Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  55/N

Business name: 
SES TVP s.r.o.
  (from: 02/22/1993 until: 10/16/2008)
Registered seat: 
Komenského
Želiezovce 937 01
  (from: 02/22/1993 until: 10/16/2008)
Identification number (IČO): 
31 430 015
  (from: 02/22/1993)
Date of entry: 
02/22/1993
  (from: 02/22/1993)
Date of deletion: 
10/17/2008
  (from: 10/17/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/17/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/22/1993)
Objects of the company: 
výroba priemyslových potrubí
  (from: 02/22/1993 until: 10/16/2008)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 02/22/1993 until: 10/16/2008)
výroba zariadení par.kotlov všetkých výkonov s príslušenst.
  (from: 02/22/1993 until: 10/16/2008)
výroba zariadení pre elektrárne a teplárne
  (from: 02/22/1993 until: 10/16/2008)
výroba vyhradených technických zariaden., tlakových a plynov.
  (from: 02/22/1993 until: 10/16/2008)
výroba oceľových nádrží
  (from: 02/22/1993 until: 10/16/2008)
výroba drevených obalov
  (from: 02/22/1993 until: 10/16/2008)
montáž.rekonštruk., servis netlakových zar. a zariad. ekológie
  (from: 02/22/1993 until: 10/16/2008)
konštrukčné-technologické práce
  (from: 10/09/1995 until: 10/16/2008)
technické pomoci
  (from: 10/09/1995 until: 10/16/2008)
Partners: 
Slovenské energetické strojárne a.s.
Tlmače
Slovak Republic
  (from: 02/22/1993 until: 12/09/1999)
Slovenské energetické strojárne a.s.
Tlmače
Slovak Republic
  (from: 12/10/1999 until: 10/16/2008)
Contribution of each member: 
Slovenské energetické strojárne a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/22/1993 until: 12/09/1999)
Slovenské energetické strojárne a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/10/1999 until: 10/16/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/10/1999 until: 10/16/2008)
konatelia
  (from: 02/22/1993 until: 12/09/1999)
Ing. Pavol Bobok
Dlhá 46
Tlmače
  (from: 02/26/1998 until: 03/12/2000)
Ing. Viliam Hruškovič - zástupca
Vinohradnícka 13
Levice
  (from: 02/22/1993 until: 02/25/1998)
Ing. Štefan Ižold
Okružná 7/14
Levice
  (from: 02/26/1998 until: 03/12/2000)
Ing. Miloš Kohút
Kpt. Nálepku 38
Želiezovce
  (from: 02/26/1998 until: 07/08/2001)
Ing. Mikuláš Peller
Zd. Nejedlého 24
Levice
  (from: 02/26/1998 until: 03/12/2000)
Ing. Mikuláš Peller
Zd.Nejedlého 24
Levice
  (from: 02/16/1994 until: 02/25/1998)
Ing. Juraj Siracký - riaditeľ
Osloboditeľov 30
Tekovské Lužany
  (from: 02/22/1993 until: 03/13/1994)
Ing. Ernest Víglaš
č. 301
Čaka 935 68
  (from: 02/22/1993 until: 02/15/1994)
Ing. Ernest Vígľaš
č.301
Čaka 935 68
  (from: 03/14/1994 until: 02/25/1998)
Ing. Viliam Petráš
Okružná 7/12
Levice
  (from: 02/26/1998 until: 10/16/2008)
Ing. Vladimír Haško , CSc.
Lipová 13
Tlmače
  (from: 03/13/2000 until: 10/16/2008)
Ing. Ernest Vígľaš
301
Čaka
  (from: 03/13/2000 until: 10/16/2008)
Ing. Vladimír Adamec
Ku Bratke 20
Levice
  (from: 03/13/2000 until: 10/16/2008)
Ing. Jozef Valentík
69
Nová Dedina
  (from: 07/09/2001 until: 10/16/2008)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú spoločne dvaja konatelia.
  (from: 12/10/1999 until: 10/16/2008)
Spoločnosť zastupujú konatelia.
  (from: 02/22/1993 until: 12/09/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 12/10/1999 until: 10/16/2008)
100 000 Sk
  (from: 02/22/1993 until: 12/09/1999)
Supervisory board: 
Ing. Ladislav Dorčák
Šubertova 19
Hronovce 935 61
  (from: 02/22/1993 until: 04/21/1996)
Ing. Štefan Ižold - predseda
Okružná 7
Levice
  (from: 02/22/1993 until: 04/21/1996)
Ing. Štefan Janček
311
Tekovské Nemce
  (from: 04/22/1996 until: 02/25/1998)
Ing. Miloš Kohút
Kpt. Nálepku 38
Želiezovce
  (from: 04/22/1996 until: 02/25/1998)
Karol Švaral - člen
Dlhá 10
Tlmače
  (from: 02/22/1993 until: 04/21/1996)
Ing. Róbert Žiak - predseda
Zd. Nejedlého 17
Levice
  (from: 04/22/1996 until: 02/25/1998)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.03.2008, č.k. 3K 316/01-353, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2008, bol konkurz vyhlásený na majetok spoločnosti SES TVP s.r.o. zrušený po splnení rozvrhového uznesenia (§ 44 ods. 1 písm. b) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov). JUDr. Milan Lachkovič bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty. Po splnení rozvrhového uznesenia spoločnosti nezostal žiaden majetok (§ 68 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka). Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro 55/N, v y m a z u j e sa obchodná spoločnosť SES TVP s.r.o. so sídlom Komenského, 937 01 Želiezovce, IČO: 31 430 015.
  (from: 10/17/2008)
Notárska zápisnica spísaná dňa 1.9.1992 na ŠN v Leviciach, ŽO vydal Obv. úrad Želiezovce dňa 15.9.1992, č.j. ŽO 761/1992. Stary spis: S.r.o. 160
  (from: 02/22/1993 until: 10/16/2008)
O zmene konateľa bolo rozhodnuté na zasadaní predstavenstva SES, a.s. Tlmače zo dňa 25.1.1994 Stary spis: S.r.o. 160
  (from: 02/16/1994 until: 10/16/2008)
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 20.8.1997 odvolalo dozornú radu.
  (from: 02/26/1998 until: 10/16/2008)
Dodatok zo dňa 2.12.1998 k zakladateľskej listine, ktorým boli ustanovenia zakladateľskej listiny dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 12/10/1999 until: 10/16/2008)
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 18.3.2002, spis. zn. 3K 316/01, vyhlásil konkurz na majetok obchodnej spoločnosti. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Milan Lachkovič, advokát, AK: Gunduličova 3, 811 05 Bratislava.
  (from: 05/03/2002 until: 10/16/2008)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person