Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10003/P

Business name: 
SUKMONT, a.s.
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
Registered seat: 
Vihorlatská 1429
Snina 069 01
  (from: 05/14/1999 until: 05/06/2013)
Vihorlatská 1429
Snina 069 01
  (from: 01/23/1997 until: 05/13/1999)
Identification number (IČO): 
36 443 352
  (from: 01/23/1997)
Date of entry: 
01/23/1997
  (from: 01/23/1997)
Date of deletion: 
05/07/2013
  (from: 05/07/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/07/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/23/1997)
Objects of the company: 
dodávka, montáž, servis a opravy meracej a regulačnej techniky tepelných zdrojov, klimatizačných zariadení a terminálových sietí
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
výroba, dodávka, montáž a servis kontajnerových plynových kotolní
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
opravy, rekonštrukcie a modernizácie kotolní na tuhé, kvapalné a plynné palivo
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
výroba, dodávka a montáž teplovodných plyvých kotlov
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
výroba a dodávka traktorových prívesov
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
oprávarenská činnosť - autoservis
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
výroba a predaj obuvi
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
vykonávanie revíznych činností meracej a regulačnej techniky T2, K2 a TS
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
stavebné práce, tepelno izolačné práce, zatepľovanie
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a opravy žeriavov a žeriavových dráh
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
výroba, montáž, servis, nákup a predaj kovových výrobkov
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
výroba drevených výrobkov
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
výroba tovaru z plastických hmôt a kože
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
vykonávanie dopravných , priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotechnika (vodovod, kanalizácia, plyn)
  (from: 10/21/1997 until: 05/06/2013)
projektovanie stavieb - pozemné stavby
  (from: 10/21/1997 until: 05/06/2013)
cestná nákladná doprava
  (from: 10/21/1997 until: 05/06/2013)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (from: 05/14/1999 until: 05/06/2013)
výstavba, opravy, rekonštrukcie vodovodov a kanalizácii
  (from: 05/31/2000 until: 05/06/2013)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu objektov bez nebezpečenstva výbuchu a zariadení s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 05/31/2000 until: 05/06/2013)
montáž, opravy, údržba, skúšky a rekonštrukcie energetických zariadení a ich potrubných systémov z ocelí triedy 11, 12, 15 a 17
  (from: 04/02/2002 until: 05/06/2013)
výroba brašnárskych a iných výrobkov z kože a podobných materiálov
  (from: 04/02/2002 until: 05/06/2013)
výroba textilných výrobkov a pracovných odevov
  (from: 04/02/2002 until: 05/06/2013)
krajčírstvo
  (from: 04/02/2002 until: 05/06/2013)
výroba kartónov a obalov
  (from: 04/02/2002 until: 05/06/2013)
nástrojárstvo
  (from: 09/27/2002 until: 05/06/2013)
kovoobrábanie
  (from: 09/27/2002 until: 05/06/2013)
zámočníctvo
  (from: 09/27/2002 until: 05/06/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/27/2002 until: 05/06/2013)
Managing board
  (from: 10/21/1997 until: 09/26/2002)
Managing board
  (from: 01/23/1997 until: 10/20/1997)
Michal Firda - člen
Na Podskalku 66
Humenné
Until: 02/28/2002
  (from: 01/23/1997 until: 09/26/2002)
Ing. Fedor Lazor - člen
Starinská 2279/1
Snina
  (from: 01/23/1997 until: 05/13/1999)
Ing. Michal Merga - člen
Dukelských hrdinov 2581/19
Snina
  (from: 01/23/1997 until: 10/20/1997)
Michal Merga - predseda
Gen. Svobodu 2447/1
Snina
  (from: 01/23/1997 until: 05/05/2005)
Michal Merga - predseda
Gen. Svobodu 2447/1
Snina
Until: 10/15/2003
  (from: 05/06/2005 until: 05/05/2005)
Ing. Jozef Merga - člen
Švermova 1223
Snina
From: 02/28/2002
  (from: 09/27/2002 until: 05/05/2005)
Ing. Jozef Merga - člen
Švermova 1223
Snina
From: 02/28/2002 Until: 10/15/2003
  (from: 05/06/2005 until: 05/05/2005)
Ing. Jozef Merga - podpredseda
Švermova 1223
Snina 069 01
From: 10/15/2003
  (from: 05/06/2005 until: 05/06/2013)
Ing. Michal Merga - podpredseda
Dukelských hrdinov 2581/19
Snina
  (from: 10/21/1997 until: 05/05/2005)
Ing. Michal Merga - podpredseda
Dukelských hrdinov 2581/19
Snina
Until: 10/15/2003
  (from: 05/06/2005 until: 05/05/2005)
Ing. Michal Merga - predseda
Dukelských hrdinov 2581/19
Snina 069 01
From: 10/15/2003
  (from: 05/06/2005 until: 05/09/2005)
Ing. Michal Merga - predseda
