Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10039/P

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
OZÓN Hanušovce, a.s.
  (from: 10/28/1997)
Registered seat: 
Rastislavova 98
Košice 043 46
  (from: 08/07/2018)
Identification number (IČO): 
36 450 758
  (from: 10/28/1997)
Date of entry: 
10/28/1997
  (from: 10/28/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/28/1997)
Objects of the company: 
výstavba ekologických stavieb
  (from: 10/28/1997)
vykonávanie občianskych a bytových stavieb
  (from: 10/28/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 10/28/1997)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 10/28/1997)
zhromažďovanie, preprava, skladovanie a zneškodňovanie odpadov
  (from: 10/28/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/28/1997)
Štefan Straka - člen
Slovenská 687/57
Hanušovce nad Topľou 094 31
From: 08/03/2011
  (from: 10/19/2011)
Ing. Miroslav Bobrik - člen
72
Petrovce 094 31
From: 06/26/2015
  (from: 06/28/2017)
Martin Šmigura - predseda
Klenová 12206/15
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 04/13/2017
  (from: 05/25/2017)
Ing. Eva Čudková - podpredseda
Pavlovičovo námestie 3857/5
Prešov 080 01
From: 04/13/2017
  (from: 05/25/2017)
Ing. Marián Christenko - člen
84
Čabiny 067 02
From: 04/13/2017
  (from: 08/07/2018)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva alebo predseda predstavenstva s podpredsedom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva s členom predstavenstva. Podpísanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva alebo predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva.
  (from: 05/25/2017)
Capital: 
634 003,85099 EUR Paid up: 634 003,85099 EUR
  (from: 03/17/2009)
Shares: 
Number of shares: 1910
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 03/17/2009)
Supervisory board: 
Ľubomír Hreha
289
Bystré 094 31
From: 08/03/2011
  (from: 10/19/2011)
Jozef Streženec
Bodona 70
Piešťany 921 01
From: 04/13/2017
  (from: 05/25/2017)
Ján Kopernický
Ružínska 7
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 04/13/2017
  (from: 05/25/2017)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 9.9.1997 č. N 158/97, Nz 130/97, podľa zák. č. 513/91 Zb. Spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky spoločnosti OZÓN - HANUŠOVCE, s.r.o. so sídlom v Hanušovciach n/Topľou, zrušenej bez likvidácie premenou na akciovú spoločnosť.
  (from: 10/28/1997)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 10.11.1997.
  (from: 01/14/1998)
Zvýšenie základného imania z 2,400.000,-Sk na 19,100.000,-Sk zapísané v obchodnom registri dňa 14.1.1998. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 8.3.2000.
  (from: 07/03/2000)
Date of updating data in databases:  05/17/2024
Date of extract :  05/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person