Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  61826/B

Business name: 
RENERGIE Solárny park Gemer s. r. o.
  (from: 10/06/2011)
SolarLand Gemer, s. r. o.
  (from: 12/09/2009 until: 10/05/2011)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (from: 12/09/2009)
Identification number (IČO): 
45 267 294
  (from: 12/09/2009)
Date of entry: 
12/09/2009
  (from: 12/09/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/09/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/09/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/09/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 12/09/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/09/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/09/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/09/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/09/2009)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
  (from: 01/19/2011)
Partners: 
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s. IČO: 44 943 466
Pribinova 25
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Slovak Republic
  (from: 07/27/2022)
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s.
Pribinova 25
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 10/28/2011 until: 07/26/2022)
SolarLand Holding SK I, a. s.
Pribinova 25
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 09/29/2010 until: 10/27/2011)
Dachmarket Invest, s. r. o.
Vansovej 2
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 07/22/2010 until: 09/28/2010)
Dachmarket, s. r. o.
Černyševského 26
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 07/22/2010 until: 09/28/2010)
European SolarLand Holding B.V
Parklaan 32
Rotterdam 3016BC
Holandsko
  (from: 07/15/2010 until: 07/21/2010)
Dachmarket, s.r.o.
Černyševského 26
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 05/21/2010 until: 07/14/2010)
European SolarLand Holding B.V.
Parklaan 32
Rotterdam 3016BC
Holandsko
  (from: 01/19/2010 until: 05/20/2010)
Ing. Karol Ruman
Strmý Vŕšok 64
Bratislava 841 06
Slovak Republic
  (from: 12/09/2009 until: 01/18/2010)
Ing. Igor Wollner
Prokopa Veľkého 33
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 12/09/2009 until: 01/18/2010)
Contribution of each member: 
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s. v prospech záložného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha, sp. zn.: B 3608 vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 29.01.2019.
  (from: 10/07/2023)
Ing. Karol Ruman
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 12/09/2009 until: 01/18/2010)
Ing. Igor Wollner
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 12/09/2009 until: 01/18/2010)
European SolarLand Holding B.V.
  (from: 01/19/2010 until: 05/20/2010)
Dachmarket, s.r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/21/2010 until: 07/14/2010)
European SolarLand Holding B.V
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/15/2010 until: 07/21/2010)
Dachmarket, s. r. o.
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 07/22/2010 until: 09/28/2010)
Dachmarket Invest, s. r. o.
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 07/22/2010 until: 09/28/2010)
SolarLand Holding SK I, a. s.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/29/2010 until: 12/03/2010)
SolarLand Holding SK I, a. s.
  (from: 12/04/2010 until: 10/27/2011)
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 4101/10/44035 zo dňa 29.11.2010 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36854140.
  (from: 10/28/2011 until: 02/05/2019)
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 4101/10/44035 zo dňa 29.11.2010 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36854140. Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s. v prospech záložného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha, sp. zn.: B 3608 vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 29.01.2019.
  (from: 02/06/2019 until: 04/15/2019)
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s.
  (from: 04/16/2019 until: 07/26/2022)
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s. v prospech záložného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha, sp. zn.: B 3608 vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 29.01.2019.
  (from: 07/27/2022 until: 07/26/2022)
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/27/2022 until: 10/06/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/28/2012)
Individual managing director
  (from: 12/09/2009 until: 11/27/2012)
Ing. Juraj Celler
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
From: 12/09/2009
  (from: 12/09/2009 until: 12/07/2010)
Ing. Juraj Celler
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
From: 12/09/2009 Until: 12/01/2010
  (from: 12/08/2010 until: 12/07/2010)
Tomáš Jelínek
Poľnohospodárska 8680/24
Bratislava 821 07
From: 12/01/2010
  (from: 12/08/2010 until: 10/05/2011)
Tomáš Jelínek
Poľnohospodárska 8680/24
Bratislava 821 07
From: 12/01/2010 Until: 09/15/2011
  (from: 10/06/2011 until: 10/05/2011)
Ing. Michaela Kostačová
Nižné Chmeľníky 20
Košice 040 16
From: 02/06/2014
  (from: 03/14/2014 until: 06/06/2018)
Ing. Michaela Madlenegger , PhD.
Wiener Ring 18/8
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 02/06/2014
  (from: 06/07/2018 until: 10/13/2020)
Ing. Michaela Madlenegger , PhD.
Wiener Ring 18/8
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 02/06/2014 Until: 06/29/2020
  (from: 10/14/2020 until: 10/13/2020)
JUDr. Stanislav Schubert , CSc.
Bellova 82/A
Bratislava 831 01
From: 12/01/2010
  (from: 12/08/2010 until: 10/05/2011)
JUDr. Stanislav Schubert , CSc.
