Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14834/B

Business name: 
ADITÍV SLOVAKIA s.r.o.
  (from: 06/06/1997 until: 12/07/2004)
Registered seat: 
Hattalova 12/A
Bratislava 831 03
  (from: 08/18/2000 until: 12/07/2004)
Kollárovo nám. 23
Bratislava 811 06
  (from: 06/06/1997 until: 08/17/2000)
Identification number (IČO): 
35 719 729
  (from: 06/06/1997)
Date of entry: 
06/06/1997
  (from: 06/06/1997)
Date of deletion: 
12/08/2004
  (from: 12/08/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/06/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/06/1997 until: 12/07/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/06/1997 until: 12/07/2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/06/1997 until: 12/07/2004)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 08/24/1999 until: 12/07/2004)
pomocné stabebné a zemné práce
  (from: 08/24/1999 until: 12/07/2004)
čistiace, zametacie a upratovacie práce
  (from: 08/24/1999 until: 12/07/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 08/24/1999 until: 12/07/2004)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/24/1999 until: 12/07/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/24/1999 until: 12/07/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/24/1999 until: 12/07/2004)
poskytovanie ubytovacích služieb s prevádzkovaním pohostinských činností
  (from: 08/24/1999 until: 12/07/2004)
Partners: 
FOCUS FINANCE o.c.p., a.s. IČO: 35 773 111
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 08/18/2000 until: 12/07/2004)
Dušan Kalný
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 20
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 09/07/1998 until: 01/13/2000)
Dušan Kalný
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 20
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 06/06/1997 until: 09/06/1998)
Ing. Ján Pevala
Kolískova 10
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 09/07/1998 until: 01/13/2000)
Ing. Ján Pevala
Kolískova 10
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 06/06/1997 until: 09/06/1998)
Bohuslav Ukropec
Jána Raka 6
Bratislava 841 06
Slovak Republic
  (from: 01/14/2000 until: 08/17/2000)
Bohuslav Ukropec
Jána Raka 6
Bratislava 841 06
Slovak Republic
  (from: 08/24/1999 until: 01/13/2000)
Bohuslav Ukropec
Hrobáková 2
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 09/07/1998 until: 08/23/1999)
Bohuslav Ukropec
Hrobáková 2
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 06/06/1997 until: 09/06/1998)
Jurij Alexejevič Brandukov
Svobodný prospekt 7
Moskva
Ruská federácia
  (from: 09/07/1998 until: 12/07/2004)
Jurij Alexejevič Brandukov
Svobodný prospekt 7
Moskva
Ruská federácia
  (from: 06/06/1997 until: 09/06/1998)
Contribution of each member: 
Jurij Alexejevič Brandukov
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/06/1997 until: 09/06/1998)
Bohuslav Ukropec
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/06/1997 until: 09/06/1998)
Ing. Ján Pevala
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/06/1997 until: 09/06/1998)
Dušan Kalný
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/06/1997 until: 09/06/1998)
Jurij Alexejevič Brandukov
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/07/1998 until: 12/07/2004)
Bohuslav Ukropec
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/07/1998 until: 08/23/1999)
Ing. Ján Pevala
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/07/1998 until: 01/13/2000)
Dušan Kalný
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/07/1998 until: 01/13/2000)
Bohuslav Ukropec
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/24/1999 until: 01/13/2000)
Bohuslav Ukropec
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 01/14/2000 until: 08/17/2000)
FOCUS FINANCE o.c.p., a.s.
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 08/18/2000 until: 12/07/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/18/2000 until: 12/07/2004)
konatelia
  (from: 06/06/1997 until: 08/17/2000)
Dušan Kalný
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 20
Bratislava 811 02
  (from: 06/06/1997 until: 03/16/2000)
Miroslav Krištofovič
Stromová 2674/21
Bratislava 831 01
  (from: 08/18/2000 until: 12/07/2004)
Ing. Ján Pevala
Kolískova 10
Bratislava 841 05
  (from: 06/06/1997 until: 03/16/2000)
Bohuslav Ukropec
Hrobáková 2
Bratislava 851 02
  (from: 06/06/1997 until: 08/23/1999)
Bohuslav Ukropec
Jána Raka 6
Bratislava 841 06
  (from: 08/24/1999 until: 08/17/2000)
Ing. Bohuslav Ukropec
Smolenická 14
Bratislava 851 05
  (from: 08/24/1999 until: 08/17/2000)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 08/18/2000 until: 12/07/2004)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, ktorýkoľvek z nich samostatne.
  (from: 06/06/1997 until: 08/17/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 09/07/1998 until: 12/07/2004)
100 000 Sk
  (from: 06/06/1997 until: 09/06/1998)
Other legal facts: 
Uznesenie OS BA I č.k. 36Exre 106/2004, 36Exre 122/04 zo dňa 16.10.2004 ktorým súd začal konanie ex offo vo veci výmazu spoločnosti z obchodného registra. VYMAZUJE SA: Obchodná spoločnosť ADITÍV SLOVAKIA s.r.o., sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 719 729 zapísaná v obchodnom registri odd. Sro, vložka č. 14834/B v celom rozsahu.
  (from: 12/08/2004)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 16.5.1997, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 21850
  (from: 06/06/1997 until: 12/07/2004)
Zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 30.6.1998. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 15.7.1998 v zmysle ust. zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/07/1998 until: 12/07/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.4.1999. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 11.5.1999.
  (from: 08/24/1999 until: 12/07/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.12.1999. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 17.12.1999.
  (from: 01/14/2000 until: 12/07/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.2.2000 o odvolaní konateľa.
  (from: 03/17/2000 until: 12/07/2004)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 27.7.2000. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.8.2000.
  (from: 08/18/2000 until: 12/07/2004)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9K 30/03-34 zo dňa 13.5.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.6.2004, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
  (from: 11/04/2004 until: 12/07/2004)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person