Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10040/P

Business name: 
BUKÓZA HOLDING, a.s.
  (from: 11/04/1997)
Registered seat: 
Hencovská 2073
Hencovce 093 02
  (from: 12/10/2002)
Hencovská ul.
Hencovce 093 02
  (from: 11/04/1997 until: 12/09/2002)
Identification number (IČO): 
36 450 847
  (from: 11/04/1997)
Date of entry: 
11/04/1997
  (from: 11/04/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/04/1997)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 11/04/1997)
reklamná činnosť
  (from: 11/04/1997)
nájom a podnájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 11/04/1997)
nájom dopravných prostriedkov
  (from: 11/04/1997)
nájom hnuteľných vecí
  (from: 11/04/1997)
vykonávanie školiacej a poradenskej činnosti v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení
  (from: 01/15/1998)
veľkoobchod - potraviny, nápoje, tabakové výrobky, drevná hmota, elektrické stroje, prístroje a náhradné diely, elektronika, spotrebný a priemyselný tovar, rezivo, podvaly, nábytkárske hranoly, dýhy, preglejky, nábytok, výrobky z dreva, vlákniny, buničiny, drevoobrábacie stroje, počítače, hardware, kozmetika, drogéria, uhlie, elektrospotrebiče, mazut, hračky, textilné výrobky
  (from: 01/15/1998)
maloobchod - potraviny, nápoje, tabakové výrobky, drevná hmota, elektrické stroje, prístroje a náhradné diely, elektronika, spotrebný a priemyselný tovar, rezivo, podvaly, nábytkárske hranoly, dýhy, preglejky, nábytok, výrobky z dreva, drevoobrábacie stroje, počítače, hardware, kozmetika, drogéria, elektrospotrebiče, hračky, textilné výrobky
  (from: 01/15/1998)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 04/24/1998)
poradenské služby v oblasti programov na spracovanie dát
  (from: 03/02/2001)
vykonávanie školiacej a poradenskej činnosti v oblasti informačných systémov /tvorba, údržba software, spracovanie údajov počítačovej siete/
  (from: 03/02/2001)
poradenská činnosť v oblasti informačného a komunikačného systému
  (from: 03/02/2001)
sekretárske práce a preklady
  (from: 03/02/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/02/2001)
činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 03/02/2001)
upratovacie služby
  (from: 03/02/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/02/2001)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/02/2001)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 03/02/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/02/2001)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 03/02/2001)
dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy
  (from: 03/02/2001)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 02/28/2003)
výroba drevených obalov
  (from: 02/28/2003)
výroba tovaru z dreva a korku
  (from: 02/28/2003)
výroba košikárska
  (from: 02/28/2003)
viazanie kníh a konečné spracovanie
  (from: 02/28/2003)
sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
  (from: 02/28/2003)
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 02/28/2003)
výroba drobných kovových obalov
  (from: 02/28/2003)
výroba čalúnených výrobkov
  (from: 02/28/2003)
výroba nábytku (neremeselná)
  (from: 02/28/2003)
výroba športového tovaru, hier a hračiek
  (from: 02/28/2003)
čalúnnictvo
  (from: 02/28/2003)
preklad nákladov
  (from: 02/28/2003)
skladovanie
  (from: 02/28/2003)
baliace činnosti
  (from: 02/28/2003)
pranie prádla a odevov
  (from: 02/28/2003)
vykonávanie emisných kontrol
  (from: 02/28/2003)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 02/28/2003)
technik požiarnej ochrany
  (from: 02/28/2003)
oprava motorových vozidiel
  (from: 02/28/2003)
pohostinstvo a ubytovanie
  (from: 02/28/2003)
cestná nákladná doprava
  (from: 02/28/2003)
vydavateľská činnosť - vydávanie novín a časopisov
