Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14740/B

Business name: 
VADIS TOUR SLOVAKIA,s.r.o.
  (from: 03/25/1998 until: 07/28/2005)
VADIS TOURS SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 06/18/1997 until: 03/24/1998)
CESTOVNÁ KANCELÁRIA RELAX TOURS s.r.o.
  (from: 05/22/1997 until: 06/17/1997)
Registered seat: 
Konventná 14
Bratislava 811 03
  (from: 06/27/2000 until: 07/28/2005)
Hviezdoslavovo nám. 16
Bratislava 811 03
  (from: 06/18/1997 until: 06/26/2000)
Smetanova 15
Bratislava 811 03
  (from: 05/22/1997 until: 06/17/1997)
Identification number (IČO): 
35 718 676
  (from: 05/22/1997)
Date of entry: 
05/22/1997
  (from: 05/22/1997)
Person dissolved from: 
2.9.2003
  (from: 07/29/2005)
Date of deletion: 
07/29/2005
  (from: 07/29/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/29/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/22/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/22/1997 until: 07/28/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/22/1997 until: 07/28/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/22/1997 until: 07/28/2005)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 05/22/1997 until: 07/28/2005)
Partners: 
Ľuboš Baník
Pri kríž 12
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 10/28/1999 until: 06/26/2000)
Ľuboš Baník
Pri kríž 12
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 03/24/1999 until: 10/27/1999)
Ľuboš Baník
Pri kríž 12
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 05/22/1997 until: 03/23/1999)
Andrea Gregorová
Zrínskeho 9
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 10/28/1999 until: 06/26/2000)
Andrea Gregorová
Zrínskeho 9
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 03/24/1999 until: 10/27/1999)
Andrea Gregorová
Zrínskeho 9
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 05/22/1997 until: 03/23/1999)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Jamnického 4
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 10/28/1999 until: 06/26/2000)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Jamnického 4
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 03/24/1999 until: 10/27/1999)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Jamnického 4
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 05/22/1997 until: 03/23/1999)
Viola Šidlová
Súľovská 19
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 10/28/1999 until: 06/26/2000)
Martina Poláková
Konventná 14
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 06/27/2000 until: 07/28/2005)
Contribution of each member: 
JUDr. Ladislav Schwarcz
Amount of investment: 96 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 96 000 Sk
  (from: 05/22/1997 until: 03/23/1999)
Andrea Gregorová
Amount of investment: 27 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 27 000 Sk
  (from: 05/22/1997 until: 03/23/1999)
Ľuboš Baník
Amount of investment: 27 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 27 000 Sk
  (from: 05/22/1997 until: 03/23/1999)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Amount of investment: 128 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 128 000 Sk
  (from: 03/24/1999 until: 10/27/1999)
Andrea Gregorová
Amount of investment: 36 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 36 000 Sk
  (from: 03/24/1999 until: 10/27/1999)
Ľuboš Baník
Amount of investment: 36 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 36 000 Sk
  (from: 03/24/1999 until: 10/27/1999)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Amount of investment: 255 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 255 000 Sk
  (from: 10/28/1999 until: 06/26/2000)
Andrea Gregorová
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/28/1999 until: 06/26/2000)
Ľuboš Baník
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/28/1999 until: 06/26/2000)
Viola Šidlová
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 10/28/1999 until: 06/26/2000)
Martina Poláková
Amount of investment: 375 000 Sk Paid up: 375 000 Sk
  (from: 06/27/2000 until: 07/28/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/28/1999 until: 07/28/2005)
konatelia
  (from: 05/22/1997 until: 10/27/1999)
Andrea Gregorová
Zrínskeho 9
Bratislava 811 03
  (from: 05/22/1997 until: 10/27/1999)
Martina Poláková
Konventná 14
Bratislava 811 03
  (from: 06/27/2000 until: 02/27/2001)
Viola Šidlová
Súľovská 19
Bratislava 821 02
  (from: 10/28/1999 until: 06/26/2000)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje konateľ a podpisuje za ňu samostatne tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.
  (from: 10/28/1999 until: 07/28/2005)
Spoločnosť zastupuje konateľ a podpisuje za ňu samostatne tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.
  (from: 05/22/1997 until: 10/27/1999)
Capital: 
375 000 Sk
  (from: 10/28/1999 until: 07/28/2005)
200 000 Sk
  (from: 03/24/1999 until: 10/27/1999)
150 000 Sk
  (from: 05/22/1997 until: 03/23/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. K 149/00 zo dňa 02.09.2003, právoplatné dňa 08.10.2003 sa spoločnosť VADIS TOUR SLOVAKIA, s.r.o. v zmysle § 68 Obchodného zákonníka zrušuje. Vymazáva sa spoločnosť VADIS TOUR SLOVAKIA, s.r.o., Konventná 14, 811 03 Bratislava, IČO: 35 718 676, zapísaná v obchodnom registri pod spis. zn.: Sro/14740/B v celom rozsahu.
  (from: 07/29/2005)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo zo dňa 14.4.1997 v zmysle ust. §§ 57, 105- 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 21755
  (from: 05/22/1997 until: 07/28/2005)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 03.06.1997, na ktorom bola schválená zmena sídla a obchodného mena z CESTOVNÁ KANCELÁRIA RELAX TOURS s.r.o. na VADIS TOURS SLOVAKIA s.r.o. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 10.06.1997. Stary spis: S.r.o. 21755
  (from: 06/18/1997 until: 07/28/2005)
- Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.10.1997. - Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.2.1998. - Zmena obchodného mena z VADIS TOURS SLOVAKIA,s.r.o. na VADIS TOUR SLOVAKIA, s.r.o. Stary spis: S.r.o. 21755
  (from: 03/25/1998 until: 07/28/2005)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 22.4.1998 Dodatok č. 3 k súpoločenskej zmluve zo dňa 15.5.1998 v súlade s ust.zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 03/24/1999 until: 07/28/2005)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 28.6.1999. Dodatok č. 4 zo dňa 28.6.1999 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/28/1999 until: 07/28/2005)
Prevody obchodných podielov schválené na valnom zhromaždení dňa 20.6.2000. Dodatok k spoločenskej umluve spísaný formou notárskej zápisnice N 148/00, Nz 148/00 zo dňa 20.6.2000.
  (from: 06/27/2000 until: 07/28/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 13.11.2000.
  (from: 02/28/2001 until: 07/28/2005)
Funkcia konateľa M. Polákovej sa končí dňom 14. 11. 2000.
  (from: 08/22/2002 until: 07/28/2005)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 5 K 149/00 zo dňa 02.09.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.10.2003, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka VADIS TOUR SLOVAKIA, s.r.o., Konventná 14, 811 03 Bratislava, IČO: 35 718 676 pre nedostatok majetku.
  (from: 01/26/2004 until: 07/28/2005)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 7.6.2005, ktorým bolo začaté konanie ex offo o výmaz spoločnosti z obchodného registra.
  (from: 06/07/2005 until: 07/28/2005)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person