Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  196/B

Business name: 
Servisné a obchodné družstvo FLIPPER
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
Registered seat: 
Rybalkova 33
Bratislava
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
Identification number (IČO): 
00 584 321
  (from: 05/23/1990)
Date of entry: 
05/23/1990
  (from: 05/23/1990)
Date of deletion: 
07/26/1995
  (from: 07/26/1995)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/26/1995)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/23/1990)
Objects of the company: 
zabezpečenie opráv tuzemských elektro výrobkov ako i zahraničnej elektroniky na vysokej profesionálnej úrovni
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
montáž zakúpenej elektroniky a vysvetlením obsluhy a činnosti a dodržanie bezpečnostných opatrení
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
priebežný servis a údržbu rôznych druhov elektronických zariadení
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
nákup a predaj nahradných dielov a doplnkov meracích prístrojov a rôznych elektronických zariadení
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
technická, poradenská a sprostredkovateľská služba pri nákupe a výbere elektronických a iných zariadení a ich správne aplikovanie
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
učebné kurzy a prednáškové akcie v oblasti techniky a jej použitia, ako i jazykové kurzy
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
zaisťovanie konzultačných služieb v oblasti spoločného podnikania, marketingu, techniky a ekonomiky zahraničného obchodu
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
metodická a poradenská služba pri zaisťovaní výukových akcií a spracovanie programov školenia
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
organizovanie propagačných a reklamných akcií
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
prieskum trhu
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
Ing. Ján Bukoven
Ségnáre 17
Bratislava
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
Ing. Peter Michalka
Sokolská 20
Bratislava
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
Miroslav Polner
Kozmonautická 1
Bratislava
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
Ing. Ladislav Rau - podpredseda
Dénešova 3
Bratislava
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
Ing. Viliam Schwarz
Schiffelova 10
Bratislava
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
Ing. Miloslav Weizer - predseda
Rybalkova 33
Bratislava
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
Acting: 
Za družstvo bude podpisovať predseda alebo podpredseda.
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : z obchodného registra Servisné a obchodné družstvo FLIPPER, so sídlom v Bratislave, Rybalkova 33 zapísaná v odd. Do vo vložke 153 /Dr 2048/B/, IČO: 584321 v celom rozsahu. Stary spis: Dr 2048
  (from: 07/26/1995)
Člen je povinný prispieť na úhradu straty vykázanej v ročnom účtovnom výkaze podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu schodku zisteného pri zrušení družstva likvidáciou. Uhradzovanica povinnosť sa týka len strát /schodkov/, ktoré vznikli počas trvania členstva člena. Je obmedzená čiastkou, ktorá sa rovná výške členského podielu. Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 17.4.1990 podľa Zákona č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve. Stary spis: Dr 2048
  (from: 05/23/1990 until: 07/25/1995)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person