Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1276/V

Business name: 
Mäsospol a.s. Budkovce
  (from: 12/17/2003 until: 02/11/2015)
Registered seat: 
Budkovce 072 15
  (from: 12/17/2003 until: 02/11/2015)
Identification number (IČO): 
36 575 178
  (from: 12/17/2003)
Date of entry: 
12/17/2003
  (from: 12/17/2003)
Date of deletion: 
02/12/2015
  (from: 02/12/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/12/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/17/2003)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 12/17/2003 until: 02/11/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/17/2003 until: 02/11/2015)
Anna Horňáková - člen
308
Budkovce 072 15
From: 12/17/2003
  (from: 12/17/2003 until: 01/26/2009)
Anna Horňáková - člen
308
Budkovce 072 15
From: 12/17/2003 Until: 12/01/2008
  (from: 01/27/2009 until: 01/26/2009)
Ing. Jozef Juhás , CSc. - člen
Koceľová 6
Michalovce 071 01
From: 12/17/2003
  (from: 12/17/2003 until: 01/26/2009)
Ing. Jozef Juhás , CSc. - člen
Koceľová 6
Michalovce 071 01
From: 12/17/2003 Until: 12/01/2008
  (from: 01/27/2009 until: 01/26/2009)
Ing. Milan Kmetóny - predseda
J. Hollého 111
Michalovce 071 01
From: 12/17/2003
  (from: 12/17/2003 until: 01/26/2009)
Ing. Milan Kmetóny - predseda
J. Hollého 111
Michalovce 071 01
From: 12/17/2003 Until: 12/01/2008
  (from: 01/27/2009 until: 01/26/2009)
Ing. Mária Juhásová - člen
Koceľová 6
Michalovce 071 01
From: 12/01/2008
  (from: 01/27/2009 until: 02/11/2015)
Mgr. Slávka Čančinová
Volgogradská 2
Prešov 080 01
From: 12/01/2008
  (from: 01/27/2009 until: 02/11/2015)
Ing. Jozef Juhás , CSc. - predseda
Koceľová 6
Michalovce 071 01
From: 12/17/2003 Until: 12/01/2008
  (from: 01/27/2009 until: 02/11/2015)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne a v jeho neprítomnosti člen predstavenstva samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti podpisujú pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/27/2009 until: 02/11/2015)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 12/17/2003 until: 01/26/2009)
Capital: 
33 193,9189 EUR Paid up: 33 193,9189 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 02/11/2015)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/17/2003 until: 01/26/2009)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39189 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 02/11/2015)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/17/2003 until: 01/26/2009)
Stockholder: 
MÄSOKOMBINÁT, spol. s r.o.
Budkovce 072 15
  (from: 12/17/2003 until: 02/11/2015)
Supervisory board: 
Juraj Sunitra - predseda
583
Pavlovce nad Uhom 072 14
From: 12/17/2003 Until: 12/01/2008
  (from: 01/27/2009 until: 01/26/2009)
Anton Sabol - člen
146
Budkovce 072 15
From: 12/17/2003
  (from: 12/17/2003 until: 02/11/2015)
Peter Hreňo - člen
65
Slavkovce 072 17
From: 12/17/2003
  (from: 12/17/2003 until: 02/11/2015)
Juraj Sunitra - predseda
583
Pavlovce nad Uhom 072 14
From: 12/17/2003
  (from: 12/17/2003 until: 01/26/2009)
Ing. Mária Gécziová
Koceľová 6
Michalovce 071 01
From: 12/01/2008
  (from: 01/27/2009 until: 02/11/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 27CbR/18/2013-45 zo dňa 8.12.2014.
  (from: 02/12/2015)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 275/03, Nz 90099/03 zo dňa 9.10.2003 podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/17/2003 until: 02/11/2015)
Date of updating data in databases:  11/26/2021
Date of extract :  11/29/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person