Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14952/B

Business name: 
PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o. v likvidácii
  (from: 04/12/2014 until: 12/22/2014)
PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o.
  (from: 06/23/1997 until: 04/11/2014)
Registered seat: 
Obrancov mieru 51
Pezinok 902 01
  (from: 06/23/1997 until: 12/22/2014)
Identification number (IČO): 
35 721 057
  (from: 06/23/1997)
Date of entry: 
06/23/1997
  (from: 06/23/1997)
Date of deletion: 
12/23/2014
  (from: 12/23/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/23/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/23/1997)
Objects of the company: 
správa nehnuteľností
  (from: 06/23/1997 until: 05/30/2004)
správa tepelného a bytového hospodárstva
  (from: 06/23/1997 until: 05/30/2004)
výroba tepla
  (from: 06/23/1997 until: 05/30/2004)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/23/1997 until: 05/30/2004)
obchodná činnosť s nehnuteľnosťami
  (from: 06/23/1997 until: 05/30/2004)
údržba a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 06/23/1997 until: 05/30/2004)
opravy rozvodov ústredného kúrenia
  (from: 06/23/1997 until: 05/30/2004)
oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 06/23/1997 until: 05/30/2004)
stavebníctvo - vykonávanie vodoinštalatérstva
  (from: 06/23/1997 until: 05/30/2004)
prevádzkovanie plavárne
  (from: 04/30/1999 until: 05/30/2004)
prevádzkovanie sauny
  (from: 04/30/1999 until: 05/30/2004)
prevádzkovanie solária
  (from: 04/30/1999 until: 05/30/2004)
predaj nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 04/30/1999 until: 05/30/2004)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 04/30/1999 until: 05/30/2004)
požičiavanie hnuteľných vecí
  (from: 04/30/1999 until: 05/30/2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/30/1999 until: 05/30/2004)
reklamná činnosť
  (from: 04/30/1999 until: 05/30/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/09/2001 until: 05/30/2004)
výroba tepla
  (from: 05/31/2004 until: 08/14/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/18/2011 until: 06/14/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 02/18/2011 until: 06/14/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/18/2011 until: 06/14/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/18/2011 until: 06/14/2011)
správa a údržba nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 02/18/2011 until: 06/14/2011)
správa nehnuteľností
  (from: 05/31/2004 until: 12/22/2014)
správa tepelného a bytového hospodárstva
  (from: 05/31/2004 until: 12/22/2014)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/31/2004 until: 12/22/2014)
údržba a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 05/31/2004 until: 12/22/2014)
opravy rozvodov ústredného kúrenia
  (from: 05/31/2004 until: 12/22/2014)
oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 05/31/2004 until: 12/22/2014)
stavebníctvo - vykonávanie vodoinštalatérstva
  (from: 05/31/2004 until: 12/22/2014)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 05/31/2004 until: 12/22/2014)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/31/2004 until: 12/22/2014)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 08/15/2008 until: 12/22/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/08/2011 until: 12/22/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/08/2011 until: 12/22/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/08/2011 until: 12/22/2014)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/08/2011 until: 12/22/2014)
správa a údržba nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/08/2011 until: 12/22/2014)
Partners: 
Mesto Pezinok
Radničné nám. 7
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 06/23/1997 until: 10/06/1998)
Mesto Pezinok
