Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  173/L

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Oravská Lesná
  (from: 05/14/1993)
Jednotné roľnícke družstvo Oravská Lesná
  (from: 04/26/1989 until: 05/13/1993)
Registered seat: 
1095
Oravská Lesná 029 57
  (from: 07/01/2005)
Oravská Lesná 029 57
  (from: 04/26/1989 until: 06/30/2005)
Identification number (IČO): 
00 517 259
  (from: 04/26/1989)
Date of entry: 
10/17/1981
  (from: 04/26/1989)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/26/1989)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodár- skych a lesných výrobkov pre účely ďalšieho podnikania
  (from: 05/14/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/14/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 10/06/1995)
vykonávanie inžinierskych stavieb / vrátane vybavenia sídlištných celkov /
  (from: 10/06/1995)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 10/06/1995)
mechanizačné práce pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2005)
čistenie a údržba miestnych komunikácií v rámci voľných živností
  (from: 07/01/2005)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/11/2019)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve v rámci voľných živností
  (from: 07/11/2019)
poľnohospodárska výroba
  (from: 04/26/1989 until: 05/13/1993)
poskytovanie pkrác a služieb občanom - doprava
  (from: 04/26/1989 until: 05/13/1993)
iná hospodárska činnosť:
  (from: 04/26/1989 until: 05/13/1993)
stavebná činnosť
  (from: 04/26/1989 until: 05/13/1993)
strojárenská a kovospracujúca výroba
  (from: 04/26/1989 until: 05/13/1993)
doprava
  (from: 04/26/1989 until: 05/13/1993)
elektrotechnická výroba /v kooperácii/
  (from: 04/26/1989 until: 05/13/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/14/1993)
Managing board
  (from: 04/26/1989 until: 05/13/1993)
Emília Pojezdalová - predseda predstavenstva
473
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018)
Božena Brišová - člen predstavenstva
350
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018)
Jozef Srogončík - člen predstavenstva
973
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018)
Anna Murínová - člen predstavenstva
882
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018)
Ján Chromek - člen predstavenstva
85
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018)
Mária Zlatošová - člen predstavenstva
458
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018)
Dária Srogončíková
210
Oravská Lesná 029 57
From: 05/31/2019
  (from: 07/11/2019)
Ladislav B e l o r i t - člen
639
Oravská Lesná
  (from: 05/14/1993 until: 10/28/1996)
Ján B r i š - člen
350
Oravská Lesná
  (from: 05/14/1993 until: 10/28/1996)
Ladislav Belorit - člen
639
Oravská Lesná
  (from: 10/29/1996 until: 02/08/2001)
Rudolf Brisuda - člen
943
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 06/25/2018)
Rudolf Brisuda - člen
943
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014 Until: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018 until: 06/25/2018)
Božena Brišová - člen
350
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 06/25/2018)
Božena Brišová - člen
350
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014 Until: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018 until: 06/25/2018)
Jozefína Dulovcová - člen
475
Oravská Lesná
  (from: 02/22/1999 until: 06/30/2005)
Jozefína Dulovcová - člen
475
Oravská Lesná
Until: 12/09/2004
  (from: 07/01/2005 until: 06/30/2005)
Ing. Ján F e j a - Predseda:
306
Lokca
  (from: 04/26/1989 until: 10/28/1996)
Jozef Chudoba - člen
191
Oravská Lesná
  (from: 10/29/1996 until: 02/08/2001)
Karol K o l e n č í k - člen
464
Oravská Lesná
  (from: 05/14/1993 until: 10/28/1996)
Martin K o l e n č í k - člen
496
Oravská Lesná
  (from: 05/14/1993 until: 10/28/1996)
Ing. Jozef K r i v u ľ č í k - Podpredseda:
  (from: 04/26/1989 until: 05/13/1993)
Augustín Kojda - člen
445
Oravská Lesná
  (from: 10/29/1996 until: 02/08/2001)
Augustín Kojda
445
Oravská Lesná 029 57
From: 04/24/2009
  (from: 08/29/2009 until: 03/12/2014)
Augustín Kojda
445
Oravská Lesná 029 57
From: 04/24/2009 Until: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 03/12/2014)
Ján Kojda - člen
349
Oravská Lesná
  (from: 10/29/1996 until: 08/28/2009)
Ján Kojda - člen
349
Oravská Lesná
Until: 04/24/2009
  (from: 08/29/2009 until: 08/28/2009)
Karol Kolenčík - člen
464
