Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22490/P

Business name: 
eco ways, s. r. o.
  (from: 01/21/2010)
Registered seat: 
Tarnov 9
Rokytov 086 01
  (from: 01/21/2010)
Identification number (IČO): 
45 295 565
  (from: 01/21/2010)
Date of entry: 
01/21/2010
  (from: 01/21/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/21/2010)
Objects of the company: 
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 01/21/2010)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 01/21/2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/21/2010)
počítačové služby
  (from: 01/21/2010)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/21/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/21/2010)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/21/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/21/2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/21/2010)
vydavateľská činnosť
  (from: 01/21/2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/21/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/21/2010)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 01/21/2010)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 01/21/2010)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 01/21/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/21/2010)
administratívne služby
  (from: 01/21/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/21/2010)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/21/2010)
finančný leasing
  (from: 01/21/2010)
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 01/21/2010)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 01/21/2010)
skladovanie
  (from: 01/21/2010)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 01/21/2010)
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
  (from: 01/21/2010)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/21/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/21/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/21/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 01/21/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/21/2010)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 01/21/2010)
technik požiarnej ochrany
  (from: 01/21/2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 01/21/2010)
vnútroštátna taxislužba
  (from: 01/21/2010)
Partners: 
Ing. Jana Remeta Lučová
J. Grešáka 3559/28
Bardejov 085 01
Slovak Republic
  (from: 02/21/2024)
Jolana Remetová
103
Tarnov 086 01
Slovak Republic
  (from: 01/08/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Jana Remeta Lučová
Amount of investment: 10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
Lien: Na základe uznesenia Okresného súdu Bardejov zo dňa 02.06.2021, č.k. 1Cb/27/2021-80 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel žalovaného 1/ v obchodnej spoločnosti: eco ways, s.r.o., so sídlom Tarnov 9, 086 01 Rokytov, IČO: 45 295 565, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo 22490/P, o veľkosti 50% zo základného imania spoločnosti, a to za účelom zabezpečenia prejudikovanej pohľadávky žalobcu vo výške 347 520,24 Eur s príslušenstvom priznanej rozsudkom Okresného súdu Bardejov zo dňa 05.01.2018 pod číslom konania 3C/88/2012-264, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 03.04.2019 a vykonateľnosť dňa 09.04. 2019 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Prešove zo dňa 27.02.2019 pod číslom konania 23Co/53/2018-290, voči dlžníkovi Ing. Matúšovi Remetovi, trvale bytom Tarnov 103, 086 01 Rokytov, ktorá je vymáhaná v exekučnom konaní prostredníctvom súdneho exekútora Mgr. Erika Feketeho pod spisovou značkou 252Ex 318/2019. Záložné právo sa zriaďuje vydaním uznesenia o zabezpečovacom opatrení. Záložné právo vzniká zápisom do obchodného registra.
  (from: 02/21/2024)
Jolana Remetová
Amount of investment: 10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 01/08/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/19/2022)
Jolana Remetová
103
Tarnov 086 01
From: 12/21/2021
  (from: 01/08/2022)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore. Toto oprávnenie konateľa môže byť obmedzené len rozhodnutím valného zhromaždenia. Uvedené obmedzenie nie je však účinné voči tretím osobám.
  (from: 01/21/2010)
Capital: 
20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 01/21/2010)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person