Radničné nám. 7
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 10/07/1998 until: 12/22/2014)
Contribution of each member: 
Mesto Pezinok
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/23/1997 until: 10/06/1998)
Mesto Pezinok
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/07/1998 until: 01/27/2009)
Mesto Pezinok
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/28/2009 until: 12/22/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/23/1997 until: 12/22/2014)
Ing. Ivan Dubek
Sama Chalupku 9
Pezinok 902 01
  (from: 03/27/2002 until: 05/27/2004)
Ing. Ivan Dubek
Sama Chalupku 9
Pezinok 902 01
Until: 08/19/2002
  (from: 05/28/2004 until: 05/27/2004)
Ing. Ivan Pessel
Za hradbami 20
Pezinok 902 01
  (from: 06/23/1997 until: 03/26/2002)
Ing. Ivan Pessel
Za hradbami 20
Pezinok 902 01
From: 08/19/2002
  (from: 05/28/2004 until: 05/30/2004)
Ing. Ivan Pessel
Za hradbami 20
Pezinok 902 01
From: 08/19/2002 Until: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 05/30/2004)
Severín Sandtner
Záhradná 11
Pezinok 902 01
  (from: 06/23/1997 until: 05/27/2004)
Severín Sandtner
Záhradná 11
Pezinok 902 01
From: 06/23/1997
  (from: 05/28/2004 until: 06/03/2004)
Severín Sandtner
Záhradná 11
Pezinok 902 01
From: 06/23/1997 Until: 02/08/2004
  (from: 06/04/2004 until: 06/03/2004)
Peter Slezák
Komenského 1276/20
Pezinok 902 01
From: 09/16/2004
  (from: 09/23/2004 until: 02/02/2012)
Peter Slezák
Komenského 1276/20
Pezinok 902 01
From: 09/16/2004 Until: 01/27/2012
  (from: 02/03/2012 until: 02/02/2012)
Mgr. Oliver Solga
M.R.Štefánika 24
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 09/22/2004)
Mgr. Oliver Solga
M.R.Štefánika 24
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 09/23/2004 until: 12/22/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/03/2012 until: 12/22/2014)
Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 06/23/1997 until: 02/02/2012)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/28/2009 until: 12/22/2014)
200 000 Sk
  (from: 10/07/1998 until: 01/27/2009)
100 000 Sk
  (from: 06/23/1997 until: 10/06/1998)
Supervisory board: 
Elena Antalová
SNP 44
Pezinok 902 01
  (from: 03/22/2000 until: 03/26/2002)
Ing. Ľudovít Bauer
Sládkovičová 9
Pezinok 902 01
  (from: 06/23/1997 until: 04/29/1999)
Doc. PaedDr. René Bílik , CSc.
Svätoplukova 2661/18
Pezinok 902 01
From: 02/13/2007
  (from: 02/20/2007 until: 02/17/2011)
Doc. PaedDr. René Bílik , CSc.
Svätoplukova 2661/18
Pezinok 902 01
From: 02/13/2007 Until: 02/14/2011
  (from: 02/18/2011 until: 02/17/2011)
PaedDr. René Bílik , CSc.
Svätoplukova 18
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 11/29/2004)
PaedDr. René Bílik , CSc.
Svätoplukova 18
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003 Until: 11/01/2004
  (from: 11/30/2004 until: 11/29/2004)
PaeDr. René Bílik
Svätoplukova 18
Pezinok 902 01
  (from: 06/23/1997 until: 04/29/1999)
Ing. Ján Bíž
Muškátová 13
Pezinok 902 01
  (from: 04/30/1999 until: 05/30/2004)
Ing. Ján Bíž
Muškátová 13
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 05/30/2004)
Bohuslav Bula
Kupeckého 52
Pezinok 902 01
  (from: 06/23/1997 until: 05/30/2004)
Bohuslav Bula
Kupeckého 52
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 05/30/2004)
Ing. Ján Čech
Obrancov mieru 20
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 08/21/2006)
Ing. Ján Čech
Obrancov mieru 20
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003 Until: 08/15/2006
  (from: 08/22/2006 until: 08/21/2006)
RNDr. Juraj Čech
Svätoplukova 4
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 08/21/2006)
Ing. Vojtech Gottschall
Šafarikova 19
Pezinok 902 01
  (from: 06/23/1997 until: 05/30/2004)
Ing. Vojtech Gottschall
Šafarikova 19
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 05/30/2004)
Juraj Guštafík
Kuzmányho 44
