Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  60/N

Business name: 
KREDIT Line s.r.o.
  (from: 08/28/2008 until: 05/17/2017)
SES KREDIT s.r.o.
  (from: 06/08/1993 until: 08/27/2008)
Registered seat: 
Továrenská 210
Tlmače 935 28
  (from: 06/08/1993 until: 05/17/2017)
Identification number (IČO): 
31 437 818
  (from: 06/08/1993)
Date of entry: 
06/08/1993
  (from: 06/08/1993)
Person dissolved from: 
29.3.2017
  (from: 05/18/2017)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 05/18/2017)
Date of deletion: 
05/18/2017
  (from: 05/18/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/18/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/08/1993)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej ohlasovanej živnosti
  (from: 06/08/1993 until: 05/17/2017)
prenájom strojov a priemyselných výrobkov, motorových vozidiel, stavebných strojov a nehnuteľností
  (from: 06/08/1993 until: 05/17/2017)
ekonomické a finančné poradenstvo a služby
  (from: 06/08/1993 until: 05/17/2017)
výroba, montáž, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 05/20/1999 until: 05/17/2017)
výroba, montáž, inštalácia a opravy kancelárskej, výpočtovej a reprodukčnej techniky
  (from: 05/20/1999 until: 05/17/2017)
výroba, montáž, inštalácia, opravy výrobkov a spotrebnej elektroniky
  (from: 05/20/1999 until: 05/17/2017)
poskytovanie softwaru
  (from: 05/20/1999 until: 05/17/2017)
školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 05/20/1999 until: 05/17/2017)
vydavateľská a publikačná činnosť
  (from: 05/20/1999 until: 05/17/2017)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 02/28/2002 until: 05/17/2017)
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb - sprostredkovanie prístupu do siete internet
  (from: 02/15/2005 until: 05/17/2017)
Partners: 
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. IČO: 31 411 690
Továrenská 210
Tlmače
Slovak Republic
  (from: 03/05/1998 until: 05/19/1999)
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. TLMAČE
  (from: 06/08/1993 until: 03/04/1998)
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. IČO: 31 411 690
Továrenská 210
Tlmače
Slovak Republic
  (from: 05/20/1999 until: 08/27/2008)
Ing. Viliam Valach
Vojenská 27/A
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 08/28/2008 until: 05/17/2017)
Contribution of each member: 
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. TLMAČE
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/08/1993 until: 03/04/1998)
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/05/1998 until: 05/19/1999)
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/20/1999 until: 08/27/2008)
Ing. Viliam Valach
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/28/2008 until: 06/29/2010)
Ing. Viliam Valach
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/30/2010 until: 05/17/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/20/1999 until: 05/17/2017)
konatelia
  (from: 06/08/1993 until: 05/19/1999)
Ing. Pavol Bobok - zástupca
Dlhá 46
Tlmače
  (from: 06/08/1993 until: 04/28/1996)
Ing. Dagmar Kazíková
M.Urbana 6
Zlaté Moravce
  (from: 03/05/1998 until: 08/27/2008)
Ing. Dagmar Kazíková
M.Urbana 6
Zlaté Moravce
Until: 07/15/2008
  (from: 08/28/2008 until: 08/27/2008)
Ing. Tibor Novosad
Okružná 14/20
Levice
  (from: 03/05/1998 until: 01/18/2007)
Ing. Tibor Novosad
Okružná 14/20
Levice
Until: 12/20/2006
  (from: 01/19/2007 until: 01/18/2007)
Ing. Viliam Ondrašík - riaditeľ
Ku Bratke 10
Levice
  (from: 06/08/1993 until: 04/14/1994)
Ing. Jiří Paštika , MBA
Kosmonautů 17
Jindřichův Hradec 377 05
Česká republika
From: 12/20/2006
  (from: 01/19/2007 until: 08/27/2008)
Ing. Jiří Paštika , MBA
Kosmonautů 17
Jindřichův Hradec 377 05
Česká republika
From: 12/20/2006 Until: 07/15/2008
  (from: 08/28/2008 until: 08/27/2008)
RNDr. Peter Tomčík
M.R.Štefánika 23
Levice
  (from: 04/29/1996 until: 03/04/1998)
Ing. Viliam Valach
Perecká 5
Levice
  (from: 02/16/1994 until: 04/28/1996)
Ing. Viliam Valach
Perecká 5
Levice
  (from: 04/29/1996 until: 08/27/2008)
Ing. Viliam Valach
Vojenská 27/A
Levice 934 01
From: 05/20/1999
  (from: 08/28/2008 until: 05/17/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať konateľ samostatne.
  (from: 08/28/2008 until: 05/17/2017)
Menom spoločnosti konajú spoločne dvaja konatelia.
  (from: 05/20/1999 until: 08/27/2008)
Spoločnosť zastupujú konatelia a to každý samostatne.
  (from: 06/08/1993 until: 05/19/1999)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/30/2010 until: 05/17/2017)
200 000 Sk
  (from: 05/20/1999 until: 06/29/2010)
100 000 Sk
  (from: 06/08/1993 until: 05/19/1999)
Supervisory board: 
Ing. Ľubomír Belfi
33
Čajkov
  (from: 04/29/1996 until: 03/04/1998)
Ing. Pavol Bobok
Dlhá 46
Tlmače
  (from: 04/29/1996 until: 03/04/1998)
Ing. Ivan Novosad
615
Tesárske Mlyňany
  (from: 04/29/1996 until: 03/04/1998)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.03.2017 o zrušení spoločnosti KREDIT Line s.r.o., so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 437 818 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Premium Trading Top s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava , IČO: 50 612 531 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 118437/B. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.60/N sa v y m a z á v a dňom 18.05.2017 obchodná spoločnosť KREDIT Line s.r.o., IČO: 31 437 818 , ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Premium Trading Top s.r.o., IČO: 50 612 531 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.118437/B na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 29.03.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 370/2017 Nz 10628/2017 NCRIs 10918/2017 , ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 18.05.2017.
  (from: 05/18/2017)
Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou N 73/93, NZ 67/93 spísanou notárkou JUDr. Katarínou Košťálovou dňa 17.3.1993 podľa §§ 57, 105 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 168
  (from: 06/08/1993 until: 05/17/2017)
O menovaní konateľa bolo rozhodnuté na zasadnutí predstavenstva spoločnosti a.s. zo dňa 25. 1. 1994. Stary spis: S.r.o. 168
  (from: 02/16/1994 until: 05/17/2017)
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 3.5.1999, ktorým boli ustanovenia zakladateľskej listiny dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 05/20/1999 until: 05/17/2017)
Dodatok č. 2 zo dňa 25.6.2001 k zakladateľskej listine.
  (from: 02/28/2002 until: 05/17/2017)
Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 04.02.2005.
  (from: 02/15/2005 until: 05/17/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/18/2017)
Legal successor: 
Premium Trading Top s.r.o.
Karpatské námestie 7770/10A
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
  (from: 05/18/2017)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person