Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1377/S

Business name: 
Gard-invest spol. s r.o. "v konkurze"
  (from: 06/27/2008)
Gard-invest spol. s r.o.
  (from: 08/17/2006 until: 06/26/2008)
GARDEN spol. s r.o.
  (from: 08/12/1993 until: 08/16/2006)
Registered seat: 
Námestie Artézskych prameňov 1
Lučenec 984 01
  (from: 08/17/2006)
Vajanského 2
Lučenec 984 01
  (from: 02/08/2001 until: 08/16/2006)
Dr. Herza 1
Lučenec 984 01
  (from: 08/12/1993 until: 02/07/2001)
Identification number (IČO): 
31 590 641
  (from: 08/12/1993)
Date of entry: 
08/12/1993
  (from: 08/12/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/12/1993)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
  (from: 08/12/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 08/12/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/12/1993)
služby v interiérovej a exteriérovej činnosti
  (from: 08/12/1993)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/12/1993)
prenájom - leasing nehnuteľností a hnuteľných vecí
  (from: 08/12/1993)
výroba tepla
  (from: 02/08/2001)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
  (from: 02/08/2001)
prevádzkovanie garáží
  (from: 11/18/2002)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností a správou majetku
  (from: 11/13/2003)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete určenej výhradne na jednosmerné šírenie TV a rozhlasových programových služieb a na šírenie týchto programových služieb prostredníctvom KDS
  (from: 11/13/2003)
Partners: 
Mesto Lučenec IČO: 00 316 181
Novohradská 1
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 11/18/2002)
AVANT, a.s. IČO: 36 030 473
Vajanského 2
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 11/18/2002 until: 09/10/2003)
AVANT, a.s. IČO: 36 030 473
Vajanského 2
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 02/08/2001 until: 11/17/2002)
Mesto Lučenec IČO: 00 316 181
Novohradská 1
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 02/08/2001 until: 11/17/2002)
AVANT spol. s r.o.
Dr. Vodu 21
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 06/16/1997 until: 02/07/2001)
Mesto Lučenec, zastúpené zástupkyňou primátora mesta MVDr. Miroslavou Čermákovou
Rúbanisko III/56
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 06/16/1997 until: 02/07/2001)
AVANT spol. s r.o.
Dr. Vodu 21
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 08/12/1993 until: 06/15/1997)
Mesto Lučenec, zastúpené zástupkyňou primátora mesta MVDr. Miroslavou Čermákovou
Rúbanisko III/56
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 08/12/1993 until: 06/15/1997)
A-Holding, a.s.
Vajanského 16
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 08/17/2006 until: 06/26/2008)
AVANT Holding, a.s.
Vajanského 2
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 11/17/2005 until: 08/16/2006)
AVANT Holding, a.s.
Vajanského 2
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 09/11/2003 until: 11/16/2005)
UNOSTAV, s.r.o. IČO: 31 628 397
P.Jesenského 11
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 02/08/2001 until: 11/16/2005)
Contribution of each member: 
Mesto Lučenec
Amount of investment: 44 972 000 Sk Paid up: 44 972 000 Sk
  (from: 11/18/2002)
Mesto Lučenec, zastúpené zástupkyňou primátora mesta MVDr. Miroslavou Čermákovou
Amount of investment: 10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 08/12/1993 until: 06/15/1997)
AVANT spol. s r.o.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/12/1993 until: 06/15/1997)
Mesto Lučenec, zastúpené zástupkyňou primátora mesta MVDr. Miroslavou Čermákovou
Amount of investment: 14 991 000 Sk Paid up: 14 991 000 Sk
  (from: 06/16/1997 until: 02/07/2001)
AVANT spol. s r.o.
Amount of investment: 134 922 000 Sk Paid up: 134 922 000 Sk
  (from: 06/16/1997 until: 02/07/2001)
Mesto Lučenec
Amount of investment: 14 991 000 Sk Paid up: 14 991 000 Sk
  (from: 02/08/2001 until: 11/17/2002)
AVANT, a.s.
Amount of investment: 112 437 000 Sk Paid up: 112 437 000 Sk
  (from: 02/08/2001 until: 11/17/2002)
UNOSTAV, s.r.o.
Amount of investment: 22 485 000 Sk Paid up: 22 485 000 Sk
  (from: 02/08/2001 until: 11/16/2005)
AVANT, a.s.
Amount of investment: 82 454 000 Sk Paid up: 82 454 000 Sk
  (from: 11/18/2002 until: 09/10/2003)
AVANT Holding, a.s.
Amount of investment: 82 454 000 Sk Paid up: 82 454 000 Sk
  (from: 09/11/2003 until: 11/16/2005)
AVANT Holding, a.s.