Pezinok 902 01
  (from: 04/30/1999 until: 05/30/2004)
Juraj Guštafík
Kuzmányho 44
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 05/30/2004)
Ing. Ján Hacaj
Novomestského 52
Pezinok 902 01
  (from: 04/30/1999 until: 02/05/2001)
PaeDr. František Hotový
Nerudova 15
Pezinok 902 01
  (from: 06/23/1997 until: 04/29/1999)
Ing. Jozef Chynoranský
1.mája 45
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 08/21/2006)
Ing. Jozef Chynoranský
1.mája 45
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 08/22/2006 until: 02/19/2007)
PhDr Vladimír Miškovský
Trnavská 51
Pezinok 902 01
  (from: 04/30/1999 until: 05/30/2004)
PhDr Vladimír Miškovský
Trnavská 51
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 05/30/2004)
Ing. Juraj Pátek
Za hradbami 12
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 08/21/2006)
Ing. Juraj Pátek
Za hradbami 12
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 08/22/2006 until: 02/19/2007)
Ing. Juraj Pátek
Za hradbami 12
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003 Until: 02/13/2007
  (from: 02/20/2007 until: 02/19/2007)
Ing. Ján Satko , CSc
Hurbanova 15
Pezinok 902 03
  (from: 04/30/1999 until: 05/30/2004)
Ing. Ján Satko , CSc
Hurbanova 15
Pezinok 902 03
Until: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 05/30/2004)
Ing. Pavol Skovajsa
F.Drobiševa 33
Pezinok 902 01
  (from: 06/23/1997 until: 05/30/2004)
Ing. Pavol Skovajsa
F.Drobiševa 33
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 05/30/2004)
Ing. Stanislav Sobota
Cajlanská 33
Pezinok 902 01
  (from: 06/23/1997 until: 04/29/1999)
Ing. Stanislav Sobota
Cajlanská 83
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 08/21/2006)
Ing. Stanislav Sobota
Cajlanská 83
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 08/22/2006 until: 02/17/2011)
Ing. Stanislav Sobota
Cajlanská 83
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003 Until: 02/14/2011
  (from: 02/18/2011 until: 02/17/2011)
Oliver Solga
M.R.Štefánika 24
Pezinok 902 01
  (from: 06/23/1997 until: 05/30/2004)
Oliver Solga
M.R.Štefánika 24
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 05/30/2004)
Ing. Ľubomír Straka
Bratislavská 120
Pezinok 902 01
  (from: 04/30/1999 until: 05/30/2004)
Ing. Ľubomír Straka
Bratislavská 120
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 05/30/2004)
Doc.Ing. Stanislav Šilhár
Myslenická 73
Pezinok 902 01
  (from: 06/23/1997 until: 04/29/1999)
Ing. Marián Šípoš
SNP 17
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 08/21/2006)
Ing. Marián Šípoš
SNP 17
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 08/22/2006 until: 02/17/2011)
Ing. Marián Šípoš
SNP 17
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003 Until: 02/14/2011
  (from: 02/18/2011 until: 02/17/2011)
Ing. Alžbeta Šipošová
Obrancov mieru 27
Pezinok 902 01
  (from: 04/30/1999 until: 02/05/2001)
Ing. Alžbeta Šipošová
Obrancov mieru 27
Pezinok 902 01
  (from: 02/06/2001 until: 05/30/2004)
Ing. Alžbeta Šipošová
Obrancov mieru 27
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 05/31/2004 until: 05/30/2004)
Peter Wittgrúber
Za dráhou 11
Pezinok 902 01
From: 02/13/2007
  (from: 02/20/2007 until: 02/17/2011)
Peter Wittgrúber
Za dráhou 11
Pezinok 902 01
From: 02/13/2007 Until: 02/14/2011
  (from: 02/18/2011 until: 02/17/2011)
Ing. Jozef Chynoranský
Na bielenisku 4668/32
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 02/20/2007 until: 12/22/2014)
RNDr. Juraj Čech
Svätoplukova 4
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 08/22/2006 until: 12/22/2014)
PhDr. Milan Grell
Štúrova 57
Pezinok 902 03
From: 02/14/2011
  (from: 02/18/2011 until: 12/22/2014)
Ing. Ján Čech
Obrancov mieru 20
Pezinok 902 01
From: 02/14/2011
  (from: 02/18/2011 until: 12/22/2014)
Ing. Miloš Andel
Muškátova 28
Pezinok 902 01
From: 02/14/2011
