Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  174/L

Business name: 
Roľnícke družstvo D i v i n a
  (from: 03/26/1982 until: 03/17/2009)
Registered seat: 
Divina 013 31
  (from: 03/26/1982 until: 03/17/2009)
Identification number (IČO): 
00 517 372
  (from: 03/26/1982)
Date of entry: 
03/26/1982
  (from: 03/26/1982)
Date of deletion: 
03/18/2009
  (from: 03/18/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/18/2009)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/26/1982)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba
  (from: 03/26/1982 until: 06/02/1993)
spracovávanie poľnohospodárskych produktov a výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 03/26/1982 until: 06/02/1993)
drevárska a krajčírska činnosť
  (from: 03/26/1982 until: 06/02/1993)
obchodná činnosť
  (from: 03/26/1982 until: 06/02/1993)
poskytovanie služieb
  (from: 03/26/1982 until: 06/02/1993)
stavebno-údržbárske a montážne práce HSV a PSV
  (from: 03/26/1982 until: 06/02/1993)
vykonávanie kovo-výroby a zámočníckych prác
  (from: 03/26/1982 until: 06/02/1993)
autodoprava a prevádzka ťažkých mechanizmov
  (from: 03/26/1982 until: 06/02/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely ďalšieho spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 06/03/1993 until: 03/17/2009)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/03/1993 until: 03/17/2009)
výroba pekárenských výrobkov
  (from: 06/03/1993 until: 03/17/2009)
údržba a oprava dvojstopových mot. vozidiel a mechanizmov
  (from: 06/03/1993 until: 03/17/2009)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 06/03/1993 until: 03/17/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/03/1993 until: 03/17/2009)
Managing board
  (from: 03/26/1982 until: 06/02/1993)
Štefan Čuraj - člen
532
Divina
Until: 08/21/2001
  (from: 01/03/1995 until: 06/19/2002)
Ing. Štefan Gazdík - člen
Ružová 42
Žilina
  (from: 01/03/1995 until: 11/15/2001)
Štefan Kmeco - podpredseda
7
Teplička nad Váhom
  (from: 03/26/1982 until: 01/02/1995)
Ivan Kubáň - člen
Divina - Lúky
  (from: 06/03/1993 until: 01/02/1995)
Ing. Marta Labudová - člen
Gaštanova 46
Žilina
  (from: 01/03/1995 until: 06/09/1996)
Rastislav Liška - člen
88
Lalinok
  (from: 01/03/1995 until: 11/15/2001)
Milan Michalec - člen
Divina - Lúky
  (from: 06/03/1993 until: 01/02/1995)
Ing. Elena Polievková - člen
Žilina
  (from: 06/03/1993 until: 01/02/1995)
Stanislav Rišo - člen
66
Lalinok
  (from: 01/03/1995 until: 06/09/1996)
Ing. Gabriela Rumančíková - člen
Dadanova 3385/1
Žilina
  (from: 06/10/1996 until: 11/15/2001)
Ondrej Slávik - člen
Divinka - Lalinok
  (from: 06/03/1993 until: 01/02/1995)
Anna Šedová - člen
Žilina - Považský Chlmec
  (from: 06/03/1993 until: 01/02/1995)
Ing. Ján Škorvánek - člen
Revolučná 1
Žilina
  (from: 06/03/1993 until: 01/02/1995)
Ing. Ján Škorvánek - podpredseda
Revolučná 1
Žilina
  (from: 01/03/1995 until: 11/15/2001)
Ing. Ján Tisoň - člen
Žilina
  (from: 01/03/1995 until: 06/09/1996)
Ing. Ján Tisoň - predseda
Žilina
  (from: 03/26/1982 until: 01/02/1995)
Mária Vančová - člen
22
Divina
  (from: 06/03/1993 until: 01/02/1995)
Štefan Kmeco - predseda
7
Teplička nad Váhom
  (from: 01/03/1995 until: 03/17/2009)
Anton Bohyník - člen
Bôrická cesta 105
Žilina
  (from: 01/03/1995 until: 03/17/2009)
Jozef Hričovec - člen
116
Divinka
  (from: 06/10/1996 until: 03/17/2009)
Daniela Lokajová - člen
51
Divina - Lúky
  (from: 06/10/1996 until: 03/17/2009)
Štefan Hrivo - člen
Radová 17
Žilina - Budatín
From: 04/18/2002
  (from: 06/20/2002 until: 03/17/2009)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak sa na právny úkon predstavenstva vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu, alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 06/03/1993 until: 03/17/2009)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 03/26/1982 until: 06/02/1993)
Registered capital: 
3 700 000 Sk
  (from: 06/03/1993 until: 03/17/2009)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 06/03/1993 until: 03/17/2009)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 36 K 24/2005-320 zo dňa 26. 01. 2009, ktorým bol konkurz na majetok družstva zrušený pre nedostatok majetku, sa Roľnícke družstvo Divina, so sídlom 013 31 Divina, IČO: 00 517 372 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 18. 03. 2009 VYMAZÁVA.
  (from: 03/18/2009)
Družstvo bolo ustanovené na členskej schôdzi ustanovujúcej dňa 26.3.1982, prijatím a schválením vlastných stanov. Starý spis: Dr 1145 Výročná členská schôdza konaná dňa 22.3.1991 schválila nové stanovy v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Starý spis: Dr 1145 Na členskej schôdzi družstva, uskutočnenej dňa 19.2.1993 boli schválené zmeny stanov v súlade s ust. zák. č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb. Starý spis: Dr 1145
  (from: 06/03/1993 until: 03/17/2009)
Členská schôdza konaná dňa 8.3.1996 schválila zmenu stanov Starý spis: Dr 1145
  (from: 06/10/1996 until: 03/17/2009)
Členská schôdza konaná dňa 22.3.2001 schválila zmenu stanov.
  (from: 11/16/2001 until: 03/17/2009)
Družstvo bola ustanovené na členskej schôdzi ustanovujúcej dňa 26.3.1982, prijatím a schválením vlastných stanov. Člen ručí za prípadnú stratu družstva výškou členského podielu, ktorý je 5000,- Kčs. Výročná členská schôdza konaná dňa 22.3.1991 schválila nové stanovy v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Starý spis: Dr 1145
  (from: 03/26/1982 until: 06/02/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/07/2005
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36 K 24/2005 bol na majetok družstva vyhlásený konkurz.
  (from: 12/30/2005)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ľuboš Racko
Starojánska 193
Liptovský Ján 032 03
From: 09/07/2005
  (from: 12/30/2005)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person