Bellova 82/A
Bratislava 831 01
From: 12/01/2010 Until: 09/15/2011
  (from: 10/06/2011 until: 10/05/2011)
Roman Tokarčík
residence in the Slovak Republic :
Hornodvorská 1249/40
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/12/2015
  (from: 05/21/2015)
Bernhard Haider
Sieveringer Straße 241
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 06/29/2020
  (from: 12/01/2021)
Mag. Martina Fügerl
Lilienbrunngasse 7-9
Viedeň A-1020
Rakúska republika
From: 09/15/2011
  (from: 10/06/2011 until: 11/27/2012)
Mag. Martina Fügerl
Lilienbrunngasse 7-9
Viedeň A-1020
Rakúska republika
From: 09/15/2011 Until: 10/31/2012
  (from: 11/28/2012 until: 11/27/2012)
Ing. Mag. Klaus Fuchs
Lilienbrunngasse 7-9
Viedeň A-1020
Rakúska republika
From: 01/12/2012 Until: 10/31/2012
  (from: 11/28/2012 until: 11/27/2012)
Ing. Mag. Klaus Fuchs
Lilienbrunngasse 7-9
Viedeň A-1020
Rakúska republika
From: 01/12/2012
  (from: 01/26/2012 until: 11/27/2012)
Mag. Sabine Kaiser
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 10/31/2012
  (from: 11/28/2012 until: 09/10/2013)
Mag. Sabine Kaiser
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 10/31/2012 Until: 08/20/2013
  (from: 09/11/2013 until: 09/10/2013)
Ronald Michael Lausch
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 08/20/2013
  (from: 09/11/2013 until: 03/13/2014)
Ronald Michael Lausch
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 08/20/2013 Until: 02/06/2014
  (from: 03/14/2014 until: 03/13/2014)
Mag. Ronald Michael Lausch
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 07/31/2014
  (from: 07/31/2014 until: 05/20/2015)
Mag. Ronald Michael Lausch
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 07/31/2014 Until: 05/12/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
DI Dominik Wagner
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň A-1020
Rakúska republika
From: 09/15/2011
  (from: 10/06/2011 until: 01/25/2012)
DI Dominik Wagner
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň A-1020
Rakúska republika
From: 09/15/2011 Until: 01/12/2012
  (from: 01/26/2012 until: 01/25/2012)
Franz Weintritt
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 10/31/2012
  (from: 11/28/2012 until: 07/30/2014)
Franz Weintritt
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 10/31/2012 Until: 07/31/2014
  (from: 07/31/2014 until: 07/30/2014)
Bernhard Haider
Hockegasse 83
Viedeň 1180
Rakúska republika
From: 06/29/2020
  (from: 10/14/2020 until: 11/30/2021)
Acting in the name of the company: 
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti vždy len spoločne s druhým konateľom. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, označenie funkcie konateľa a svoj podpis.
  (from: 03/14/2014)
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti vždy len spoločne s druhým konateľom. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, označenie funkcie konateľa a svoj podpis.
  (from: 09/11/2013 until: 03/13/2014)
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti vždy len spoločne s druhým konateľom. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, označenie funkcie konateľa a svoj podpis.
  (from: 10/06/2011 until: 09/10/2013)
Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 12/08/2010 until: 10/05/2011)
Konateľ je oprávnený konať a podpisovať vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 12/09/2009 until: 12/07/2010)
Procuration: 
Ing. Karol Ruman
Strmý Vŕšok 64
Bratislava 841 06
From: 12/09/2009
  (from: 12/09/2009 until: 01/18/2010)
Ing. Karol Ruman
Strmý Vŕšok 64
Bratislava 841 06
From: 12/09/2009 Until: 01/14/2010
  (from: 01/19/2010 until: 01/18/2010)
Ing. Karol Ruman
Strmý Vŕšok 64
Bratislava 841 06
From: 09/29/2010
  (from: 09/29/2010 until: 10/05/2011)
Ing. Karol Ruman
Strmý Vŕšok 64
Bratislava 841 06
From: 09/29/2010 Until: 09/15/2011
  (from: 10/06/2011 until: 10/05/2011)
Prokurista koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Prokurista podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "p.p.a" a svoj podpis. V prokúre je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 09/29/2010 until: 10/05/2011)
Prokurista koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Prokurista podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "p.p.a" a svoj podpis. V prokúre je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 12/09/2009 until: 01/18/2010)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/09/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.10.2009 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 11.11.2009 v zmysle ust. § 105 -153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/09/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.1.2010.
  (from: 01/19/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.5.2010.
  (from: 05/21/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.07.2010.
  (from: 07/15/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.07.2010.
  (from: 07/22/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.09.2010. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.09.2010.
  (from: 09/29/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.11.2010.
  (from: 12/04/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.11.2010.
  (from: 12/08/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.9.2011 - tiež zmena obchodného mena na RENERGIE Solárny park Gemer s. r. o.
  (from: 10/06/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.1.2012.
  (from: 01/26/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 20.08.2013.
  (from: 09/11/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 06.02.2014.
  (from: 03/14/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2014.
  (from: 07/31/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.05.2015.
  (from: 05/21/2015)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person