Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  62150/B

Business name: 
PV Tekovské Nemce s. r. o.
  (from: 12/19/2009)
Registered seat: 
Mraziarenská 6
Bratislava 821 08
  (from: 12/19/2009)
Identification number (IČO): 
45 320 748
  (from: 12/19/2009)
Date of entry: 
12/19/2009
  (from: 12/19/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/19/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/19/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 12/19/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/19/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/19/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/19/2009)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
  (from: 09/18/2014)
Partners: 
Environment and Energy Company, s.r.o.
Mraziarenská 6
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 12/19/2009)
Power Windsun Ltd.
P.O.Box N 7776-348
Nassau
Commonwealth of The Bahamas
  (from: 02/22/2013 until: 12/18/2015)
ECO INVEST LLC
Pine Avenue 340
Naples, Florida US 34108
United States of America
  (from: 08/05/2010 until: 02/21/2013)
Raiffeisen Energy & Environment Holding SK GmbH
Hollandstraße 11-13
Viedeň 1020
Republic of Austria
  (from: 12/19/2009 until: 04/28/2010)
Contribution of each member: 
Environment and Energy Company, s.r.o.
Amount of investment: 630 000 EUR Paid up: 630 000 EUR
Lien: 1. Záložné právo na obchodný podiel zriadené v prospech Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zriadené zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 31.01.2011 (osvedčené podpisy zmluvných strán zo dňa 03.02.2011). 2. Na základe a v súlade so zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 25.05.2016 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka vo výške 630.000,- EUR v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, IČO: 00 686 930, zápis do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 71/B.
  (from: 08/11/2016)
Environment and Energy Company, s.r.o.
Amount of investment: 3 300 EUR Paid up: 3 300 EUR
  (from: 12/19/2009 until: 04/28/2010)
Raiffeisen Energy & Environment Holding SK GmbH
Amount of investment: 1 700 EUR Paid up: 1 700 EUR
  (from: 12/19/2009 until: 04/28/2010)
Environment and Energy Company, s.r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/29/2010 until: 08/04/2010)
Environment and Energy Company, s.r.o.
Amount of investment: 1 250 EUR Paid up: 1 250 EUR
  (from: 08/05/2010 until: 08/30/2010)
ECO INVEST LLC
Amount of investment: 3 750 EUR Paid up: 3 750 EUR
  (from: 08/05/2010 until: 08/30/2010)
Environment and Energy Company, s.r.o.
Amount of investment: 157 500 EUR Paid up: 157 500 EUR
  (from: 08/31/2010 until: 03/09/2011)
ECO INVEST LLC
Amount of investment: 472 500 EUR Paid up: 472 500 EUR
  (from: 08/31/2010 until: 03/09/2011)
Environment and Energy Company, s.r.o.
Amount of investment: 157 500 EUR Paid up: 157 500 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel zriadené v prospech Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zriadené zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 31.01.2011 (osvedčené podpisy zmluvných strán zo dňa 03.02.2011).
  (from: 03/10/2011 until: 09/13/2011)
ECO INVEST LLC
Amount of investment: 472 500 EUR Paid up: 472 500 EUR
  (from: 03/10/2011 until: 02/21/2013)
Environment and Energy Company, s.r.o.
Amount of investment: 157 500 EUR Paid up: 157 500 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel zriadené v prospech Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zriadené zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 31.01.2011 (osvedčené podpisy zmluvných strán zo dňa 03.02.2011). Záložné právo v druhom rade na obchodný podiel zriadené v prospech Herman Krassler, bytom Bahnhofstr. 3, CH - 8753 Mollis, Švajčiarsko, zriadené zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 09.09.2011.
  (from: 09/14/2011 until: 12/18/2015)
Power Windsun Ltd.
Amount of investment: 472 500 EUR Paid up: 472 500 EUR
  (from: 02/22/2013 until: 12/18/2015)
Environment and Energy Company, s.r.o.
Amount of investment: 630 000 EUR Paid up: 630 000 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel zriadené v prospech Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zriadené zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 31.01.2011 (osvedčené podpisy zmluvných strán zo dňa 03.02.2011). Záložné právo v druhom rade na obchodný podiel vo výške 157 500 EUR zriadené v prospech Hermann Krassler, bytom Bahnhofstr. 3, CH - 8753 Mollis, Švajčiarsko, zriadené zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 09.09.2011.
  (from: 12/19/2015 until: 07/18/2016)
Environment and Energy Company, s.r.o.
Amount of investment: 630 000 EUR Paid up: 630 000 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel zriadené v prospech Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zriadené zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 31.01.2011 (osvedčené podpisy zmluvných strán zo dňa 03.02.2011).
  (from: 07/19/2016 until: 08/10/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/19/2009)
Ing. Tomáš Lacko
Podunajská 54
Bratislava 821 06
From: 12/19/2009
  (from: 12/19/2009)
Ing. Juraj Ondrášik
Sartorisova 16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 03/09/2016
  (from: 03/22/2016)
Alexander DI Lackner
Josef-Wegl-Str. 16
Riederberg A-3400
Rakúska republika
From: 12/19/2009
  (from: 12/19/2009 until: 04/28/2010)
Alexander DI Lackner
Josef-Wegl-Str. 16
Riederberg A-3400
Rakúska republika
From: 12/19/2009 Until: 04/19/2010
  (from: 04/29/2010 until: 04/28/2010)
Ing. Juraj Ondrášik
Sartorisova 16
Bratislava 821 08
From: 12/19/2009
  (from: 12/19/2009 until: 08/04/2010)
Ing. Juraj Ondrášik
Sartorisova 16
Bratislava 821 08
From: 12/19/2009 Until: 04/29/2010
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Mag. Rudolf Plasil
Jara Benes Gasse 8
Viedeň A-1210
Rakúska republika
From: 12/19/2009
  (from: 12/19/2009 until: 04/28/2010)
Mag. Rudolf Plasil
Jara Benes Gasse 8
Viedeň A-1210
Rakúska republika
From: 12/19/2009 Until: 04/19/2010
  (from: 04/29/2010 until: 04/28/2010)
Mgr. Carmen Karoline Fröde
Adlerstrasse 9
Essenbach Unterwattenbach 840 51
Nemecká spolková republika
From: 04/29/2010 Until: 03/09/2016
  (from: 03/22/2016 until: 03/21/2016)
Mgr. Carmen Karoline Fröde
Adlerstrasse 9
Essenbach Unterwattenbach 840 51
Nemecká spolková republika
From: 04/29/2010
  (from: 08/05/2010 until: 03/21/2016)
Acting in the name of the company: 
Ak je ustanovený jeden konateľ, koná v mene spoločnosti a podpisuje za spoločnosť samostatne. Ak je konateľov viac, konajú v mene spoločnosti a podpisujú za spoločnosť dvaja konatelia spoločne.
  (from: 04/29/2010)
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú vždy aspoň traja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, napísanému alebo opečiatkovanému obchodnému menu spoločnosti pripoja konatelia svoje meno, priezvisko a podpis podľa podpisového vzoru.
  (from: 12/19/2009 until: 04/28/2010)
Capital: 
630 000 EUR Paid up: 630 000 EUR
  (from: 08/31/2010)
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/19/2009 until: 08/30/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.11.2009 v zmysle ust. § 105 -153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/19/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2010.
  (from: 04/29/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2010.
  (from: 08/05/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.7.2010
  (from: 08/31/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2011.
  (from: 03/10/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.07.2011.
  (from: 09/14/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2014.
  (from: 09/18/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2015
  (from: 12/19/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.03.2016.
  (from: 03/22/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.06.2016.
  (from: 08/11/2016)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person