  (from: 02/28/2003)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 02/28/2003)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 02/28/2003)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 02/28/2003)
poradenská a konzultačná činnosť v odbore investičnej výstavby
  (from: 02/28/2003)
vykládka vagónov a automobilov
  (from: 02/28/2003)
iné vydavateľské činnosti - knihy, brožúry, letáky, predlohy na kreslenie, maľovanky pre deti, slovníky, mapy, hudobniny, pohľadnice, tlačené karty s osobnými pozdravmi, obrázky, obchodné katalógy, reklamné a propagačné tlačoviny
  (from: 02/28/2003)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 02/28/2003)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/28/2003)
poskytovanie datových služieb
  (from: 02/28/2003)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 02/28/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/28/2003)
sadovnícke úpravy a údržba zelene
  (from: 02/28/2003)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 02/28/2003)
knižničné služby - požičiavanie kníh, novín a časopisov
  (from: 02/28/2003)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 02/28/2003)
poskytovanie poštových služieb
  (from: 02/28/2003)
závodné stravovanie
  (from: 03/31/2003)
bufety
  (from: 03/31/2003)
prevádzka kúpaliska, sauny a posilovne
  (from: 03/31/2003)
masérske služby
  (from: 03/31/2003)
pohostinská činnosť
  (from: 03/31/2003)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (from: 09/11/2003)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane pripojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 09/11/2003)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 09/11/2003)
úprava a čistenie melioračných kanálov a vodných tokov
  (from: 09/11/2003)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 09/11/2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 09/11/2003)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 09/11/2003)
bezpečnostnotechnická služba
  (from: 12/16/2008)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 08/11/2011)
činnosť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v cestnej doprave
  (from: 09/23/2016)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 09/11/2003 until: 09/22/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/14/2004)
Managing board
  (from: 11/04/1997 until: 07/13/2004)
Anna Hladká - člen predstavenstva
Lúčna 825/2
Vranov nad Topľou 093 01
From: 07/01/2019
  (from: 07/05/2019)
Ing. Štefan Hreha - Member of the Board of Directors
Tehelná 312
Vranov nad Topľou 093 03
From: 02/17/2021
  (from: 03/03/2021)
RNDr. Ľuboš Beňo - predseda
Velvarská 1332/30
Bojnice 972 01
From: 09/07/2007
  (from: 09/18/2007 until: 01/12/2010)
RNDr. Ľuboš Beňo - predseda
Velvarská 1332/30
Bojnice 972 01
From: 09/07/2007 Until: 09/30/2009
  (from: 01/13/2010 until: 01/12/2010)
RNDr. Ľuboš Beňo - predseda
Velvarská 7353
Bojnice 972 01
From: 09/07/2007
  (from: 09/12/2007 until: 09/17/2007)
Ing. Jaroslav Fic - predseda predstavenstva
400
Jasenov 066 01
From: 09/30/2009
  (from: 01/13/2010 until: 09/12/2018)
Ing. Jaroslav Fic - predseda predstavenstva
400
Jasenov 066 01
From: 09/30/2009 Until: 08/09/2018
  (from: 09/13/2018 until: 09/12/2018)
Ing. Milan Gilan - člen
197
Lipník 972 32
From: 01/09/2008
  (from: 01/26/2008 until: 12/15/2008)
Ing. Milan Gilan - člen
197
Lipník 972 32
From: 01/09/2008 Until: 12/05/2008
  (from: 12/16/2008 until: 12/15/2008)
JUDr. Patrik Hamaš - člen
Fraňa Kráľa 572/9
Strážske 072 22
From: 04/23/2008
  (from: 05/28/2008 until: 01/12/2010)
JUDr. Patrik Hamaš - člen
Fraňa Kráľa 572/9
Strážske 072 22
From: 04/23/2008 Until: 09/30/2009
  (from: 01/13/2010 until: 01/12/2010)
Ing. Ján Iľko - člen
Sídlisko 1. mája blok F 64/21
Vranov nad Topľou 093 01
From: 09/07/2007
  (from: 09/12/2007 until: 06/20/2011)
Ing. Ján Iľko - člen
Sídlisko 1. mája blok F 64/21
Vranov nad Topľou 093 01
From: 09/07/2007 Until: 06/09/2011
