Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1789/R

Business name: 
PREMAC Dubnica nad Váhom, spol. s r.o.
  (from: 04/17/1991 until: 09/22/2011)
Registered seat: 
Lieskovská cesta
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
Identification number (IČO): 
00 633 771
  (from: 04/17/1991)
Date of entry: 
04/17/1991
  (from: 04/17/1991)
Person dissolved from: 
28.6.1993
  (from: 09/23/2011)
Legal ground(s) for dissolution: 
zlúčenie - zrušenie spoločnosti bez likvidácie následkom zlúčenia
  (from: 09/23/2011)
Date of deletion: 
09/23/2011
  (from: 09/23/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/23/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/17/1991)
Objects of the company: 
výroba betónových prvkov, vedľajšia sta- vebná činnosť, výroba stavebných tovarov
  (from: 04/17/1991 until: 07/05/1993)
výroba, zabudovanie a predaj betónových prvkov vrátane dopravy
  (from: 04/17/1991 until: 07/05/1993)
obchodovanie so všetkými druhmi betónových výrobkov, surovín a výrobkov pre stavebný priemysel
  (from: 04/17/1991 until: 07/05/1993)
montáž betónových prefabrikátov, silikátov a oceľových konštrukcií
  (from: 04/17/1991 until: 07/05/1993)
výroba výrobkov z betónu
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
veľkoobchod mimo koncesovaných živností
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
Partners: 
Firma MACULAN Industriebeteiligugns-GmbH,
Annagasse 6
Viedeň
Republic of Austria
  (from: 04/17/1991 until: 07/05/1993)
SIMAC Holding, a.s.
Stromová 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/17/1991 until: 07/05/1993)
SIMAC Holding, a.s.
Stromová 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
Ebenseer Betonwerke Geselschaft m.b.H
Gusshausstrasse 6, A-1040
Viedeň
Republic of Austria
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
Contribution of each member: 
SIMAC Holding, a.s.
Amount of investment: 520 000 Kčs ( peňažný vklad )
  (from: 04/17/1991 until: 07/05/1993)
Firma MACULAN Industriebeteiligugns-GmbH,
Amount of investment: 480 000 Kčs ( peňažný vklad )
  (from: 04/17/1991 until: 07/05/1993)
SIMAC Holding, a.s.
Amount of investment: 520 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 520 000 Sk
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
Ebenseer Betonwerke Geselschaft m.b.H
Amount of investment: 480 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 480 000 Sk
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
konatelia
  (from: 04/17/1991 until: 07/05/1993)
Anton Dubnička
Pod hájom 959/19-20
Dubnica nad Váhom
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
Peter Patek
Josef Resslgasse 6
A-2232 Deutsch-Wagram
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Hotel Plus, Bulharská 72
Bratislava
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo jeden z konateľov vždy spolus prokuristom spoločnosti.
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú spoločne riaditelia spoločnosti, ktorými boli menovaní :Ing. Anton Dubnička, bytom Dubnica nad Váhom, Pod hájom 959/19-20 a Peter Patek, bytom Deutsch Wagram,Josef Resslgasse 6 alebo riaditeľ spoločnosti čsl. štátnej príslušnosti spolu s prokuristom. Riaditeliaspoločnosti sú konateľmi spoloč- nosti podľa Obchodného zákonníka.
  (from: 04/17/1991 until: 07/05/1993)
Procuration: 
Ing. Walter Fischl
Jochen-Rindstrasse 20-12/13/20
Viedeň
Rakúska republika
  (from: 04/17/1991 until: 07/05/1993)
Ing. Walter Fischl
Jochen-Rindstrasse 20-12/13/20
Viedeň
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Hotel Plus, Bulharská 72
Bratislava
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
1 000 000 Kčs
  (from: 04/17/1991 until: 07/05/1993)
Supervisory board: 
Dipl. Ing. Karol Podhora
Miloša Uhra 30
Trenčín
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
Dipl. Ing. Otakar Závodský
Hliníky 718/31
Považská Bystrica
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
Dr. Hans Fangl
Hardikgasse, A-1140 138/5
Viedeň
Rakúska republika
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
Ing. Robert Moser
Brungasse 13
A-2540 Bad Vöslau
Rakúsko
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
Johan Sevcik
Czapkagasse, A-1030 43/33
Viedeň
Rakúska republika
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
Other legal facts: 
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konaného dňa 4.2.1993 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 339
  (from: 07/06/1993 until: 09/22/2011)
Na Valnom zhromaždení, uskutočnenom dňa 28.6. 1993 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti so spol. PREMAC Bratislava s.r.o, ktorá preberá všetky záväzky zanikajúcej spoločnosti. Po doručení súhlasu správcu dane a odstránení vád podania sa spoločnosť dňom 25.8.1994 z obchodného registra vymazuje.Stary spis: S. .o. 339
  (from: 08/25/1994 until: 09/22/2011)
Orgány spoločnosti: valná hromada riaditelia spoločnosti poradná rada
  (from: 04/17/1991 until: 07/05/1993)
Legal successor: 
PREMAC Bratislava s.r.o.
Stará Vajnorská 25
Bratislava 832 17
  (from: 09/23/2011)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person