Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  61329/B

Business name: 
PM Stock Systems, s. r. o.
  (from: 01/24/2017)
Registered seat: 
Sedmokrásková 1845/6
Bratislava 821 01
  (from: 01/24/2017)
Identification number (IČO): 
45 235 201
  (from: 11/10/2009)
Date of entry: 
11/10/2009
  (from: 11/10/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/10/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/10/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 11/10/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/10/2009)
počítačové služby
  (from: 11/10/2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/10/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 11/10/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 11/10/2009)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 11/10/2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 11/10/2009)
Partners: 
Global Trade & Consulting, a. s.
Prievozská 2/B
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 12/31/2011)
Contribution of each member: 
Global Trade & Consulting, a. s.
Amount of investment: 105 000 EUR Paid up: 105 000 EUR
  (from: 12/31/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/10/2009)
Vojtěch Jech
Malátova 2433/9
Ústí nad Labem 400 11
Česká republika
From: 07/22/2016
  (from: 08/18/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 11/10/2009)
Capital: 
105 000 EUR Paid up: 105 000 EUR
  (from: 04/14/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 02.10.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 11/10/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2010.
  (from: 12/14/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.4.2011. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.4.2011 - zvýšenie základného imania.
  (from: 04/14/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2011 - tiež zmena sídla.
  (from: 12/31/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.06.2013.
  (from: 06/21/2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.3.2015 č.k. 33Exre/79/2015 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.4.2015.
  (from: 04/25/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.08.2015.
  (from: 08/20/2015)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.9.2015 č.k. 33Exre/320/2015 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2015.
  (from: 10/22/2015)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 01/16/2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.1.2015, sp.zn.: 8R /5/2014-109 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16.1.2015, bola povolená reštrukturalizácia dlžníka : Top Product, s.r.o., so sídlom Karadžičova 25, Bratislava, IČO: 45 235 201 a za správcu bol ustanovený: JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, značka správcu: S1581.
  (from: 10/22/2015)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 07/21/2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.7.2015, sp. zn. 8R 5/2014-506 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21.7.2015, súd rozhodol o ukončení reštrukturalizácie dlžníka Top Product, s.r.o., Plynárenská 4, Bratislava, IČO: 45 235 201
  (from: 10/22/2015)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person