  (from: 06/21/2011 until: 06/20/2011)
Ing. Vladimír Jacko , PhD., MBA - predseda predstavenstva
Martinská 1095/16
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 08/09/2018
  (from: 09/13/2018 until: 03/31/2020)
Ing. Vladimír Jacko , PhD., MBA - predseda predstavenstva
Martinská 1095/16
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 08/09/2018 Until: 03/19/2020
  (from: 04/01/2020 until: 03/31/2020)
JUDr. Milan Jonis - člen predstavenstva
Podzáhradná 10065/11
Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06
From: 10/12/2011
  (from: 10/20/2011 until: 05/16/2012)
JUDr. Milan Jonis - člen predstavenstva
Podzáhradná 10065/11
Bratislava - Podunajské Biskupice 821 06
From: 10/12/2011 Until: 05/07/2012
  (from: 05/17/2012 until: 05/16/2012)
Ing. Erik Kadlec - člen predstavenstva
Partizánska 436/57
Nitra - Klokočina 949 11
From: 05/07/2012
  (from: 05/17/2012 until: 07/04/2019)
Ing. Erik Kadlec - člen predstavenstva
Partizánska 436/57
Nitra - Klokočina 949 11
From: 05/07/2012 Until: 07/01/2019
  (from: 07/05/2019 until: 07/04/2019)
Ing. Peter Kubala - člen
Tupolevova 1008/10
Bratislava 851 01
From: 09/07/2007
  (from: 09/12/2007 until: 05/27/2008)
Ing. Peter Kubala - člen
Tupolevova 1008/10
Bratislava 851 01
From: 09/07/2007 Until: 04/23/2008
  (from: 05/28/2008 until: 05/27/2008)
Ing. Alfonz Lukačin - člen
Bauerova 28
Košice
  (from: 11/04/1997 until: 12/09/2002)
Ing. Alfonz Lukačin - člen
Bauerova 28
Košice
From: 06/12/2002
  (from: 12/10/2002 until: 07/13/2004)
Ing. Alfonz Lukačin - člen
Bauerova 28
Košice 040 01
From: 06/12/2002
  (from: 07/14/2004 until: 09/11/2007)
Ing. Alfonz Lukačin - člen
Bauerova 28
Košice 040 01
From: 06/12/2002 Until: 09/07/2007
  (from: 09/12/2007 until: 09/11/2007)
Ing. Karol Martinček - člen
Jesenského 1512/57
Žiar nad Hronom 965 01
From: 06/09/2011
  (from: 06/21/2011 until: 05/16/2012)
Ing. Karol Martinček - člen
Jesenského 1512/57
Žiar nad Hronom 965 01
From: 06/09/2011 Until: 05/07/2012
  (from: 05/17/2012 until: 05/16/2012)
Ing. Branislav Nagy - člen predstavenstva
Aténska 2623
Košice 040 13
From: 09/30/2009
  (from: 01/13/2010 until: 10/19/2011)
Ing. Branislav Nagy - člen predstavenstva
Aténska 2623
Košice 040 13
From: 09/30/2009 Until: 10/12/2011
  (from: 10/20/2011 until: 10/19/2011)
Ing. Ján Očovský - člen
Užhorodská 177/23
Michalovce
  (from: 11/04/1997 until: 12/09/2002)
Ing. Ján Očovský - člen
Volgogradská 177/1
Michalovce
From: 06/12/2002
  (from: 12/10/2002 until: 07/13/2004)
Ing. Ján Očovský - člen
Volgogradská 177/1
Michalovce 071 01
From: 06/12/2002
  (from: 07/14/2004 until: 09/11/2007)
Ing. Ján Očovský - člen
Volgogradská 177/1
Michalovce 071 01
From: 06/12/2002 Until: 09/07/2007
  (from: 09/12/2007 until: 09/11/2007)
JUDr. Marián Porvažník - člen
Rooseveltova 819/22
Košice
  (from: 11/04/1997 until: 10/02/2000)
JUDr. Marián Porvažník - podpredseda
Rooseveltova 819/22
Košice
  (from: 10/03/2000 until: 12/09/2002)
JUDr. Marián Porvažník - podpredseda
Rooseveltova 819/22
Košice
From: 06/12/2002
  (from: 12/10/2002 until: 07/13/2004)
JUDr. Marián Porvažník - podpredseda
Rooseveltova 809/22
Košice 040 01
From: 06/12/2002
  (from: 07/18/2007 until: 09/11/2007)
JUDr. Marián Porvažník - podpredseda
Rooseveltova 809/22
Košice 040 01
From: 06/12/2002 Until: 09/07/2007
  (from: 09/12/2007 until: 09/11/2007)
JUDr. Marián Porvažník - podpredseda
Rooseveltova 819/22
Košice 040 01
From: 06/12/2002
  (from: 07/14/2004 until: 07/17/2007)
Ing. Martin Schwarc - člen
Stará Baštová 6
Košice 040 01
From: 09/07/2007
  (from: 09/12/2007 until: 01/25/2008)
Ing. Martin Schwarc - člen
Stará Baštová 6
Košice 040 01
From: 09/07/2007 Until: 01/09/2008
  (from: 01/26/2008 until: 01/25/2008)
JUDr. Alexander Zápotocký - člen
Moldavská 1165/33
Košice
  (from: 11/04/1997 until: 10/02/2000)
JUDr. Alexander Zápotocký - predseda
