Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10040/P

Business name: 
BUKÓZA HOLDING, a.s.
  (from: 11/04/1997)
Registered seat: 
Hencovská 2073
Hencovce 093 02
  (from: 12/10/2002)
Identification number (IČO): 
36 450 847
  (from: 11/04/1997)
Date of entry: 
11/04/1997
  (from: 11/04/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/04/1997)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 11/04/1997)
reklamná činnosť
  (from: 11/04/1997)
nájom a podnájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 11/04/1997)
nájom dopravných prostriedkov
  (from: 11/04/1997)
nájom hnuteľných vecí
  (from: 11/04/1997)
vykonávanie školiacej a poradenskej činnosti v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení
  (from: 01/15/1998)
veľkoobchod - potraviny, nápoje, tabakové výrobky, drevná hmota, elektrické stroje, prístroje a náhradné diely, elektronika, spotrebný a priemyselný tovar, rezivo, podvaly, nábytkárske hranoly, dýhy, preglejky, nábytok, výrobky z dreva, vlákniny, buničiny, drevoobrábacie stroje, počítače, hardware, kozmetika, drogéria, uhlie, elektrospotrebiče, mazut, hračky, textilné výrobky
  (from: 01/15/1998)
maloobchod - potraviny, nápoje, tabakové výrobky, drevná hmota, elektrické stroje, prístroje a náhradné diely, elektronika, spotrebný a priemyselný tovar, rezivo, podvaly, nábytkárske hranoly, dýhy, preglejky, nábytok, výrobky z dreva, drevoobrábacie stroje, počítače, hardware, kozmetika, drogéria, elektrospotrebiče, hračky, textilné výrobky
  (from: 01/15/1998)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 04/24/1998)
poradenské služby v oblasti programov na spracovanie dát
  (from: 03/02/2001)
vykonávanie školiacej a poradenskej činnosti v oblasti informačných systémov /tvorba, údržba software, spracovanie údajov počítačovej siete/
  (from: 03/02/2001)
poradenská činnosť v oblasti informačného a komunikačného systému
  (from: 03/02/2001)
sekretárske práce a preklady
  (from: 03/02/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/02/2001)
činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 03/02/2001)
upratovacie služby
  (from: 03/02/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/02/2001)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/02/2001)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 03/02/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/02/2001)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 03/02/2001)
dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy
  (from: 03/02/2001)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 02/28/2003)
výroba drevených obalov
  (from: 02/28/2003)
výroba tovaru z dreva a korku
  (from: 02/28/2003)
výroba košikárska
  (from: 02/28/2003)
viazanie kníh a konečné spracovanie
  (from: 02/28/2003)
sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
  (from: 02/28/2003)
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 02/28/2003)
výroba drobných kovových obalov
  (from: 02/28/2003)
výroba čalúnených výrobkov
  (from: 02/28/2003)
výroba nábytku (neremeselná)
  (from: 02/28/2003)
výroba športového tovaru, hier a hračiek
  (from: 02/28/2003)
čalúnnictvo
  (from: 02/28/2003)
preklad nákladov
  (from: 02/28/2003)
skladovanie
  (from: 02/28/2003)
baliace činnosti
  (from: 02/28/2003)
pranie prádla a odevov
  (from: 02/28/2003)
vykonávanie emisných kontrol
  (from: 02/28/2003)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 02/28/2003)
technik požiarnej ochrany
  (from: 02/28/2003)
oprava motorových vozidiel
  (from: 02/28/2003)
pohostinstvo a ubytovanie
  (from: 02/28/2003)
cestná nákladná doprava
  (from: 02/28/2003)
vydavateľská činnosť - vydávanie novín a časopisov
  (from: 02/28/2003)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 02/28/2003)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 02/28/2003)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 02/28/2003)
poradenská a konzultačná činnosť v odbore investičnej výstavby
  (from: 02/28/2003)
vykládka vagónov a automobilov
  (from: 02/28/2003)
iné vydavateľské činnosti - knihy, brožúry, letáky, predlohy na kreslenie, maľovanky pre deti, slovníky, mapy, hudobniny, pohľadnice, tlačené karty s osobnými pozdravmi, obrázky, obchodné katalógy, reklamné a propagačné tlačoviny
  (from: 02/28/2003)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 02/28/2003)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/28/2003)
poskytovanie datových služieb
  (from: 02/28/2003)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 02/28/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/28/2003)
sadovnícke úpravy a údržba zelene