  (from: 11/17/2005 until: 08/16/2006)
A-Holding, a.s.
Amount of investment: 104 939 000 Sk Paid up: 104 939 000 Sk
  (from: 08/17/2006 until: 06/26/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/12/1993)
Ing.arch. Juraj Dobrocký
Dr. Vodu 21
Lučenec
From: 08/12/1993
  (from: 09/11/2003)
Ing.arch. Juraj Dobrocký
Dr. Vodu 21
Lučenec
  (from: 08/12/1993 until: 10/19/1999)
Ing.arch. Juraj Dobrocký
Dr. Vodu 21
Lučenec
  (from: 10/20/1999 until: 09/10/2003)
Ing. Emil Pápai
Wágnera 29
Lučenec
Until: 12/31/2002
  (from: 02/08/2001 until: 09/10/2003)
PhDr. Pavol Rapco
J. Wolkra 4
Lučenec
  (from: 08/12/1993 until: 02/07/2001)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 08/12/1993)
Capital: 
149 913 000 Sk Paid up: 149 913 000 Sk
  (from: 09/11/2003)
149 913 000 Sk
  (from: 06/16/1997 until: 09/10/2003)
10 020 000 Sk
  (from: 08/12/1993 until: 06/15/1997)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/09/2008
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 1K/19/2007-133 zo dňa 03. 01. 2008, právoplatným dňa 25. 01. 2008, zverejneným v obchodnom vestníku dňa 08. 01. 2008, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Gard-invet spol. s r.o., so sídlom Artézskych prameňov 1, Lučenec a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Konkurzný správca, k.s., so sídlom Nám. SNP 15, Banská Bystrica.
  (from: 10/08/2008)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/09/2008
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 1K/19/2007-133 zo dňa 03. 01. 2008, právoplatným dňa 25. 01. 2008, zverejneným v obchodnom vestníku dňa 08. 01. 2008, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Gard-invet spol. s r.o., so sídlom Artézskych prameňov 1, Lučenec a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Konkurzný správca, k.s., so sídlom Nám. SNP 15, Banská Bystrica.
  (from: 06/27/2008 until: 10/07/2008)
Bankruptcy trustee: 
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Horná 23
Banská Bystrica 974 01
From: 04/13/2008
  (from: 10/08/2008)
Konkurzný správca, k.s.
Nám. SNP 15
Banská Bystrica 974 01
From: 01/09/2008
  (from: 06/27/2008 until: 10/07/2008)
Konkurzný správca, k.s.
Nám. SNP 15
Banská Bystrica 974 01
From: 01/09/2008 Until: 04/12/2008
  (from: 10/08/2008 until: 10/07/2008)
Supervisory board: 
Mgr. Renata Andrödyová - predseda
Rúbanisko II/37
Lučenec
From: 12/13/2002
  (from: 09/11/2003)
Mgr. Zsolt Horváth
1. mája 531/9
Kalinovo
From: 11/13/1998
  (from: 09/11/2003)
Ing. Arpád Csank - člen
Nám. republiky 2243/1
Lučenec
From: 11/13/1998
  (from: 09/11/2003)
Mgr. Zsolt Horváth - predseda
1. mája 531/9
Kalinovo
  (from: 11/13/1998 until: 02/07/2001)
Peter Vladovič - člen
Vlastenecká 10
Bratislava
  (from: 11/13/1998 until: 02/07/2001)
Mgr. Zsolt Horváth
1. mája 531/9
Kalinovo
  (from: 02/08/2001 until: 09/10/2003)
Ing. Arpád Csank - člen
Nám. republiky 2243/1
Lučenec
  (from: 11/13/1998 until: 09/10/2003)
Ing. Branislav Kuzma
Komenského 645/33
Zvolenská Slatina
Until: 12/13/2002
  (from: 02/08/2001 until: 09/10/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.5.1993, ktorá bola doplnená dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 19.7.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 08/12/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.5.1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 3907
  (from: 06/16/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 29.9.1998 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/13/1998)
Valné zhromaždenie konané dňa 20.10.2000 zmenilo spoločenskú zmluvu.
  (from: 02/08/2001)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 18.06.2001.
  (from: 11/18/2002)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 13.12.2002 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 09/11/2003)
Valné zhromaždenie dňa 10.02.2003 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy.
  (from: 11/13/2003)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 08. 04. 2008, právoplatným dňa 12. 04. 2008 č.k.: 1K/19/2007-188 bol Konkurzný správca, k.s., Nám. SNP 15, Banská Bystrica, odvolaný z funkcie správcu konkurznej podstaty a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, Banská Bystrica.
  (from: 10/08/2008)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person