Moldavská 1165/33
Košice
  (from: 10/03/2000 until: 12/09/2002)
JUDr. Alexander Zápotocký - predseda
Moldavská 1165/33
Košice
From: 06/12/2002
  (from: 12/10/2002 until: 07/13/2004)
JUDr. Alexander Zápotocký - predseda
Malinová 2701/19
Košice 040 01
From: 06/12/2002
  (from: 07/14/2004 until: 09/11/2007)
JUDr. Alexander Zápotocký - predseda
Malinová 2701/19
Košice 040 01
From: 06/12/2002 Until: 09/07/2007
  (from: 09/12/2007 until: 09/11/2007)
Ing. Marián Želinský - člen predstavenstva
182
Krásnovce 072 01
From: 05/07/2012
  (from: 05/17/2012 until: 03/02/2021)
Ing. Marián Želinský - člen predstavenstva
182
Krásnovce 072 01
From: 05/07/2012 Until: 02/17/2021
  (from: 03/03/2021 until: 03/02/2021)
Ján Ďurian
402
Kozárovce 935 22
From: 03/19/2020 Until: 03/30/2022
  (from: 04/14/2022 until: 04/13/2022)
Ján Ďurian
402
Kozárovce 935 22
From: 03/19/2020
  (from: 04/01/2020 until: 04/13/2022)
Miloslav Dittrich - Chairman of the Board of Directors
Sladovní 1289
Kojetín 752 01
Česká republika
From: 03/30/2022
  (from: 04/14/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/14/2004)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 11/04/1997 until: 07/13/2004)
Capital: 
633 586 EUR Paid up: 633 586 EUR
  (from: 01/13/2010)
19 087 000 Sk Paid up: 19 087 000 Sk
  (from: 06/09/2004 until: 01/12/2010)
7 944 840 Sk Paid up: 7 944 840 Sk
  (from: 02/06/2003 until: 06/08/2004)
45 660 000 Sk Paid up: 45 660 000 Sk
  (from: 12/10/2002 until: 02/05/2003)
22 360 000 Sk
  (from: 10/03/2000 until: 12/09/2002)
17 360 000 Sk
  (from: 02/29/2000 until: 10/02/2000)
1 000 000 Sk
  (from: 11/04/1997 until: 02/28/2000)
Shares: 
Number of shares: 19
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 01/13/2010)
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 58 EUR
  (from: 01/13/2010)
Number of shares: 19
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľné iba s písomným súhlasom predstavenstva
  (from: 06/09/2004 until: 01/12/2010)
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 740 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľné iba s písomným súhlasom predstavenstva
  (from: 06/09/2004 until: 01/12/2010)
Number of shares: 4566
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 740 Sk
  (from: 02/06/2003 until: 06/08/2004)
Number of shares: 4556
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/10/2002 until: 02/05/2003)
Number of shares: 2236
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/03/2000 until: 12/09/2002)
Number of shares: 1736
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/29/2000 until: 10/02/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/04/1997 until: 02/28/2000)
Stockholder: 
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073
Hencovce 093 02
  (from: 04/14/2022)
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073
Hencovce 093 02
  (from: 06/18/2019 until: 04/13/2022)
Supervisory board: 
Ing. Pavol Štovka
107
Kučín 094 21
From: 03/21/2018
  (from: 08/15/2018)
Mgr. Martin Máčaj
Perecká 9
Levice 934 01
From: 09/07/2007
  (from: 09/18/2007)
Ladislav Bálint
Schubertova 215/9
Želiezovce 937 01
From: 04/18/2018
  (from: 07/04/2018)
JUDr. Pavol Kendra - člen
Bezručova 16
Bardejov
  (from: 11/04/1997 until: 10/02/2000)
JUDr. Pavol Kendra - predseda
Bezručova 16
Bardejov
  (from: 10/03/2000 until: 12/09/2002)
JUDr. Pavol Kendra - predseda
Pri Štepnici 2
Bardejov
From: 06/12/2002
  (from: 12/10/2002 until: 07/13/2004)
JUDr. Pavol Kendra - predseda
Pri Štepnici 2
Bardejov 085 01
From: 06/12/2002
  (from: 07/14/2004 until: 09/11/2007)
JUDr. Pavol Kendra - predseda
Pri Štepnici 2
Bardejov 085 01
From: 06/12/2002 Until: 09/07/2007
  (from: 09/12/2007 until: 09/11/2007)
Mgr. Martin Mačaj
Perecká 9
Levice 934 01
From: 09/07/2007
  (from: 09/12/2007 until: 09/17/2007)
Ing. Peter Mihaľko - člen
170
Brekov
