Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1766/R

Business name: 
GEOMONTA, spol. s r.o. v konkurze
  (from: 02/01/2007 until: 11/27/2014)
GEOMONTA, spol. s r.o.
  (from: 02/12/1991 until: 01/31/2007)
Registered seat: 
Sebedražská 7
Prievidza 971 01
  (from: 11/09/1993 until: 11/27/2014)
kpt. Nálepku 86
Prievidza
  (from: 02/12/1991 until: 11/08/1993)
Identification number (IČO): 
00 633 151
  (from: 02/12/1991)
Date of entry: 
02/12/1991
  (from: 02/12/1991)
Person dissolved from: 
21.3.2014
  (from: 11/28/2014)
Date of deletion: 
11/27/2014
  (from: 11/28/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 11/28/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/12/1991)
Objects of the company: 
1. Stavebná činnosť zameraná na realizáciu výstavby, rekonštrukcie a opravy objektov, vrátane stavebnej činnosti, vykonávanej banským spôsobom 2. Opravy a rekonštrukcia budov a stavieb 3. Opravy strojov a zariadení, vrátane súvisiacej výroby 4. Strojársko-technologická činnosť, výroba strojov a zariadení, stavebných prvkov a dielov 5. Konštrukčná, technologická, inžinierska, kooperačná a poradenská činnosť 6. Výkon cestnej dopravy 7. Obchodná činnosť
  (from: 02/12/1991 until: 11/08/1993)
stavba budov
  (from: 11/09/1993 until: 11/27/2014)
vykonávanie inžinierských stavieb
  (from: 11/09/1993 until: 11/27/2014)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 11/09/1993 until: 11/27/2014)
vyroba a oprava kovových konštrukcií a kovových výrobkov
  (from: 11/09/1993 until: 11/27/2014)
inžinierska a investorská činnosť
  (from: 11/09/1993 until: 11/27/2014)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 11/09/1993 until: 11/27/2014)
konzultácie v oblasti investičnej výstavby
  (from: 11/09/1993 until: 11/27/2014)
obchodná činnosť - stavebné výrobky, hmoty, materiál
  (from: 11/09/1993 until: 11/27/2014)
obchodná činnosť - kovové výrobky, materiál sklo, drevo
  (from: 11/09/1993 until: 11/27/2014)
cestná verejná doprava tovaru /nákladná taxislužba/
  (from: 11/09/1993 until: 11/27/2014)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 11/09/1993 until: 11/27/2014)
činnosť vykonávaná banským spôsobom , okrem hľbenia jám a jamíc
  (from: 11/09/1993 until: 11/27/2014)
prenájom hmotného investičného majetku
  (from: 08/30/1996 until: 11/27/2014)
prenájom drobného hmotného majetku
  (from: 08/30/1996 until: 11/27/2014)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/30/1996 until: 11/27/2014)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/30/1996 until: 11/27/2014)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 08/30/1996 until: 11/27/2014)
banská činnosť : * podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hľbenie jám, jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 500 m2 * práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov * práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave
  (from: 08/30/1996 until: 11/27/2014)
vnútrozemská vodná doprava, prevádzkovanie malých plavidiel
  (from: 11/03/1997 until: 11/27/2014)
nákup, požičovňa a prenájom športových potrieb vrátane malých plavidiel
  (from: 11/03/1997 until: 11/27/2014)
Partners: 
Ing. Michal Bartko , CSc.
Mojmírova 12/7
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 03/30/1999 until: 01/31/2007)
Ing. Michal Bartko , CSc.
Mojmírova 12/7
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 08/30/1996 until: 03/29/1999)
Ing. Michal Bartko , CSc.
Mojmírova 12/7
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 11/09/1993 until: 08/29/1996)
Ing. Michal Bartko , CSc.
Mojmírova 12/7
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 02/12/1991 until: 11/08/1993)
Antónia Bartková
Mojmírova 12/7
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 03/30/1999 until: 01/31/2007)
Antónia Bartková
Mojmírova 12/7
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 08/30/1996 until: 03/29/1999)
Ing. Michal Bartko , CSc.
