Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24817/V

Business name: 
HEMES s.r.o.
  (from: 12/31/2009)
Registered seat: 
Gudernova 294/16
Košice - mestská časť Západ 040 11
  (from: 05/31/2017)
Identification number (IČO): 
45 337 161
  (from: 12/31/2009)
Date of entry: 
12/31/2009
  (from: 12/31/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/31/2009)
Objects of the company: 
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/31/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/31/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 12/31/2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/31/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/31/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/31/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/31/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/31/2009)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/31/2017)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/31/2017)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 05/31/2017)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/31/2017)
Finančný lízing
  (from: 05/31/2017)
Poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/31/2017)
Sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/31/2017)
Faktoring a forfaiting
  (from: 05/31/2017)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/31/2017)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/31/2017)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 05/31/2017)
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  (from: 05/31/2017)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 05/31/2017)
Administratívne služby
  (from: 05/31/2017)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 05/31/2017)
vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb
  (from: 11/22/2018)
overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb
  (from: 11/22/2018)
vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky
  (from: 11/22/2018)
technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb
  (from: 11/22/2018)
Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb; vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä rozpracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií; vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok; spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie; vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb, podľa schválenej projektovej dokumentácie; zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb; vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie; vykonávanie stavebného dozoru)
  (from: 01/15/2019)
Partners: 
Mário Grieger Hrubý
Gudernova 294/16
Košice - mestská časť Západ 040 11
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Lucia Grieger
Gudernova 294/16
Košice - mestská časť Západ 040 11
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Contribution of each member: 
Mário Grieger Hrubý
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 05/20/2022)
Lucia Grieger
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 05/20/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/31/2017)
Mário Grieger Hrubý
Gudernova 294/16
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 06/16/2010
  (from: 05/31/2017)
Lucia Grieger
Gudernova 294/16
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 05/15/2017
  (from: 05/31/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 05/31/2017)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/31/2009)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person