Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14867/B

Business name: 
Line COM s. r. o.
  (from: 07/21/2010)
Line CONBIPEL, s.r.o.
  (from: 06/11/1997 until: 07/20/2010)
Registered seat: 
Laurinská 3
Bratislava 811 01
  (from: 06/11/1997)
Identification number (IČO): 
35 720 093
  (from: 06/11/1997)
Date of entry: 
06/11/1997
  (from: 06/11/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/11/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalšiemu prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/11/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/11/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/11/1997)
Partners: 
Francesco La Rocca
Via P. Ciccarelli 10
Napoli 801 47
Taliansko
  (from: 07/21/2010)
Giuseppe De Crescenzo
Via Botteghelle Parco ice 100
Napoli
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Svidnícka 107/17
Bratislava
  (from: 07/22/1999 until: 11/24/2003)
Giuseppe De Crescenzo
Via Botteghelle Parco ice 100
Napoli
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Svidnícka 107/17
Bratislava
  (from: 10/15/1998 until: 07/21/1999)
Giuseppe De Crescenzo
Via Botteghelle Parco ice 100
Napoli
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Svidnícka 107/17
Bratislava
  (from: 06/11/1997 until: 10/14/1998)
Pasquale Maglione
Ponticelli, Rep. Via Galeone
Napoli 801 47
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Na Hrebienku
Bratislava 811 02
  (from: 11/25/2003 until: 03/25/2009)
Pasquale Maglione
Ponticelli, Rep. Via Galeone
Napoli
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Haydnova 19
Bratislava
  (from: 07/22/1999 until: 11/24/2003)
Raffaele Maglione
Ponticelli, Rep. Via Galeone
Napoli
Taliansko
  (from: 10/15/1998 until: 07/21/1999)
Pasquale Maglione
Ponticelli, Rep. Via Galeone
Napoli
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Haydnova 19
Bratislava
  (from: 10/15/1998 until: 07/21/1999)
Pasquale Maglione
Ponticelli
Napoli
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Haydnova 19
Bratislava
  (from: 06/11/1997 until: 10/14/1998)
Carlo Sorregotti
Via Palestrina 14
Borgosatollo
Taliansko
  (from: 10/15/1998 until: 07/21/1999)
Carlo Sorregotti
Via Palestrina 14
Borgosatollo
Taliansko
  (from: 06/11/1997 until: 10/14/1998)
Giuseppe De Crescenzo
Via Botteghelle Parco ice 100
Napoli 801 47
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Svetlá 10
Bratislava 811 02
  (from: 11/25/2003 until: 07/20/2010)
Contribution of each member: 
Francesco La Rocca
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 07/21/2010)
Pasquale Maglione
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/11/1997 until: 10/14/1998)
Giuseppe De Crescenzo
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/11/1997 until: 10/14/1998)
Carlo Sorregotti
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/11/1997 until: 10/14/1998)
Pasquale Maglione
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/15/1998 until: 07/21/1999)
Giuseppe De Crescenzo
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/15/1998 until: 07/21/1999)
Carlo Sorregotti
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/15/1998 until: 07/21/1999)
Raffaele Maglione
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/15/1998 until: 07/21/1999)
Pasquale Maglione
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/22/1999 until: 11/24/2003)
Giuseppe De Crescenzo
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/22/1999 until: 11/24/2003)
Pasquale Maglione
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/25/2003 until: 03/25/2009)
Giuseppe De Crescenzo
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/25/2003 until: 03/25/2009)
Giuseppe De Crescenzo
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/26/2009 until: 07/20/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/21/2010)
konatelia
  (from: 06/11/1997 until: 07/20/2010)
Francesco La Rocca
Via P. Ciccarelli 10
Napoli 801 47
Taliansko
From: 07/09/2010
  (from: 07/21/2010)
Giuseppe De Crescenzo
Via Botteghelle Parco ice 100
Napoli
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Svidnícka 107/17
Bratislava
  (from: 06/11/1997 until: 11/24/2003)
Giuseppe De Crescenzo
Via Botteghelle Parco ice 100
Napoli 801 47
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Svetlá 10
Bratislava 811 02
From: 06/11/1997
  (from: 11/25/2003 until: 03/25/2009)
Pasquale Maglione
Ponticelli, Rep. Via Galeone
Napoli 801 47
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Na Hrebienku
Bratislava 811 02
From: 06/11/1997
  (from: 11/25/2003 until: 03/25/2009)
Pasquale Maglione
Ponticelli, Rep. Via Galeone
Napoli 801 47
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Na Hrebienku
Bratislava 811 02
From: 06/11/1997 Until: 03/13/2009
  (from: 03/26/2009 until: 03/25/2009)
Pasquale Maglione
Ponticelli
Napoli
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Haydnova 19
Bratislava
  (from: 06/11/1997 until: 10/14/1998)
Pasquale Maglione
Ponticelli
Napoli
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Haydnova 19
Bratislava
  (from: 10/15/1998 until: 11/24/2003)
Carlo Sorregotti
Via Palestrina 14
Borgosatollo
Taliansko
  (from: 06/11/1997 until: 07/21/1999)
Giuseppe De Crescenzo
Via Botteghelle Parco ice 100
Napoli 801 47
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Svetlá 10
Bratislava 811 02
From: 06/11/1997 Until: 07/09/2010
  (from: 07/21/2010 until: 07/20/2010)
Giuseppe De Crescenzo
Via Botteghelle Parco ice 100
Napoli 801 47
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Svetlá 10
Bratislava 811 02
From: 06/11/1997
  (from: 03/26/2009 until: 07/20/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a v jej mene konajú konatelia samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 03/26/2009)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý z konateľov samostatne a bez obmedzenia.
  (from: 06/11/1997 until: 03/25/2009)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/26/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/25/2003 until: 03/25/2009)
200 000 Sk
  (from: 10/15/1998 until: 11/24/2003)
120 000 Sk
  (from: 06/11/1997 until: 10/14/1998)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 20.3.1997 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 21883
  (from: 06/11/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.6.1998 v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/15/1998)
Zápisnica z VZ konaného dňa 9.3.1999, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov a zmena konateľa. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.3.1999.
  (from: 07/22/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.12.2002 na ktorm bolo odsúhlasené úplné, nové znenie spoločenskej zmluvy. Spoločenská zmluva zo dňa 23.12.2002.
  (from: 11/25/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2009.
  (from: 03/26/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného Line CONBIPEL, s.r.o. na nové Line COM s. r. o.
  (from: 07/21/2010)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person