Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4930/B

Business name: 
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.
  (from: 12/31/2009)
Registered seat: 
Tomášikova 22
Bratislava 821 02
  (from: 12/31/2009)
Identification number (IČO): 
45 337 241
  (from: 12/31/2009)
Date of entry: 
12/31/2009
  (from: 12/31/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/31/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 12/31/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/31/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/31/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/31/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/31/2009)
administratívne služby
  (from: 12/31/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/31/2009)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 04/05/2024)
Výroba technických plynov
  (from: 04/05/2024)
Výroba vodíka
  (from: 04/05/2024)
Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
  (from: 04/05/2024)
Dodávka elektriny
  (from: 07/05/2024)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/31/2009)
Ing. Roman Sporina - predseda predstavenstva
Štefanovičova 7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 06/30/2020
  (from: 10/10/2020)
Ing. Miroslav Tamáš - Member of the Board of Directors
Jasná 237/21
Andovce 941 23
From: 06/30/2020
  (from: 10/10/2020)
Ing. Marcel Pernica - Vice-chairman of the Board of Directors
Mjr. Krátkého 432/42
Třebíč 674 01
Česká republika
From: 03/22/2023
  (from: 05/13/2023)
Ing. Jan Šícha - Member of the Board of Directors
Kosořská 1187/28
Praha 5 152 00
Česká republika
From: 03/31/2021
  (from: 11/17/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať iba (i) predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo (ii) najmenej ktorýkoľvek traja (3) členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 10/10/2020)
Capital: 
216 357 000 EUR Paid up: 216 357 000 EUR
  (from: 01/04/2011)
Shares: 
Number of shares: 7211900
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 30 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na inú osobu ako akcionára spoločnosti je podmienená súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti s prevodom akcií rozhoduje valné zhromaždenie. Lehota, v ktorej je valné zhromaždenie povinné rozhodnúť o udelení súhlasu s prevodom akcií a zároveň spoločnosť oznámiť akcionárovi, ktorý o súhlas požiadal, takéto rozhodnutie valného zhromaždenia, je 60 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára spoločnosti. Predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr 50 dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas s prevodom akcií spoločnosti. Ak zákon stanoví kratšiu lehotu na udelenie súhlasu spoločnosti, je predstavenstvo povinné zvolať valné zhromaždenie tak, aby jeho konanie predchádzalo uplynutiu zákonom stavovenej lehoty aspoň o dva pracovné dni.
  (from: 12/31/2009)
Supervisory board: 
Ing. Rastislav Podhorec , MBA
Matejková 13
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 06/11/2020
  (from: 11/14/2020)
JUDr. Marek Šlégl
Tibetská 806/2
Vokovice, Praha 6 160 00
Česká republika
From: 04/01/2023
  (from: 05/13/2023)
RNDr. Peter Gerhart, PhD.
Zemanská 147
Borský Mikuláš 908 77
From: 04/01/2023
  (from: 05/13/2023)
Mgr. Petr Disman , MSc.
389
Deštné v Orlických horách 517 91
Česká republika
From: 04/01/2023
  (from: 05/13/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 548/2009, Nz 49270/2009, NCRls 50315/2009 zo dňa 10.12.2009 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.2009.
  (from: 12/31/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.11.2010.
  (from: 12/01/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2011.
  (from: 06/14/2011)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 26.05.2011.
  (from: 06/25/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.7.2012
  (from: 07/28/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.01.2013. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.01.2013.
  (from: 02/02/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2013.
  (from: 06/15/2013)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 03.12.2013.
  (from: 12/14/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.04.2014.
  (from: 05/21/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 11.07.2014.
  (from: 07/25/2014)
Rozhodnutie dozornej rady dňa 10.10.2014.
  (from: 11/01/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2014.
  (from: 11/06/2014)
Rozhodnutie dozornej rady dňa 21.11.2014.
  (from: 01/01/2015)
Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 21.12.2015.
  (from: 01/09/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2017. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.06.2017.
  (from: 06/24/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
JESS Invest, s.r.o. 45659044 ,
Tomášikova
22
  (from: 01/09/2016)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person