Oravská Lesná
  (from: 10/29/1996 until: 02/08/2001)
Jozefína Kolenčíková - člen
475
Oravská Lesná
  (from: 10/29/1996 until: 02/21/1999)
Jozef Krivulčík
212
Oravská Lesná 029 57
From: 04/24/2009
  (from: 08/29/2009 until: 03/12/2014)
Jozef Krivulčík
212
Oravská Lesná 029 57
From: 04/24/2009 Until: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 03/12/2014)
Jozef Krivulčík - člen
212
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 06/25/2018)
Jozef Krivulčík - člen
212
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014 Until: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018 until: 06/25/2018)
Štefan Ladňák - člen
16
Oravská Lesná
  (from: 02/09/2001 until: 06/30/2005)
Štefan Ladňák - člen
16
Oravská Lesná
Until: 12/09/2004
  (from: 07/01/2005 until: 06/30/2005)
Justín M u r í n - člen
229
Oravská Lesná
  (from: 05/14/1993 until: 10/28/1996)
Ladislav Murín - člen
309
Oravská Lesná
  (from: 02/09/2001 until: 08/28/2009)
Ladislav Murín - člen
309
Oravská Lesná
Until: 04/24/2009
  (from: 08/29/2009 until: 08/28/2009)
RNDr. Jozef Murín - člen
988
Oravská Lesná
From: 12/09/2004
  (from: 07/01/2005 until: 08/28/2009)
RNDr. Jozef Murín - člen
988
Oravská Lesná
From: 12/09/2004 Until: 04/24/2009
  (from: 08/29/2009 until: 08/28/2009)
Anna Murínová - člen
882
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 06/25/2018)
Anna Murínová - člen
882
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014 Until: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018 until: 06/25/2018)
Ján P o d s t a v e k - člen
189
Oravská Lesná
  (from: 05/14/1993 until: 10/28/1996)
Emil Paľák - člen
649
Oravská Lesná
  (from: 02/09/2001 until: 08/28/2009)
Emil Paľák - člen
649
Oravská Lesná
Until: 04/24/2009
  (from: 08/29/2009 until: 08/28/2009)
Ján Podstavek - člen
189
Oravská Lesná
  (from: 10/29/1996 until: 02/08/2001)
Emília Pojezdalová - člen
473
Oravská Lesná
From: 12/09/2004
  (from: 07/01/2005 until: 03/12/2014)
Emília Pojezdalová - člen
473
Oravská Lesná
From: 12/09/2004 Until: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 03/12/2014)
Emília Pojezdalová - Predseda
473
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 06/25/2018)
Emília Pojezdalová - Predseda
473
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014 Until: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018 until: 06/25/2018)
Pavol Rabčan - člen
798
Oravská Lesná
  (from: 02/09/2001 until: 08/28/2009)
Pavol Rabčan - člen
798
Oravská Lesná
Until: 04/24/2009
  (from: 08/29/2009 until: 08/28/2009)
Jozef Srogoň - člen
479
Oravská Lesná
  (from: 10/29/1996 until: 08/28/2009)
Jozef Srogoň - člen
479
Oravská Lesná
Until: 04/24/2009
  (from: 08/29/2009 until: 08/28/2009)
Jozef Srogončík - člen
973
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 06/25/2018)
Jozef Srogončík - člen
973
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014 Until: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018 until: 06/25/2018)
Štefánia Srogoňová
500
Oravská Lesná 029 57
From: 04/24/2009
  (from: 08/29/2009 until: 03/12/2014)
Štefánia Srogoňová
500
Oravská Lesná 029 57
From: 04/24/2009 Until: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 03/12/2014)
Silvester Strempek - člen
81
Oravská Lesná
  (from: 10/29/1996 until: 02/08/2001)
Anton Svinčák
684
Oravská Lesná 029 57
From: 04/24/2009
  (from: 08/29/2009 until: 03/12/2014)
Anton Svinčák
684
Oravská Lesná 029 57
From: 04/24/2009 Until: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 03/12/2014)
Anton Š k a m o r - člen
171
Oravská Lesná
  (from: 05/14/1993 until: 10/28/1996)
Jozef T i s o ň - Podpredseda:
354
Oravská Lesná
  (from: 05/14/1993 until: 10/28/1996)
Anton T u r o ň - člen
62
Oravská Lesná
  (from: 05/14/1993 until: 10/28/1996)
Jozef Tisoň - člen
354
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 06/25/2018)
Jozef Tisoň - člen
354
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014 Until: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018 until: 06/25/2018)
Jozef Tisoň - Predseda
354
Oravská Lesná
  (from: 10/29/1996 until: 03/12/2014)
Jozef Tisoň - Predseda
354
Oravská Lesná
Until: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 03/12/2014)
Kristína Vrábľová - člen
115
Oravská Lesná
  (from: 10/29/1996 until: 02/08/2001)
Augustín Zlatoš - člen
458
Oravská Lesná
  (from: 02/09/2001 until: 08/28/2009)
Augustín Zlatoš - člen
