Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14360/V

Business name: 
STROJPLAST, s.r.o.
  (from: 11/06/2003 until: 05/22/2006)
Registered seat: 
Vajanského 65
Michalovce 070 01
  (from: 11/06/2003 until: 05/22/2006)
Identification number (IČO): 
36 574 252
  (from: 11/06/2003)
Date of entry: 
11/06/2003
  (from: 11/06/2003)
Person dissolved from: 
21.2.2006
  (from: 05/23/2006)
Date of deletion: 
05/23/2006
  (from: 05/23/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/23/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/06/2003)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/06/2003 until: 05/22/2006)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: STROJPLAST, s.r.o. Sídlo: 070 01 Michalovce, Vajanského 65 IČO: 36 574 252 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 7K 28/2005 zo dňa 11.1.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.2.2006 návrh zamieta pre nemajetnosť dlžníka.
  (from: 05/23/2006)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person