná 102/6
Spišská Nová Ves
From: 09/02/2003 Until: 04/15/2004
  (from: 04/27/2004 until: 04/26/2004)
Dobroslava Šupolová - člen
62
Dravce 053 14
From: 08/01/2006
  (from: 08/31/2006 until: 06/05/2017)
Acting in the name of the company: 
Oprávnený konať v mene spoločnosti a robiť právne úkony zaväzujúce spoločnosť, má predseda predstavenstva a ostatní členovia predstavenstva, a to každý samostatne. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením predseda alebo člen predstavenstva.
  (from: 02/27/2013)
Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva samostatne, ďalší najmenej dvaja spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne, ďalší najmenej dvaja spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 09/02/2003 until: 02/26/2013)
Capital: 
49 800 EUR Paid up: 49 800 EUR
  (from: 08/19/2009)
1 500 000 Sk Paid up: 1 500 000 Sk
  (from: 09/02/2003 until: 08/18/2009)
Shares: 
Number of shares: 15
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 08/19/2009)
Number of shares: 15
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/02/2003 until: 08/18/2009)
Supervisory board: 
Mária Kapustová - člen
15
Odorín
From: 09/02/2003
  (from: 05/20/2022)
Alžbeta Šteinerová - člen
225
Rudňany
From: 09/02/2003
  (from: 05/20/2022)
Šimon Šteiner - člen
225
Rudňany
From: 09/02/2003
  (from: 05/20/2022)
Mária Kapustová - člen
15
Odorín
From: 09/02/2003
  (from: 09/02/2003 until: 05/19/2022)
Alžbeta Šteinerová - člen
225
Rudňany
From: 09/02/2003
  (from: 09/02/2003 until: 05/19/2022)
Šimon Šteiner - člen
225
Rudňany
From: 09/02/2003
  (from: 09/02/2003 until: 05/19/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 444/2003 Nz 45768/2003 zo dňa 10.6.2003 podľa §154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/02/2003)
Date of updating data in databases:  03/24/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person