Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1781/R

Business name: 
DM - exklusiv, s.r.o. v likvidácii
  (from: 12/14/2000 until: 12/14/2012)
Registered seat: 
ul. Hollého 846
Púchov 020 01
  (from: 10/26/1993 until: 12/14/2012)
Identification number (IČO): 
00 635 138
  (from: 05/23/1991)
Date of entry: 
05/22/1991
  (from: 05/23/1991)
Person dissolved from: 
21.8.2006
  (from: 12/15/2012)
Legal ground(s) for dissolution: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, zo dňa 12.07.2006, č.k. 4K 226/00-243, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2006, súd zrušil konkurz pre nedostatok majetku. Podľa § 68 ods. 3 písm. d) spoločnosť sa zrušuje zrušením konkurzu pre nedostatok majetku.
  (from: 12/15/2012)
Date of deletion: 
12/15/2012
  (from: 12/15/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/15/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/23/1991)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 05/23/1991 until: 12/14/2012)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/27/2002
  (from: 10/31/2006)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 08/21/2006
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 4K 226/00-243 to dňa 12.07.2006 zrušil konkurz vyhlásený uznesením č.k. 4K 226/00 zo dňa 27.03.2002 pre nedostatok predpokladov pre konkurz podľa § 44 ods.1 písm. a) zák.č. 328/1991 Zb. v platnom znení a JUDr. Mariána Valka, Porubského 2, Bratislava zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2006.
  (from: 10/31/2006)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Dagmar Mierna
Pod Zábrehom 1568
Púchov
Until: 12/15/2012
  (from: 12/14/2000)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person