Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1450/S

Business name: 
PS-ATYPSTAV, s.r.o. v likvidácii
  (from: 12/31/2014 until: 02/26/2016)
PS-ATYPSTAV, s.r.o.
  (from: 09/30/1993 until: 12/30/2014)
Registered seat: 
Novomeského 5
Lučenec 984 01
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/2016)
Identification number (IČO): 
31 592 961
  (from: 09/30/1993)
Date of entry: 
09/30/1993
  (from: 09/30/1993)
Person dissolved from: 
19.12.2014
  (from: 02/27/2016)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 02/27/2016)
Date of deletion: 
02/27/2016
  (from: 02/27/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/27/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/30/1993)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/2016)
výroba polotovarov pre stavebnú činnosť (betón, armatúry, prefabrikáty, polotovary pre stavebné remeslá)
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/2016)
požičiavanie stavebných strojov a zariadení
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/2016)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/2016)
Partners: 
Ing. Želmíra Flešková
Kukučínova 2
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 02/02/2000 until: 05/04/2003)
Ing. Želmíra Flešková
Kukučínova 2
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 09/30/1993 until: 02/01/2000)
Ján Kubík
1.mája 42
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 02/02/2000 until: 05/04/2003)
Ján Kubík
1.mája 42
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 09/30/1993 until: 02/01/2000)
Ing. Ladislav Mráz
Rúbanisko II/23
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 02/02/2000 until: 05/04/2003)
Ing. Ladislav Mráz
Rúbanisko II/23
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 09/30/1993 until: 02/01/2000)
Ivan Obert
Nám.Republiky 17
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 02/02/2000 until: 05/04/2003)
Ivan Obert
Nám.Republiky 17
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 09/30/1993 until: 02/01/2000)
Ing. Ladislav Mráz
Gagarinova 2805/3
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 05/05/2003 until: 02/26/2016)
Ing. Želmíra Flešková
Kukučínova 2
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 05/05/2003 until: 02/26/2016)
Ján Kubík
1.mája 42
Vidiná 985 59
Slovak Republic
  (from: 05/05/2003 until: 02/26/2016)
Ivan Obert
Slovenskej republiky rád 2442/12
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 05/05/2003 until: 02/26/2016)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav Mráz
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 02/01/2000)
Ing. Želmíra Flešková
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 02/01/2000)
Ján Kubík
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 02/01/2000)
Ivan Obert
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 02/01/2000)
Ing. Ladislav Mráz
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/02/2000 until: 05/04/2003)
Ing. Želmíra Flešková
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/02/2000 until: 05/04/2003)
Ján Kubík
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/02/2000 until: 05/04/2003)
Ivan Obert
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/02/2000 until: 05/04/2003)
Ing. Ladislav Mráz
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/05/2003 until: 09/10/2009)
Ing. Želmíra Flešková
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/05/2003 until: 09/10/2009)
Ján Kubík
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/05/2003 until: 09/10/2009)
Ivan Obert
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/05/2003 until: 09/10/2009)
Ing. Ladislav Mráz
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 09/11/2009 until: 02/26/2016)
Ing. Želmíra Flešková
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 09/11/2009 until: 02/26/2016)
Ján Kubík
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 09/11/2009 until: 02/26/2016)
Ivan Obert
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 09/11/2009 until: 02/26/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/2016)
Ján Kubík
1.mája 42
Lučenec
  (from: 09/30/1993 until: 05/04/2003)
Ján Kubík
1.mája 42
Lučenec
From: 09/30/1993
  (from: 05/05/2003 until: 12/30/2014)
Ján Kubík
1.mája 42
Vidiná 985 59
From: 09/30/1993
  (from: 12/31/2014 until: 02/26/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/2016)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 09/11/2009 until: 02/26/2016)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/05/2003 until: 09/10/2009)
200 000 Sk
  (from: 02/02/2000 until: 05/04/2003)
100 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 02/01/2000)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/19/2014
  (from: 12/31/2014)
 Liquidators:
Ján Kubík
1. mája 42
Vidiná 985 59
From: 12/19/2014 Until: 02/27/2016
  (from: 12/31/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne
  (from: 12/31/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.9.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 4110
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/2016)
. Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia, konanom dňa 28.7.1998 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 02/02/2000 until: 02/26/2016)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 16.12.2002 a ust. zák. č. 500/2001 Z.z..
  (from: 05/05/2003 until: 02/26/2016)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person