  (from: 02/18/2011 until: 12/22/2014)
Ing. Miroslav Gajdoš
Mýtna 31
Pezinok 902 01
From: 02/14/2011 Until: 06/19/2014
  (from: 07/04/2014 until: 07/03/2014)
Ing. Ján Matuský
Kupeckého 72
Pezinok 902 01
From: 02/14/2011 Until: 06/19/2014
  (from: 07/04/2014 until: 07/03/2014)
Ing. Ján Matuský
Kupeckého 72
Pezinok 902 01
From: 02/14/2011
  (from: 02/18/2011 until: 07/03/2014)
Ing. Miroslav Gajdoš
Mýtna 31
Pezinok 902 01
From: 02/14/2011
  (from: 02/18/2011 until: 07/03/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2014
  (from: 04/12/2014)
 Liquidators:
Ing. Miloš Andel
Muškátová 28
Pezinok 902 01
From: 01/01/2014 Until: 12/23/2014
  (from: 04/12/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne. Pri písomných právnych úkonoch koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 04/12/2014)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 91/97, Nz 90/97 zo dňa 2.6.1997 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 21969
  (from: 06/23/1997 until: 12/22/2014)
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 2.6.1998 spísaný do notárskej zápisnice N 93/98, Nz 93/98 a dodatok č. 2 k zakladateľskej listine zo dňa 10.9.1998 spísaný do notárskej zápisnice N 187/98, Nz 185/98, ktorými sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/07/1998 until: 12/22/2014)
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 39/9 Nz 39/99 napísanej dňa 8.3.1999 notárom JUDr Baričičovou v Pezinku , výpis zo zápisnice Mestského zastupiteľstva v Pezinku zo dňa 15.1.1999, 25.2.1999
  (from: 04/30/1999 until: 12/22/2014)
Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine spísaný dňa 21.2.2000 do notárskej zápisnice č. N 17/00, Nz 17/00.
  (from: 03/22/2000 until: 12/22/2014)
Dodatok č. 5 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 3/01, Nz 3/01 napísanej dňa 3.1.2001 notárom JUDr. Baričičovou.
  (from: 02/06/2001 until: 12/22/2014)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 235/01, Nz 234/01 dňa 9.7.2001.
  (from: 08/09/2001 until: 12/22/2014)
Uznesenie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku zo dňa 13.12.2001. Dodatok č. 7 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 51/02, Nz 51/02 spísanej dňa 13.2.2002 notárom JUDr. Baričičovou.
  (from: 03/27/2002 until: 12/22/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 19.08.2002. Rozhodnutie spoločníka zo 14.01.2003. Dodatok č. 8 k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice č. N 18/2003, Nz 2074/2003 dňa 14.01.2003. Dodatok č. 9 k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice č. N 365/2003, Nz 113324/2003 dňa 02.12.2003.
  (from: 05/31/2004 until: 12/22/2014)
Funkcia konateľa S. Sandtnera sa končí dňom 8.2.2004.
  (from: 06/04/2004 until: 12/22/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.9.2004.
  (from: 09/23/2004 until: 12/22/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.11.2004.
  (from: 11/30/2004 until: 12/22/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.8.2006.
  (from: 08/22/2006 until: 12/22/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 13.02.2007 - odvolanie a menovanie členov dozornej rady spoločnosti.
  (from: 02/20/2007 until: 12/22/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.08.2008.
  (from: 08/15/2008 until: 12/22/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.01.2011 a zo dňa 14.02.2011.
  (from: 02/18/2011 until: 12/22/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2011.
  (from: 07/08/2011 until: 12/22/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.01.2012.
  (from: 02/03/2012 until: 12/22/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.06.2014.
  (from: 07/04/2014 until: 12/22/2014)
Date of updating data in databases:  12/05/2023
Date of extract :  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person