Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  173/L

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Oravská Lesná
  (from: 05/14/1993)
Registered seat: 
1095
Oravská Lesná 029 57
  (from: 07/01/2005)
Identification number (IČO): 
00 517 259
  (from: 04/26/1989)
Date of entry: 
10/17/1981
  (from: 04/26/1989)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/26/1989)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodár- skych a lesných výrobkov pre účely ďalšieho podnikania
  (from: 05/14/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/14/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 10/06/1995)
vykonávanie inžinierskych stavieb / vrátane vybavenia sídlištných celkov /
  (from: 10/06/1995)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 10/06/1995)
mechanizačné práce pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2005)
čistenie a údržba miestnych komunikácií v rámci voľných živností
  (from: 07/01/2005)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/11/2019)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve v rámci voľných živností
  (from: 07/11/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/14/1993)
Emília Pojezdalová - predseda predstavenstva
473
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018)
Božena Brišová - člen predstavenstva
350
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018)
Jozef Srogončík - člen predstavenstva
973
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018)
Anna Murínová - člen predstavenstva
882
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018)
Ján Chromek - člen predstavenstva
85
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018)
Mária Zlatošová - člen predstavenstva
458
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018)
Dária Srogončíková
210
Oravská Lesná 029 57
From: 05/31/2019
  (from: 07/11/2019)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda, alebo hociktorý ním poverený člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 05/14/1993)
Supervisory board: 
Jozefína Dulovcová
471
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018)
Jozef Florek
358
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018)
Augustín Zlatoš
458
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018)
Registered capital: 
147 712,93899 EUR
  (from: 07/30/2009)
Basic member contribution: 
331,939189 EUR
  (from: 07/30/2009)
Other legal facts: 
Členská schôdza uskutočnená dňa 10.1.1993 schválila zmeny stanov družstva v súlade s ust. zákonov 42/92 Zb. a 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1144
  (from: 05/14/1993)
Členská schôdza konaná dňa 24.03.1995 schválila zmenu stanov.
  (from: 10/06/1995)
Členská schôdza konaná dňa 12.4.1996 schválila zmenu stanov.
  (from: 10/29/1996)
Na členskej schôdzi dňa 2.4.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/22/1999)
Na členskej schôdzi dňa 31.3.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/09/2001)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person