Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  61747/B

Business name: 
RENERGIE Solárny park Rimavské Jánovce s. r. o.
  (from: 10/07/2011)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (from: 12/04/2009)
Identification number (IČO): 
45 267 057
  (from: 12/04/2009)
Date of entry: 
12/04/2009
  (from: 12/04/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/04/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/04/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/04/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 12/04/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/04/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/04/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/04/2009)
prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/04/2009)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
  (from: 01/18/2011)
Partners: 
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s. IČO: 44 943 466
Pribinova 25
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Slovak Republic
  (from: 07/30/2022)
Contribution of each member: 
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Záložné právo: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s. v prospech záložného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha, sp. z.: B 3608 vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, so sídlom Śancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č: 2310/B na základe zmluvy o zriadené záložného práva zo dňa 29.01.2019.
  (from: 07/30/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/03/2010)
Roman Tokarčík
residence in the Slovak Republic :
Hornodvorská 1249/40
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/12/2015
  (from: 05/21/2015)
Bernhard Haider
Sieveringer Strasse 241
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 06/29/2020
  (from: 12/01/2021)
Acting in the name of the company: 
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti vždy len spoločne s druhým konateľom. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, označenie funkcie konateľa a svoj podpis.
  (from: 03/15/2014)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/04/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.10.2009 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení dodatku zo dňa 11.11.2009.
  (from: 12/04/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.1.2010.
  (from: 01/30/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.4.2010. Zmena obchodného mena z SolarLand Diakovce, s. r. o. na SolarLand Rimavské Jánovce, s. r. o.
  (from: 05/05/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.05.2010.
  (from: 05/21/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.07.2010.
  (from: 07/13/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.07.2010
  (from: 07/21/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.9.2010.
  (from: 09/24/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.11.2010.
  (from: 12/03/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.11.2010.
  (from: 12/07/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.01.2012.
  (from: 01/25/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.02.2014.
  (from: 03/15/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2014.
  (from: 07/31/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.05.2015.
  (from: 05/21/2015)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person