Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  61863/B

Business name: 
RENERGIE Solárny park Uzovská Panica s. r. o.
  (from: 01/27/2012)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (from: 12/04/2012)
Identification number (IČO): 
45 268 878
  (from: 12/10/2009)
Date of entry: 
12/10/2009
  (from: 12/10/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/10/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/10/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/10/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 12/10/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/10/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/10/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/10/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/10/2009)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
  (from: 07/13/2011)
Partners: 
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s. IČO: 44 943 466
Pribinova 25
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Slovak Republic
  (from: 11/27/2021)
Contribution of each member: 
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s.
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s. v prospech záložného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha, sp. zn.: B 3608 vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 29.01.2019.
  (from: 11/27/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/12/2013)
Roman Tokarčík
residence in the Slovak Republic :
Hornodvorská 1249/40
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/12/2015
  (from: 05/21/2015)
Bernhard Haider
Sieveringer Strasse 241
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 06/29/2020
  (from: 11/27/2021)
Acting in the name of the company: 
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti vždy len spoločne s druhým konateľom. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytkačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, označenie funkcie konateľa a svoj podpis.
  (from: 01/27/2012)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/10/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 21.10.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 11.11.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/10/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.05.2010.
  (from: 05/21/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.7.2010.
  (from: 07/10/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.07.2010.
  (from: 07/22/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.03.2011.
  (from: 03/29/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.04.2011 - záložné právo na obchodný podiel
  (from: 05/10/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2010 - rozšírenie predmetu činnosti
  (from: 07/13/2011)
Zmena obchodného mena z SolarLand Uzovská Panica, s. r. o. na RENERGIE Solárny park Uzovská Panica, s. r. o.
  (from: 01/27/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.10. 2012.
  (from: 11/01/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.08.2013.
  (from: 09/12/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.02.2014.
  (from: 03/15/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2014.
  (from: 07/31/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.05.2015.
  (from: 05/21/2015)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person