Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1778/R

Business name: 
HAN, spol. s r.o. v konkurze
  (from: 02/01/2007 until: 09/04/2012)
HAN, spol. s r.o.
  (from: 05/03/1991 until: 01/31/2007)
Registered seat: 
29. augusta 90
Handlová 972 51
  (from: 11/20/1992 until: 09/04/2012)
Handlová 972 51
  (from: 05/03/1991 until: 11/19/1992)
Identification number (IČO): 
00 634 409
  (from: 05/03/1991)
Date of entry: 
05/03/1991
  (from: 05/03/1991)
Person dissolved from: 
1.3.2011
  (from: 09/05/2012)
Legal ground(s) for dissolution: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18.01.2011, č.k. 7K 52/03-208, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2011, súd zrušil konkurz úpadcu po splnení rozvrhového uznesenia. Podľa § 68 ods. 3 písm. d) spoločnosť sa zrušuje zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia.
  (from: 09/05/2012)
Date of deletion: 
09/05/2012
  (from: 09/05/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/05/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/03/1991)
Objects of the company: 
1. Výroba a predaj textilnej konfekcie.
  (from: 05/03/1991 until: 11/19/1992)
2. Zahranično-obchodná činnosť, export a im- port tovarov všetkého druhu s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov.
  (from: 05/03/1991 until: 11/19/1992)
výroba konfekčného textilného tovaru
  (from: 11/20/1992 until: 09/04/2012)
veľkoobchod s textilom a odevami
  (from: 11/20/1992 until: 09/04/2012)
Partners: 
Milan A l b e r t
Morovnianska cesta 39/14
Handlová
Slovak Republic
  (from: 05/03/1991 until: 11/19/1992)
Miloslav C h r i b í k
Morovnianska cesta 48/3
Handlová
Slovak Republic
  (from: 05/03/1991 until: 11/19/1992)
Andrzej K o r n a š
Králowej Jadvigi 27/16
Novy Sacz
Poľská republika
  (from: 11/20/1992 until: 09/04/2012)
Andrzej K o r n a š
Králowej Jadvigi 27/16
Novy Sacz
Poľská republika
  (from: 05/03/1991 until: 11/19/1992)
Mirko K r o c h t a
Rostockstrasse 8
Braunweig 3300
Spolková republika Nemecko
  (from: 05/03/1991 until: 11/19/1992)
Contribution of each member: 
Mirko K r o c h t a
Amount of investment: 396 758 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 396 758 Sk
  (from: 05/03/1991 until: 11/19/1992)
Andrzej K o r n a š
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/03/1991 until: 11/19/1992)
Milan A l b e r t
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/03/1991 until: 11/19/1992)
Miloslav C h r i b í k
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/03/1991 until: 11/19/1992)
Andrzej K o r n a š
Amount of investment: 565 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 565 000 Sk
  (from: 11/20/1992 until: 09/04/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/20/1992 until: 09/04/2012)
konatelia
  (from: 05/03/1991 until: 11/19/1992)
Andrzej K o r n a š
Pionierov 3
Handlová
  (from: 11/20/1992 until: 01/31/2007)
Andrzej K o r n a š
Pionierov 3
Handlová
From: 12/31/1991
  (from: 02/01/2007 until: 09/04/2012)
Marta Mondeková
Okružná 39/11
Handlová
  (from: 08/22/1995 until: 01/31/2007)
Marta Mondeková
Okružná 39/11
Handlová
From: 08/21/1995
  (from: 02/01/2007 until: 09/04/2012)
Helena Z v e r b í k o v á
Partizánska 3/35
Handlová
  (from: 11/20/1992 until: 08/21/1995)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/20/1992 until: 09/04/2012)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje správca spoločnosti, ostatní spoločníci podpisujú za spoločnosť v prípade písomného plnomocenstva správcu.
  (from: 05/03/1991 until: 11/19/1992)
Capital: 
565 000 Sk Paid up: 565 000 Sk
  (from: 02/01/2007 until: 09/04/2012)
456 758 Sk
  (from: 05/03/1991 until: 11/19/1992)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/13/2003
  (from: 09/05/2012)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/13/2003
  (from: 12/16/2003 until: 09/04/2012)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Iveta Orlíková
Trojičné nám. 10
Trnava
  (from: 12/16/2003 until: 09/04/2012)
Mgr. Iveta Orlíková
Trojičné nám. 10
Trnava
Until: 03/01/2011
  (from: 09/05/2012 until: 09/04/2012)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 03/01/2011
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18.01.2011, č.k. 7K 52/03-208, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2011, súd zrušil konkurz úpadcu po splnení rozvrhového uznesenia. Podľa § 68 ods. 3 písm. d) spoločnosť sa zrušuje zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia.
  (from: 09/05/2012)
Other legal facts: 
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3l.l2.l99l bol schválený Dodatok č.l, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Stary spis: S.r.o. 273 Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29. 04. 1991 v zmysle zák. č. 103/90 Zb.
  (from: 11/20/1992 until: 09/04/2012)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 13.11.2003 č.k. 7K 52/03-69 bol vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti HAN, spol. s r.o., 29. augusta 90, 972 51 Handlová, IČO 00 634 409. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená Mgr. Iveta Orlíková, komerčná právnička, Trojičné nám. č. 10, Trnava.
  (from: 12/16/2003 until: 09/04/2012)
Orgány spoločnosti: Správca podnikateľa : Mirko K r o c h t a Stary spis: S.r.o. 273 Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29. 04. 1991 v zmysle zák. č. 103/90 Zb.
  (from: 05/03/1991 until: 11/19/1992)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person