458
Oravská Lesná
Until: 04/24/2009
  (from: 08/29/2009 until: 08/28/2009)
Mária Zlatošová
458
Oravská Lesná 029 57
From: 04/24/2009
  (from: 08/29/2009 until: 03/12/2014)
Mária Zlatošová
458
Oravská Lesná 029 57
From: 04/24/2009 Until: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 03/12/2014)
Helena Ignaťáková - člen predstavenstva
907
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018 Until: 05/31/2019
  (from: 07/11/2019 until: 07/10/2019)
Helena Ignaťáková - člen predstavenstva
907
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018 until: 07/10/2019)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda, alebo hociktorý ním poverený člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 05/14/1993)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 04/26/1989 until: 05/13/1993)
Supervisory board: 
Jozefína Dulovcová
471
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018)
Jozef Florek
358
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018)
Augustín Zlatoš
458
Oravská Lesná 029 57
From: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018)
Rudolf Brisuda
943
Oravská Lesná
From: 12/09/2004
  (from: 07/01/2005 until: 08/28/2009)
Rudolf Brisuda
943
Oravská Lesná
From: 12/09/2004 Until: 04/24/2009
  (from: 08/29/2009 until: 08/28/2009)
Ján Chromek
85
Oravská Lesná 029 57
From: 04/24/2009
  (from: 08/29/2009 until: 03/12/2014)
Ján Chromek
85
Oravská Lesná 029 57
From: 04/24/2009 Until: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 03/12/2014)
Augustín Kojda
445
Oravská Lesná
From: 12/09/2004
  (from: 07/01/2005 until: 08/28/2009)
Augustín Kojda
445
Oravská Lesná
From: 12/09/2004 Until: 04/24/2009
  (from: 08/29/2009 until: 08/28/2009)
Magdaléna Majdišová
860
Oravská Lesná
From: 12/09/2004
  (from: 07/01/2005 until: 08/28/2009)
Magdaléna Majdišová
860
Oravská Lesná
From: 12/09/2004 Until: 04/24/2009
  (from: 08/29/2009 until: 08/28/2009)
Pavol Rabčan
798
Oravská Lesná 029 57
From: 04/24/2009
  (from: 08/29/2009 until: 03/12/2014)
Pavol Rabčan
798
Oravská Lesná 029 57
From: 04/24/2009 Until: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 03/12/2014)
Jozef Srogončík
973
Oravská Lesná 029 57
From: 04/24/2009
  (from: 08/29/2009 until: 03/12/2014)
Jozef Srogončík
973
Oravská Lesná 029 57
From: 04/24/2009 Until: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 03/12/2014)
Jozefína Dulovcová
471
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014 Until: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018 until: 06/25/2018)
Jozef Florek
358
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014 Until: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018 until: 06/25/2018)
Štefánia Srogoňová
500
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014 Until: 05/18/2018
  (from: 06/26/2018 until: 06/25/2018)
Jozefína Dulovcová
471
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 06/25/2018)
Jozef Florek
358
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 06/25/2018)
Štefánia Srogoňová
500
Oravská Lesná 029 57
From: 02/21/2014
  (from: 03/13/2014 until: 06/25/2018)
Registered capital: 
147 712,93899 EUR
  (from: 07/30/2009)
4 450 000 Sk
  (from: 10/29/1996 until: 07/29/2009)
57 427 000 Sk
  (from: 05/14/1993 until: 10/28/1996)
Basic member contribution: 
331,939189 EUR
  (from: 07/30/2009)
10 000 Sk
  (from: 05/14/1993 until: 07/29/2009)
Other legal facts: 
Členská schôdza uskutočnená dňa 10.1.1993 schválila zmeny stanov družstva v súlade s ust. zákonov 42/92 Zb. a 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1144
  (from: 05/14/1993)
Členská schôdza konaná dňa 24.03.1995 schválila zmenu stanov.
  (from: 10/06/1995)
Členská schôdza konaná dňa 12.4.1996 schválila zmenu stanov.
  (from: 10/29/1996)
Na členskej schôdzi dňa 2.4.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/22/1999)
Na členskej schôdzi dňa 31.3.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/09/2001)
Družstvo bolo založené uznesením na ustanovujúcej schôdzi roľníkov obce Oravská Lesná, ktorá sa konala 17.10.1981 schválením stanov, prijatím uznesenia o založení družstva a zvolením orgánov družstva. Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojimi podielmi na hospodárskom výsledku vedúci technicko - hospodárski pracovníci 20 % ročných odmien.
  (from: 04/26/1989 until: 05/13/1993)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person