  (from: 11/04/1997 until: 12/09/2002)
Ing. Peter Mihaľko - člen
170
Brekov
From: 06/06/2002
  (from: 12/10/2002 until: 07/13/2004)
Ing. Peter Mihaľko - člen
170
Brekov 066 01
From: 06/06/2002
  (from: 07/14/2004 until: 01/25/2008)
Ing. Peter Mihaľko - člen
170
Brekov 066 01
From: 06/06/2002 Until: 12/17/2007
  (from: 01/26/2008 until: 01/25/2008)
Ing. Stanislav Novák
Ondavská 2665
Vranov nad Topľou 093 01
From: 12/17/2007 Until: 03/21/2018
  (from: 08/15/2018 until: 08/14/2018)
Ing. Vladimír Pačai - člen
Magurská 2
Košice
  (from: 11/04/1997 until: 12/09/2002)
Ing. Vladimír Pačai - podpredseda
Magurská 2
Košice
From: 06/12/2002
  (from: 12/10/2002 until: 07/13/2004)
Ing. Vladimír Pačai - podpredseda
Bratislavská 62
Košice 040 01
From: 06/12/2002
  (from: 07/14/2004 until: 09/11/2007)
Ing. Vladimír Pačai - podpredseda
Bratislavská 62
Košice 040 01
From: 06/12/2002 Until: 09/07/2007
  (from: 09/12/2007 until: 09/11/2007)
JUDr. Pavol Koczan
Svätý Ján 2195/14
Levice 934 01
From: 09/07/2007 Until: 04/18/2018
  (from: 07/04/2018 until: 07/03/2018)
Ing. Stanislav Novák
Ondavská 2665
Vranov nad Topľou 093 01
From: 12/17/2007
  (from: 01/26/2008 until: 08/14/2018)
JUDr. Pavol Koczan
Svätý Ján 2195/14
Levice 934 01
From: 09/07/2007
  (from: 09/12/2007 until: 07/03/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.10.1997, č. N 120/97, Nz 114/97, spísanej JUDr. Darinou Breznoščákovou, notárkou vo Vranove n/T., podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 11/04/1997)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 11.12.1997.
  (from: 01/15/1998)
Zmena stanov schválená mimoriadným valným zhromaždením dňa 18.3.1998.
  (from: 04/24/1998)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 8.12.1999. Zvýšenie základného imania z 1.000.000,- Sk na 17.360.000,- Sk. Zapísané do obchodného registra dňa 29.2.2000.
  (from: 02/29/2000)
Zmena stanova a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 27.6.2000. Zvýšenie základného imania zo 17,360.000,-Sk na 22,360.000,- Sk zapísané do obchodného registra 3.10.2000.
  (from: 10/03/2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením zo dňa 22.6.1999. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadným valným zhromaždením zo dňa 30.11.2000.
  (from: 03/02/2001)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 6.11.2001. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 12.6.2002. Zvýšenie základného imania z 22.360.000,-Sk na 45.660.000,-Sk zapísané v obchodnom registri dňa 10.12.2002.
  (from: 12/10/2002)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 16.12.2002. Znížené základné imanie zo 45.660.000,- Sk na 7.944.840,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 6.2.2003. Dňom 1.3.2003 spoločnosť preberá imanie, práva, pohľadávky a záväzky ako právny nástupca spoločnosti BUKSÉDIA, a.s. so sídlom 093 02 Hencovce, Hencovská 2073, IČO: 36 452 904, zrušenej bez likvidácie zlúčením podľa ust. § 218k zák.č. 513/91 Zb., v znení zák.č. 500/01 Z.z. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 24.2.2003.
  (from: 02/28/2003)
Spoločnosť preberá imanie, práva, pohľadávky a záväzky ako právny nástupca spoločnosti BUKSTRAV, s.r.o. so sídlom 093 02 Hencovce, Hencovská 2073, IČO: 36 453 030, zrušenej bez likvidácie zlúčením podľa ust. § 218l zák.č. 513/91 Zb., v znení zák.č. 500/01 Z.z. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 25.3.2003.
  (from: 03/31/2003)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 5.6.2003.
  (from: 09/11/2003)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 16.12.2002. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2002 o znížení základného imania z 45.660.000,-Sk na 7.944.840,-Sk, uložené v zbierke listín obchodného registra dňa 6.2.2003.
  (from: 02/06/2003 until: 02/27/2003)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person