Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14103/V

Business name: 
MODUS TRADE, s.r.o. v likvidácii
  (from: 02/04/2011)
Registered seat: 
ul. SNP č. 899
Sečovce 078 01
  (from: 01/20/2003)
Identification number (IČO): 
36 249 068
  (from: 05/02/2002)
Date of entry: 
05/02/2002
  (from: 05/02/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/02/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/02/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/02/2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/02/2002)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 05/02/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/02/2002)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
  (from: 05/02/2002)
administratívne práce
  (from: 05/02/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/02/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/02/2002)
poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/02/2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/02/2002)
výroba liehu, spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh v rozsahu činnosti: ovocný liehovar, samostatný sklad liehu, egalizačná stanica, výrobňa liehovín, plniareň, liehovar na pestovateľské pálenie ovocia
  (from: 11/04/2003)
Partners: 
Milenko Radič
420
Diakovce 925 81
Slovak Republic
  (from: 05/12/2004)
Contribution of each member: 
Milenko Radič
Amount of investment: 20 200 000 Sk Paid up: 20 200 000 Sk
  (from: 05/12/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/02/2002)
Milenko Radič
residence in the Slovak Republic :
420
Diakovce 925 81
From: 05/07/2004
  (from: 05/05/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
  (from: 05/02/2002)
Capital: 
20 200 000 Sk Paid up: 20 200 000 Sk
  (from: 07/31/2003)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/04/2006
  (from: 02/04/2011)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 01/12/2008
  (from: 02/04/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/20/2010
  (from: 02/04/2011)
 Liquidators:
Milenko Radič
420
Diakovce 925 81
From: 11/20/2010
  (from: 02/04/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením svojej funkcie.
  (from: 02/04/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 19.04.2002 formou notárskej zápisnice č. N 31/2002, NZ 27/2002 podľa slovenského práva.
  (from: 05/02/2002)
Notárska zápisnica N 371/99, Nz 360/99 zo dňa 02.12.2002 rozhodnutie jediného spoločníka o zmene sídla z: Trnava, Trstínska 9 na: Sečovce, ul. SNP č. 899.
  (from: 01/20/2003)
Zmena zakladaeľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 96/2003, Nz 63490/2003 zo dňa 25.7.2003.
  (from: 07/31/2003)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 22.10.2003.
  (from: 11/04/2003)
Uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 3K 1/05-40 zo dňa 25.10.2005, právoplatným dňa 4.2.2006 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a JUDr. Alena Davidová, advokátka r.č. , Zdravotnícka 4, Poprad bola ustanovená do funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 02/14/2006)
Uznesením Krajského súdu v Košiciach č. kon. 3K 1/05-43 zo dňa 23.11.2005, právoplatným dňa 5.1.2006 bola JUDr. Alena Davidová, advokátka, zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty a do funkcie nového správcu bol ustanovený JUDr. Ivan Varga, advokát, r. č. , nar. 1.4.1967, Hlavná 6, Košice.
  (from: 06/15/2006)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 3K 1/2005 zo dňa 29. novembra 2007 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu MODUS TRADE, s.r.o. a zbavil JUDr. Miroslava Vereba, advokáta, funkcie správcu konkurznej podstaty. Okresný súd Košice I uznesením č.k. 28Cbr 84/2008-17 zo dňa 19.1.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.11.2010 nariadil likvidáciu spoločnosti MODUS TRADE, s.r.o. a za likvidátora menoval Milenka Radiča, 925 81 Diakovce 420.
  (from: 02/04/2011)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person