Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10011/P

Business name: 
BUKOCEL, a.s.
  (from: 04/01/1997)
Registered seat: 
Hencovská 2073
Hencovce 093 02
  (from: 05/22/1998)
Identification number (IČO): 
36 445 461
  (from: 04/01/1997)
Date of entry: 
04/01/1997
  (from: 04/01/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/01/1997)
Objects of the company: 
výroba vláknin, buničín, derivátov a výrobkov na báze buničín a hydrolizátu
  (from: 04/01/1997)
požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, videa a elektrozariadení
  (from: 04/20/2010)
poradenská činnosť v oblasti zavádzania a využitia regulovaných pohonov
  (from: 04/20/2010)
údržba ciest a koľají
  (from: 04/20/2010)
nájom dopravných prostriedkov
  (from: 04/20/2010)
nájom a podnájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 04/01/1997)
rozmrazovanie vagónov
  (from: 04/01/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 04/01/1997)
zámočníctvo
  (from: 04/01/1997)
kovoobrábanie
  (from: 04/01/1997)
oprava motorových vozidiel a karosérií
  (from: 04/01/1997)
oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 04/01/1997)
inštalácia, opravy a výstroj elektrických trakčných vozidiel
  (from: 04/01/1997)
výroba, inštalácia, opravy a montáž elektrických strojov a prístrojov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 04/01/1997)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 04/01/1997)
elektroinštalatérstvo
  (from: 04/01/1997)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 04/01/1997)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 04/01/1997)
montáž miestnych kábelových rozvodov - družicových a televíznych staníc
  (from: 04/01/1997)
vstreľovanie expanznými prístrojmi
  (from: 04/01/1997)
revízie elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov objektov triedy "A"
  (from: 04/01/1997)
prevádzkovanie železničnej vlečky
  (from: 05/22/1998)
výroba a dodávka pitnej vody
  (from: 04/26/1999)
oprava a údržba rozvodov vôd
  (from: 04/26/1999)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
  (from: 04/26/1999)
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 04/26/1999)
výroba rozvádzačov do 1000V pre objekty tiredy "A"
  (from: 04/26/1999)
oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (from: 04/26/1999)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení
  (from: 04/26/1999)
montáž a údržba zariadení z plastických hmôt
  (from: 04/26/1999)
organizovanie kurzov a školení-lektorská činnosť
  (from: 04/26/1999)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem látok uvedených v zákone č. 76/1998 Z.z.
  (from: 04/26/1999)
výroba, výkup, tranzit a rozvod elektriny a plynu
  (from: 04/26/1999)
výroba, výkup a rozvod tepla
  (from: 04/26/1999)
sekretárske práce a preklady
  (from: 08/17/1999)
jednoduché opracovanie drevnej hmoty
  (from: 08/17/1999)
čaluníctvo
  (from: 08/17/1999)
klietkovanie hranolkov
  (from: 08/17/1999)
výroba hračiek
  (from: 08/17/1999)
maloobchod-hračky, stavebný materiál
  (from: 08/17/1999)
veľkoobchod-hračky, stavebný materiál
  (from: 08/17/1999)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti spracovania dreva
  (from: 08/17/1999)
baliace činnosti
  (from: 08/17/1999)
poradenská činnosť v oblasti zariaďovania interiérov
  (from: 08/17/1999)
prevádzkovanie colného skladu
  (from: 08/17/1999)
analýza vôd
  (from: 12/10/2002)
zváracie práce
  (from: 12/10/2002)
prevádzka športových zariadení
  (from: 12/10/2002)
organizovanie športových podujatí v krytých a nekrytých priestoroch
  (from: 12/10/2002)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 12/10/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/10/2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/10/2002)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 12/10/2002)
výroba strojov, prístrojov a súčiastok pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu
  (from: 12/10/2002)
meranie hrúbky materiálov ultrazvukom
  (from: 12/10/2002)
diagnostika strojov
  (from: 12/10/2002)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 12/10/2002)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb
  (from: 12/10/2002)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 12/10/2002)
špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (from: 09/04/2003)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 04/20/2010)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 04/20/2010)
výroba priemyselných kompostov
  (from: 04/20/2010)
výroba organických a anorganických chemikálií
  (from: 04/20/2010)
výroba vápna
  (from: 04/20/2010)
výskum a vývoj derivátov celulózy
  (from: 05/22/2012)
výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (from: 06/01/2012)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 04/12/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/01/1997)
Anna Hladká - člen predstavenstva
Lúčna 825/2
Vranov nad Topľou 093 01
From: 07/01/2019
  (from: 07/27/2019)
Ing. Peter Pavelko - Chairman of the Board of Directors
Staničná 1323/32
Vranov nad Topľou 093 01
From: 07/27/2021
  (from: 08/13/2021)
Ing. Pavol Neupauer - Member of the Board of Directors
30
Topoľovka 067 45
From: 07/27/2021
  (from: 08/13/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/14/2007)
Capital: 
19 252 520 EUR Paid up: 19 252 520 EUR
  (from: 07/25/2009)
Shares: 
Number of shares: 57
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331 940 EUR
  (from: 07/25/2009)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 07/25/2009)
Stockholder: 
FINAB TRADE a.s.
Ku Bratke 5
Levice 934 05
  (from: 07/18/2007)
Supervisory board: 
Mgr. Martin Máčaj
Perecká 9
Levice 934 01
From: 09/07/2007
  (from: 09/13/2007)
Ing. Mária Tabaková
Bernolákova 1081/58
Vranov nad Topľou 093 01
From: 03/21/2018
  (from: 05/18/2018)
Ing. Stanislav Chlebo
Francúzska 219/14
Tlmače - Lipník 935 21
From: 04/12/2018
  (from: 06/01/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 18/97, Nz 14/97 zo dňa 13.3.1997 podľa § 172 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 04/01/1997)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 16.6.1997 Zvýšenie základného imania z 1.000.000,- Sk na 811.470.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 24.6.1997
  (from: 06/24/1997)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 22.6.1999.
  (from: 08/17/1999)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 8.12.1999.
  (from: 02/11/2000)
Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 30.7.1997.
  (from: 05/22/1998)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 12.6.2002. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 12.6.2002 o znížení základného imania z 811.470.000,-Sk na 579.839.580,-Sk uložené v zbierke listín obchodného registra dňa 10.12.2002.
  (from: 12/10/2002)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 5.6.2003.
  (from: 09/04/2003)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person