Dukelských hrdinov 2581/19
Snina 069 01
From: 10/15/2003 Until: 05/05/2005
  (from: 05/10/2005 until: 05/09/2005)
Ing. Dušan Mráz - člen
Študentská 2046
Snina
Until: 02/28/2002
  (from: 01/23/1997 until: 09/26/2002)
Ing. Gabriel Páldy , CSc. - člen
Osloboditeľov 11
Humenné
Until: 02/28/2002
  (from: 05/14/1999 until: 09/26/2002)
Ctibor Pataky - člen
Komenského K-21
Bardejov
Until: 02/28/2002
  (from: 01/23/1997 until: 09/26/2002)
Ing. Mikuláš Serdula - člen
Sládkovičova 2500
Snina
Until: 02/28/2002
  (from: 01/23/1997 until: 09/26/2002)
Anna Židová - člen
Slovenská 2445
Snina
From: 02/28/2002
  (from: 09/27/2002 until: 05/05/2005)
Anna Židová - člen
Slovenská 2599/4
Snina 069 01
From: 02/28/2002
  (from: 05/06/2005 until: 05/06/2013)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje člen predstavenstva Ing. Jozef Merga. Podpisovanie sa vykoná tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/10/2005 until: 05/06/2013)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva Ing. Michal Merga, alebo podpredseda predstavenstva Ing. Jozef Merga a to každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/06/2005 until: 05/09/2005)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva Michal Merga, alebo podpredseda predstavenstva Ing. Michal Merga a to každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. Konať a podpisovať za spoločnosť samostatne je oprávnený aj člen predstavenstva Ing. Jozef Merga.
  (from: 09/27/2002 until: 05/05/2005)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva Michal Merga, alebo podpredseda predstavenstva Ing. Michal Merga a to každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/21/1997 until: 09/26/2002)
Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne členovia predstavenstva Michal Merga a Ing. Michal Merga. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 01/23/1997 until: 10/20/1997)
Capital: 
19 600 000 Sk Paid up: 19 600 000 Sk
  (from: 05/06/2005 until: 05/06/2013)
1 000 000 Sk
  (from: 01/23/1997 until: 05/30/2000)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/06/2005 until: 05/06/2013)
Number of shares: 186
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/06/2005 until: 05/06/2013)
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/31/2000 until: 05/05/2005)
Number of shares: 186
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/31/2000 until: 05/05/2005)
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/22/2000 until: 05/30/2000)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/23/1997 until: 03/21/2000)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Merga - predseda
Švermova ul.
Snina
Until: 02/28/2002
  (from: 01/23/1997 until: 09/26/2002)
Anna Židová - člen
Slovenská 2445
Snina
Until: 02/28/2002
  (from: 01/23/1997 until: 09/26/2002)
Peter Žido - predseda
Slovenská 2599/4
Snina 069 01
From: 02/28/2002
  (from: 05/06/2005 until: 05/06/2013)
Valéria Valkovičová - člen
Osloboditeľov 687/52
Belá nad Cirochou 067 81
From: 01/23/1997
  (from: 05/06/2005 until: 05/06/2013)
Ing. Kamila Mergová - člen
Dukelských hrdinov 2581/19
Snina 069 01
From: 02/28/2002
  (from: 05/06/2005 until: 05/06/2013)
Ing. Klaudia Mergová - člen
Švermova 1223
Snina 069 01
From: 02/28/2002
  (from: 05/06/2005 until: 05/06/2013)
Ing. Kamila Mergová - člen
Švermova 1223
Snina
From: 02/28/2002
  (from: 09/27/2002 until: 05/05/2005)
Ing. Klaudia Mergová - člen
Dukelských hrdinov 2581/19
Snina
From: 02/28/2002
  (from: 09/27/2002 until: 05/05/2005)
Peter Žido - predseda
Slovenská 2445
Snina
From: 02/28/2002
  (from: 09/27/2002 until: 05/05/2005)
Valéria Valkovičová - člen
Osloboditeľov 687/52
Belá nad Cirochou
  (from: 01/23/1997 until: 05/05/2005)
Other legal facts: 
Zmena stanov schválená mimoriadným valným zhromaždením konaným dňa 24.6.1997. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 5.5.1998.
  (from: 05/14/1999 until: 05/06/2013)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 20.1.2000.
  (from: 03/22/2000 until: 05/06/2013)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 11.10.1999
  (from: 05/31/2000 until: 05/06/2013)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 23.1.2002.
  (from: 04/02/2002 until: 05/06/2013)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 28.2.2002.
  (from: 09/27/2002 until: 05/06/2013)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.12.1996 č. N 468/96, Nz 468/96, spísanej JUDr. Ivetou Bžánovou, notárkou v Snine, podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 01/23/1997 until: 05/06/2013)
Zmena stanov schválená mimoriadným valným zhromaždením konaným dňa 25.6.1997.
  (from: 10/21/1997 until: 05/13/1999)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person