Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14355/V

Business name: 
MARE GROUP, s.r.o.
  (from: 05/20/2003 until: 03/10/2008)
REMA group spoločnosť s ručením obmedzeným, v skrátenej forme - REMA group s.r.o.
  (from: 06/24/1992 until: 05/19/2003)
Registered seat: 
Textilná 4
Košice 040 01
  (from: 05/20/2003 until: 03/10/2008)
Olivová 1
Bratislava 831 01
  (from: 01/30/1995 until: 05/19/2003)
Robotnícka 10
Bratislava 831 03
  (from: 06/24/1992 until: 01/29/1995)
Identification number (IČO): 
31 326 692
  (from: 06/24/1992)
Date of entry: 
06/24/1992
  (from: 06/24/1992)
Person dissolved from: 
3.12.2007
  (from: 03/11/2008)
Date of deletion: 
03/11/2008
  (from: 03/11/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/11/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/24/1992)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovarov /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
  (from: 06/24/1992 until: 03/10/2008)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (from: 06/24/1992 until: 03/10/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/24/1992 until: 03/10/2008)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (from: 06/24/1992 until: 03/10/2008)
zastupovanie firiem, prieskum trhu, reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/24/1992 until: 03/10/2008)
poskytovanie software - predaj hotových progromov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zakázku
  (from: 07/22/1993 until: 03/10/2008)
vydavateľská činnosť
  (from: 07/22/1993 until: 03/10/2008)
Partners: 
Robert Klobučník
Šmidkeho 3
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 06/24/1992 until: 04/19/1993)
Pavol Krajkovič
Gercenova 21
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 08/26/1998 until: 05/19/2003)
Pavol Krajkovič
Gercenova 21
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 04/24/1998 until: 08/25/1998)
Pavol Krajkovič
Gercenova 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/20/1993 until: 04/23/1998)
Pavol Krajkovič
Gercenova 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/24/1992 until: 04/19/1993)
Ing. Elena Krajkovičová
Gercenova 21
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 08/26/1998 until: 05/19/2003)
Ing. Elena Krajkovičová
Gercenova 21
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 04/24/1998 until: 08/25/1998)
Martin Smolen
Kafendova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/20/1993 until: 04/23/1998)
Martin Smolen
Kafendova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/24/1992 until: 04/19/1993)
Elena Valkovičová
Kalinčiakovo 62
Levice
Slovak Republic
  (from: 04/20/1993 until: 04/23/1998)
Elena Valkovičová
Kalinčiakovo 62
Levice
Slovak Republic
  (from: 06/24/1992 until: 04/19/1993)
REMAX TRADE spol. s r.o. IČO: 35 704 535
Textilná 4
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 05/20/2003 until: 03/10/2008)
Nguyen Cong Bang
HIJONG SON HATINH
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Černockého 8056/4
Bratislava 831 53
  (from: 05/20/2003 until: 03/10/2008)
Contribution of each member: 
Martin Smolen
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/24/1992 until: 04/19/1993)
Pavol Krajkovič
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/24/1992 until: 04/19/1993)
Elena Valkovičová
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/24/1992 until: 04/19/1993)
Robert Klobučník
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/24/1992 until: 04/19/1993)
Martin Smolen
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/20/1993 until: 04/23/1998)
Pavol Krajkovič
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/20/1993 until: 04/23/1998)
Elena Valkovičová
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/20/1993 until: 04/23/1998)
Pavol Krajkovič
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 04/24/1998 until: 08/25/1998)
Ing. Elena Krajkovičová
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 04/24/1998 until: 08/25/1998)
Pavol Krajkovič
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/26/1998 until: 05/19/2003)
Ing. Elena Krajkovičová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/26/1998 until: 05/19/2003)
Nguyen Cong Bang
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/20/2003 until: 03/10/2008)
REMAX TRADE spol. s r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/20/2003 until: 03/10/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/24/1992 until: 03/10/2008)
Pavol Krajkovič
Gercenova 21
Bratislava
  (from: 06/24/1992 until: 01/29/1995)
Pavol Krajkovič
Gercenová 21
Bratislava
  (from: 01/30/1995 until: 04/23/1998)
Ing. Elena Krajkovičová
Gercenová 21
Bratislava
  (from: 01/30/1995 until: 04/23/1998)
Ing. Elena Krajkovičová
Gercenová 21
Bratislava 851 01
Until: 03/14/2003
  (from: 04/24/1998 until: 05/19/2003)
Martin Smolen
Kafendova 4
Bratislava
  (from: 06/24/1992 until: 01/29/1995)
Martin Smolen
Kafendová 4
Bratislava
  (from: 01/30/1995 until: 09/26/1995)
Nguyen Cong Bang
HIJONG SON HATINH
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Černockého 8056/4
Bratislava 831 53
From: 03/14/2003
  (from: 05/20/2003 until: 03/10/2008)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú konatelia.
  (from: 06/24/1992 until: 03/10/2008)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/20/2003 until: 03/10/2008)
200 000 Sk
  (from: 08/26/1998 until: 05/19/2003)
120 000 Sk
  (from: 06/24/1992 until: 08/25/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č.k. 1K 47/02-306 zo dňa 23.10.2007.
  (from: 03/11/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzený bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.4.1992 v zmysle ust. § 105 a násl. Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6104
  (from: 06/24/1992 until: 03/10/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.01.1995. Stary spis: S.r.o. 6104
  (from: 01/30/1995 until: 03/10/2008)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 28.6.1995. Stary spis: S.r.o. 6104
  (from: 09/27/1995 until: 03/10/2008)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 17.2.1998. Stary spis: S.r.o. 6104
  (from: 04/24/1998 until: 03/10/2008)
Zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 16.6.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.6.1998 v súlade s ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 08/26/1998 until: 03/10/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.3.2003. Zánik funkcie konateľa Ing. Eleny Krajčovičovej dňa 14.3.2003. Zmena obchodného mena z pôvodného REMA group spoločnosť s ručením obmedzeným, v skrátenej forme REMA group s.r.o. na nové MARE GROUP, s.r.o.
  (from: 05/20/2003 until: 03/10/2008)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person