Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14867/B

Business name: 
Line COM s. r. o.
  (from: 07/21/2010)
Registered seat: 
Laurinská 3
Bratislava 811 01
  (from: 06/11/1997)
Identification number (IČO): 
35 720 093
  (from: 06/11/1997)
Date of entry: 
06/11/1997
  (from: 06/11/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/11/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalšiemu prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/11/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/11/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/11/1997)
Partners: 
Francesco La Rocca
Via P. Ciccarelli 10
Napoli 801 47
Taliansko
  (from: 07/21/2010)
Contribution of each member: 
Francesco La Rocca
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 07/21/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/21/2010)
Francesco La Rocca
Via P. Ciccarelli 10
Napoli 801 47
Taliansko
From: 07/09/2010
  (from: 07/21/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a v jej mene konajú konatelia samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 03/26/2009)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/26/2009)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 20.3.1997 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 21883
  (from: 06/11/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.6.1998 v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/15/1998)
Zápisnica z VZ konaného dňa 9.3.1999, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov a zmena konateľa. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.3.1999.
  (from: 07/22/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.12.2002 na ktorm bolo odsúhlasené úplné, nové znenie spoločenskej zmluvy. Spoločenská zmluva zo dňa 23.12.2002.
  (from: 11/25/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2009.
  (from: 03/26/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného Line CONBIPEL, s.r.o. na nové Line COM s. r. o.
  (from: 07/21/2010)
Date of updating data in databases:  07/21/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person