Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  60/N

Business name: 
KREDIT Line s.r.o.
  (from: 08/28/2008 until: 05/17/2017)
Registered seat: 
Továrenská 210
Tlmače 935 28
  (from: 06/08/1993 until: 05/17/2017)
Identification number (IČO): 
31 437 818
  (from: 06/08/1993)
Date of entry: 
06/08/1993
  (from: 06/08/1993)
Person dissolved from: 
29.3.2017
  (from: 05/18/2017)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 05/18/2017)
Date of deletion: 
05/18/2017
  (from: 05/18/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/18/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/08/1993)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/30/2010 until: 05/17/2017)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.03.2017 o zrušení spoločnosti KREDIT Line s.r.o., so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 437 818 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Premium Trading Top s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava , IČO: 50 612 531 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 118437/B. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.60/N sa v y m a z á v a dňom 18.05.2017 obchodná spoločnosť KREDIT Line s.r.o., IČO: 31 437 818 , ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Premium Trading Top s.r.o., IČO: 50 612 531 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.118437/B na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 29.03.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 370/2017 Nz 10628/2017 NCRIs 10918/2017 , ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 18.05.2017.
  (from: 05/18/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/18/2017)
Legal successor: 
Premium Trading Top s.r.o.
Karpatské námestie 7770/10A
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
  (from: 05/18/2017)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person