Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  61800/B

Business name: 
RENERGIE Solárny park Rohov s. r. o.
  (from: 10/06/2011)
SolarLand Rohov, s. r. o.
  (from: 12/08/2009 until: 10/05/2011)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (from: 12/08/2009)
Identification number (IČO): 
45 268 088
  (from: 12/08/2009)
Date of entry: 
12/08/2009
  (from: 12/08/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/08/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/08/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/08/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 12/08/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/08/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/08/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/08/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/08/2009)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
  (from: 01/19/2011)
Partners: 
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s. IČO: 44 943 466
Pribinova 25
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Slovak Republic
  (from: 07/30/2022)
SolarLand Holding SK I, a. s.
Pribinova 25
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 10/29/2010 until: 11/03/2011)
Dachmarket Invest, s.r.o.
Vansovej 2
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 09/01/2010 until: 10/28/2010)
Dachmarket, s.r.o.
Černyševského 26
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 09/01/2010 until: 10/28/2010)
European SolarLand Holding B.V.
Parklaan 32
Rotterdam 3016BC
Holandsko
  (from: 02/11/2010 until: 08/31/2010)
Ing. Karol Ruman
Strmý Vŕšok 64
Bratislava 841 06
Slovak Republic
  (from: 12/08/2009 until: 02/10/2010)
Ing. Igor Wollner
Prokopa Veľkého 33
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 12/08/2009 until: 02/10/2010)
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s.
Pribinova 25
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 11/04/2011 until: 07/29/2022)
Contribution of each member: 
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s.
  (from: 02/06/2019 until: 07/29/2022)
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s. v prospech záložného veriteľa : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1,140 92 Praha 4-Michle, Česká republika, IČ:649 48 242 , zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha, sp.zn.:B 3608 vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A ,81333 Bratislava , Slovenská republika, IČO:47251336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel :Po, vložka č:2310/B na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 29.01.2019
  (from: 07/30/2022)
Ing. Karol Ruman
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 12/08/2009 until: 02/10/2010)
Ing. Igor Wollner
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 12/08/2009 until: 02/10/2010)
European SolarLand Holding B.V.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/11/2010 until: 08/31/2010)
Dachmarket, s.r.o.
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 09/01/2010 until: 10/28/2010)
Dachmarket Invest, s.r.o.
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 09/01/2010 until: 10/28/2010)
SolarLand Holding SK I, a. s.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/29/2010 until: 01/04/2011)
SolarLand Holding SK I, a. s.
  (from: 01/05/2011 until: 11/03/2011)
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a. s.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 21.12.2010 č. 152 297 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO : 00 686 930.
  (from: 11/04/2011 until: 02/05/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/01/2012)
Individual managing director
  (from: 12/08/2009 until: 11/30/2012)
Roman Tokarčík
Hornodvorská 1249/40
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/12/2015
  (from: 05/20/2015)
Ing. Juraj Celler
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
From: 12/08/2009
  (from: 12/08/2009 until: 12/02/2010)
Ing. Juraj Celler
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
From: 12/08/2009 Until: 12/01/2010
  (from: 12/03/2010 until: 12/02/2010)
Ing. Mag. Klaus Fuchs
Lilienbrunngasse 7-9
Viedeň A-1020
Rakúska republika
From: 01/12/2012
  (from: 01/31/2012 until: 11/30/2012)
Ing. Mag. Klaus Fuchs
Lilienbrunngasse 7-9
Viedeň A-1020
Rakúska republika
From: 01/12/2012 Until: 10/31/2012
  (from: 12/01/2012 until: 11/30/2012)
Tomáš Jelínek
Poľnohospodárska 8680/24
Bratislava 821 07
From: 12/01/2010
  (from: 12/03/2010 until: 10/05/2011)
Tomáš Jelínek
Poľnohospodárska 8680/24
Bratislava 821 07
From: 12/01/2010 Until: 09/15/2011
  (from: 10/06/2011 until: 10/05/2011)
Ing. Michaela Kostačová
Nižné Chmeľníky 20
Košice 040 16
From: 02/06/2014
  (from: 04/12/2014 until: 09/24/2018)
Mag. Ronald Michael Lausch
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 07/31/2014
  (from: 07/31/2014 until: 05/19/2015)
Mag. Ronald Michael Lausch
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 07/31/2014 Until: 05/12/2015
  (from: 05/20/2015 until: 05/19/2015)
Ing. Michaela Madlenegger , PhD.