  (from: 02/28/2003)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 02/28/2003)
knižničné služby - požičiavanie kníh, novín a časopisov
  (from: 02/28/2003)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 02/28/2003)
poskytovanie poštových služieb
  (from: 02/28/2003)
závodné stravovanie
  (from: 03/31/2003)
bufety
  (from: 03/31/2003)
prevádzka kúpaliska, sauny a posilovne
  (from: 03/31/2003)
masérske služby
  (from: 03/31/2003)
pohostinská činnosť
  (from: 03/31/2003)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (from: 09/11/2003)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane pripojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 09/11/2003)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 09/11/2003)
úprava a čistenie melioračných kanálov a vodných tokov
  (from: 09/11/2003)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 09/11/2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 09/11/2003)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 09/11/2003)
bezpečnostnotechnická služba
  (from: 12/16/2008)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 08/11/2011)
činnosť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v cestnej doprave
  (from: 09/23/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/14/2004)
Anna Hladká - člen predstavenstva
Lúčna 825/2
Vranov nad Topľou 093 01
From: 07/01/2019
  (from: 07/05/2019)
Ing. Štefan Hreha - Member of the Board of Directors
Tehelná 312
Vranov nad Topľou 093 03
From: 02/17/2021
  (from: 03/03/2021)
Miloslav Dittrich - Chairman of the Board of Directors
Sladovní 1289
Kojetín 752 01
Česká republika
From: 03/30/2022
  (from: 04/14/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/14/2004)
Capital: 
633 586 EUR Paid up: 633 586 EUR
  (from: 01/13/2010)
Shares: 
Number of shares: 19
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 01/13/2010)
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 58 EUR
  (from: 01/13/2010)
Stockholder: 
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073
Hencovce 093 02
  (from: 04/14/2022)
Supervisory board: 
Ing. Pavol Štovka
107
Kučín 094 21
From: 03/21/2018
  (from: 08/15/2018)
Mgr. Martin Máčaj
Perecká 9
Levice 934 01
From: 09/07/2007
  (from: 09/18/2007)
Ladislav Bálint
Schubertova 215/9
Želiezovce 937 01
From: 04/18/2018
  (from: 07/04/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.10.1997, č. N 120/97, Nz 114/97, spísanej JUDr. Darinou Breznoščákovou, notárkou vo Vranove n/T., podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 11/04/1997)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 11.12.1997.
  (from: 01/15/1998)
Zmena stanov schválená mimoriadným valným zhromaždením dňa 18.3.1998.
  (from: 04/24/1998)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 8.12.1999. Zvýšenie základného imania z 1.000.000,- Sk na 17.360.000,- Sk. Zapísané do obchodného registra dňa 29.2.2000.
  (from: 02/29/2000)
Zmena stanova a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 27.6.2000. Zvýšenie základného imania zo 17,360.000,-Sk na 22,360.000,- Sk zapísané do obchodného registra 3.10.2000.
  (from: 10/03/2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením zo dňa 22.6.1999. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadným valným zhromaždením zo dňa 30.11.2000.
  (from: 03/02/2001)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 6.11.2001. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 12.6.2002. Zvýšenie základného imania z 22.360.000,-Sk na 45.660.000,-Sk zapísané v obchodnom registri dňa 10.12.2002.
  (from: 12/10/2002)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 16.12.2002. Znížené základné imanie zo 45.660.000,- Sk na 7.944.840,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 6.2.2003. Dňom 1.3.2003 spoločnosť preberá imanie, práva, pohľadávky a záväzky ako právny nástupca spoločnosti BUKSÉDIA, a.s. so sídlom 093 02 Hencovce, Hencovská 2073, IČO: 36 452 904, zrušenej bez likvidácie zlúčením podľa ust. § 218k zák.č. 513/91 Zb., v znení zák.č. 500/01 Z.z. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 24.2.2003.
  (from: 02/28/2003)
Spoločnosť preberá imanie, práva, pohľadávky a záväzky ako právny nástupca spoločnosti BUKSTRAV, s.r.o. so sídlom 093 02 Hencovce, Hencovská 2073, IČO: 36 453 030, zrušenej bez likvidácie zlúčením podľa ust. § 218l zák.č. 513/91 Zb., v znení zák.č. 500/01 Z.z. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 25.3.2003.
  (from: 03/31/2003)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 5.6.2003.
  (from: 09/11/2003)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person