Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4882/B

Business name: 
CAD-ECO a. s.
  (from: 11/03/2009)
Registered seat: 
Svätoplukova 28
Bratislava 821 08
  (from: 11/03/2009)
Identification number (IČO): 
36 787 957
  (from: 11/03/2009)
Date of entry: 
06/07/2007
  (from: 11/03/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/03/2009)
Objects of the company: 
odborná činnosť vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v kategórii statika stavieb
  (from: 11/03/2009)
odborná činnosť vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia dopravné stavby
  (from: 11/03/2009)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 11/03/2009)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 11/03/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby
  (from: 11/03/2009)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 11/03/2009)
sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 11/03/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/03/2009)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/03/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/03/2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/03/2009)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 11/03/2009)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností
  (from: 11/03/2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/03/2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 11/03/2009)
odborná činnosť vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia zdravotnícke zariadenia a inštalácie, plynové zariadenia
  (from: 11/03/2009)
odborná činnosť vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia vodohospodárske stavby
  (from: 11/03/2009)
fotografické služby
  (from: 11/03/2009)
spracovanie záznamov zvuku a obrazu
  (from: 11/03/2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 11/03/2009)
počítačové služby
  (from: 11/03/2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/03/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/03/2009)
administratívne služby
  (from: 11/03/2009)
Geologický výskum
  (from: 09/15/2015)
Ložiskový geologický prieskum
  (from: 09/15/2015)
Inžinierskogeologický prieskum
  (from: 09/15/2015)
Hydrogeologický prieskum
  (from: 09/15/2015)
Geologický prieskum životného prostredia
  (from: 09/15/2015)
Geofyzikálne práce
  (from: 09/15/2015)
Geochemické práce
  (from: 09/15/2015)
Terénne meračské práce
  (from: 09/15/2015)
Technické práce (výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúškobných zariadení)
  (from: 09/15/2015)
Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (from: 09/15/2015)
Sanácia geologického prostredia
  (from: 09/15/2015)
Sanácia enviromentálnej záťaže
  (from: 09/15/2015)
Odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii evniromentálnej záťaže
  (from: 09/15/2015)
Vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (from: 09/15/2015)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/07/2020)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/07/2020)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 10/07/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/03/2009)
Ing. Ladislav Stolárik - Member of the Board of Directors
Dolná Tižina 5
Dolná Tižina 013 04
From: 05/27/2021
  (from: 06/29/2021)
Ing. Slavomír Podmanický - Chairman of the Board of Directors
Gajova 2525/19
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 05/27/2021
  (from: 06/29/2021)
RNDr. Marián Kuvik - Member of the Board of Directors
Jasenica 180
Jasenica 018 17
From: 05/27/2021
  (from: 06/29/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda Predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia Predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/13/2021)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 11/03/2009)
Shares: 
Number of shares: 25
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 11/03/2009)
Stockholder: 
COMITY, s.r.o.
Trnavská cesta 25
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 06/29/2021)
Supervisory board: 
Mgr. Ladislav Futó
L. Svobodu 2412/8
Trebišov 075 01
From: 05/27/2021
  (from: 06/29/2021)
Mgr. Tomáš Kubela
Vilová 2993/33
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
From: 05/27/2021
  (from: 06/29/2021)
Mgr. Martin Borovský
Oblazov 34
Kotešová 013 61
From: 05/27/2021
  (from: 06/29/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.05.2007 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/03/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.06.2007 - rozšírenie predmetu činnosti.
  (from: 11/03/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2007.
  (from: 11/03/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2007.
  (from: 11/03/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.11.2008.
  (from: 11/03/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.04.2009.
  (from: 11/03/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice N 46/2009 Nz 33198/2009 zo dňa 30.09.2009 o zmene právnej formy spoločnosti CAD-ECO s. r. o., so sídlom Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 36 787 957, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 46333/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 11/03/2009)
Notárska zápisnica zo dňa 11.4.2011 N 62/2011, Nz 12991/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 05/04/2011)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.10.2013.
  (from: 03/26/2014)
Notárska zápisnica zo dňa 07.09.2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 09/15/2015)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person