Wiener Ring 18/8
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 02/06/2014
  (from: 09/25/2018 until: 07/14/2020)
Ing. Michaela Madlenegger , PhD.
Wiener Ring 18/8
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 02/06/2014 Until: 06/29/2020
  (from: 07/15/2020 until: 07/14/2020)
JUDr. Stanislav Schubert , CSc.
Bellova 82/A
Bratislava 831 01
From: 12/01/2010
  (from: 12/03/2010 until: 10/05/2011)
JUDr. Stanislav Schubert , CSc.
Bellova 82/A
Bratislava 831 01
From: 12/01/2010 Until: 09/15/2011
  (from: 10/06/2011 until: 10/05/2011)
Franz Weintritt
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 10/31/2012
  (from: 12/01/2012 until: 07/30/2014)
Franz Weintritt
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 10/31/2012 Until: 07/31/2014
  (from: 07/31/2014 until: 07/30/2014)
Bernhard Haider
Sieveringer Strasse 241
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 06/29/2020
  (from: 11/11/2021)
Mag. Martina Fügerl
Lilienbrunngasse 7-9
Viedeň A-1020
Rakúska republika
From: 09/15/2011
  (from: 10/06/2011 until: 11/30/2012)
Mag. Martina Fügerl
Lilienbrunngasse 7-9
Viedeň A-1020
Rakúska republika
From: 09/15/2011 Until: 10/31/2012
  (from: 12/01/2012 until: 11/30/2012)
Mag. Sabine Kaiser
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 10/31/2012
  (from: 12/01/2012 until: 09/11/2013)
Mag. Sabine Kaiser
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 10/31/2012 Until: 08/20/2013
  (from: 09/12/2013 until: 09/11/2013)
Ronald Michael Lausch
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 08/20/2013
  (from: 09/12/2013 until: 04/11/2014)
Ronald Michael Lausch
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 08/20/2013 Until: 02/06/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
DI Dominik Wagner
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň A-1020
Rakúska republika
From: 09/15/2011
  (from: 10/06/2011 until: 01/30/2012)
DI Dominik Wagner
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Viedeň A-1020
Rakúska republika
From: 09/15/2011 Until: 01/12/2012
  (from: 01/31/2012 until: 01/30/2012)
Bernhard Haider
Hockegasse 83
Viedeň 1180
Rakúska republika
From: 06/29/2020
  (from: 07/15/2020 until: 11/10/2021)
Acting in the name of the company: 
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti vždy len spoločne s druhým konateľom. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, označenie funkcie konateľa a svoj podpis.
  (from: 04/12/2014)
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti vždy len spoločne s druhým konateľom. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, označenie funkcie konateľa a svoj podpis.
  (from: 09/12/2013 until: 04/11/2014)
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti vždy len spoločne s druhým konateľom. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, označenie funkcie konateľa a svoj podpis.
  (from: 10/06/2011 until: 09/11/2013)
Konateľ je oprávnený konať a podpisovať vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 12/08/2009 until: 10/05/2011)
Procuration: 
Ing. Karol Ruman
Strmý Vŕšok 64
Bratislava 841 06
From: 12/08/2009
  (from: 12/08/2009 until: 10/05/2011)
Ing. Karol Ruman
Strmý Vŕšok 64
Bratislava 841 06
From: 12/08/2009 Until: 09/15/2011
  (from: 10/06/2011 until: 10/05/2011)
Prokurista koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Prokurista podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "p.p.a." a svoj podpis. V prokúre je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 12/08/2009 until: 10/05/2011)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/08/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.10.2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.11.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/08/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.01.2010.
  (from: 02/11/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.11.2010.
  (from: 12/03/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12.2010.
  (from: 01/05/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.11.2010.
  (from: 01/19/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa15.09.2011. Zmena obchodného mena z SolarLand Rohov, s.r.o. na RENERGIE Solárny park Rohov, s.r.o..
  (from: 10/06/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.01.2012.
  (from: 01/31/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.10.2012.
  (from: 12/01/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.08.2013.
  (from: 09/12/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 06.02.2014.
  (from: 04/12/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 30.06.2014.
  (from: 07/31/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.05.2015.
  (from: 05/20/2015)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person