Mojmírova 12/7
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 02/01/2007 until: 11/27/2014)
Antónia Bartková
Mojmírova 12/7
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 02/01/2007 until: 11/27/2014)
Contribution of each member: 
Ing. Michal Bartko , CSc.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/12/1991 until: 11/08/1993)
Ing. Michal Bartko , CSc.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/09/1993 until: 08/29/1996)
Ing. Michal Bartko , CSc.
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/30/1996 until: 03/29/1999)
Antónia Bartková
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/30/1996 until: 03/29/1999)
Ing. Michal Bartko , CSc.
( peňažný vklad )
  (from: 03/30/1999 until: 01/31/2007)
Ing. Michal Bartko , CSc.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/01/2007 until: 11/27/2014)
Antónia Bartková
( peňažný vklad )
  (from: 03/30/1999 until: 01/31/2007)
Antónia Bartková
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/01/2007 until: 11/27/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/30/1996 until: 11/27/2014)
konatelia
  (from: 02/12/1991 until: 08/29/1996)
Ing. Michal Bartko , CSc.
Mojmirova 12/7
Prievidza
  (from: 02/12/1991 until: 11/08/1993)
Ing. Michal Bartko , CSc.
Mojmirova 12/7
Prievidza
  (from: 11/09/1993 until: 01/31/2007)
Antónia Bartková
Mojmírova 12/7
Prievidza
  (from: 08/30/1996 until: 01/31/2007)
Ing. Michal Bartko , CSc.
Mojmirova 12/7
Prievidza
From: 02/12/1991
  (from: 02/01/2007 until: 11/27/2014)
Antónia Bartková
Mojmírova 12/7
Prievidza
From: 07/09/1996
  (from: 02/01/2007 until: 11/27/2014)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 08/30/1996 until: 11/27/2014)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 02/12/1991 until: 08/29/1996)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/01/2007 until: 11/27/2014)
100 000 Sk
  (from: 02/12/1991 until: 03/29/1999)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/18/1999
  (from: 04/23/2008)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/18/1999
  (from: 07/29/1999 until: 04/22/2008)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Alena Kaplanová
Nám. 1. mája 14
Piešťany 921 01
From: 03/06/2008
  (from: 04/23/2008)
JUDr. Beáta Hornická
Strajková 23
Handlová 972 51
  (from: 07/29/1999 until: 04/22/2008)
Other legal facts: 
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 22.4.1993 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 139
  (from: 02/12/1991 until: 11/27/2014)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.10.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 139
  (from: 11/09/1993 until: 11/27/2014)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.7.1996 bol schválený Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 139
  (from: 08/30/1996 until: 11/27/2014)
Valné zhromaždenie dňa 21.03.1997 prijalo dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/03/1997 until: 11/27/2014)
Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve schválený valným zhomaždením dňa 29.7.1998. Dodatok č.5 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 17.2.1999.
  (from: 03/30/1999 until: 11/27/2014)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 4K 94/99-32 zo dňa 18.5.1999 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka GEOMONTA, spol. s r.o., Sebedražská 7, Prievidza, IČO: 00633151. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Beáta Hornická, komerčná právnička, Strajková 23, 972 51 Handlová.
  (from: 07/29/1999 until: 11/27/2014)
Zmena údajov správkyne konkurznej podstaty v dôsledku jej zápisu do Slovenskej advokátskej komory a zmeny jej sídla na: JUDr. Beáta Hornická, advokátka, ČSA 12, Handlová.
  (from: 07/18/2003 until: 11/27/2014)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 4K 94/99-764 zo dňa 28.1.2008, právoplatným dňa 6.3.2008 súd zbaviil JUDr. Beatu Hornickú, ul. ČSA 12, 972 51 Handlová funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosti GEOMONTA, spol. s r.o. v konkurze a za správcu konkurznej podstaty spoločnosti bola ustanovená JUDr. Alena Kaplanová, advokátka, Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany.
  (from: 04/23/2008 until: 11/27/2014)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person