Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15294/B

Business name: 
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
  (from: 01/01/2006)
Registered seat: 
Pajštúnska 5
Bratislava 851 02
  (from: 10/03/2013)
Identification number (IČO): 
35 724 803
  (from: 08/13/1997)
Date of entry: 
08/13/1997
  (from: 08/13/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/13/1997)
Objects of the company: 
faktoring a forfaiting-mimo súdneho vymáhania pohľadávok
  (from: 08/13/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 08/13/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 08/13/1997)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
  (from: 08/13/1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/31/1998)
organizovanie dobrovoľných dražieb
  (from: 08/19/2005)
počítačové služby
  (from: 08/01/2014)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 08/01/2014)
Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov podľa osobitného zákona
  (from: 09/06/2016)
Partners: 
EOS International Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH
Steindamm 71
Hamburg D-20099
  (from: 02/07/2008)
Contribution of each member: 
EOS International Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH
Amount of investment: 500 000 EUR Paid up: 500 000 EUR
  (from: 02/23/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/24/2021)
Ing. Peter Dvornák
Astrová 916/53
Rovinka 900 41
From: 05/19/2021
  (from: 06/24/2021)
Ing. Karel Šmerák , CFA
Mittersteig 15-4-10
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 09/30/2020
  (from: 10/24/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom "konateľ".
  (from: 06/08/2012)
Procuration: 
Mgr. Martin Borský
Záhradná 48
Chorvátsky Grob 900 25
From: 08/05/2021
  (from: 08/05/2021)
Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 08/05/2021)
Capital: 
500 000 EUR Paid up: 500 000 EUR
  (from: 02/23/2016)
Supervisory board: 
Sergej Sonnenberg
Merckelweg 1
Hamburg 224 53
Nemecká spolková republika
From: 03/01/2020
  (from: 07/15/2020)
Philipp Schümann
Von-Suppé-Strasse 55
Hamburg 221 45
Nemecká spolková republika
From: 03/01/2021
  (from: 04/23/2021)
Carsten Tidow
Classenweg 17
Hamburg 223 91
Nemecká spolková republika
From: 09/03/2020
  (from: 10/24/2020)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.6.1997 v súlade s ust. §§ 24, 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 22316
  (from: 08/13/1997)
Zmluva o zlúčení obchodných spoločnosti Kasolvenzia Slovansko. s.r.o. a SBS - SLOVAK BUSINESS SERVICE s.r.o.na základe ktorej všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti SBS - SLOVAK BUSINESS SERVICE s.r.o. prešlo na spoločnosť Kasolvenzia Slovansko s.r.o. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 17.10.1997. Stary spis: S.r.o. 22316
  (from: 03/31/1998)
Zápisnica č. 5 z VZ zo dňa 4.6.1998 Dodatok č. 3 k SZ zo dňa 4.6.1998 v zmysle zák. č. 11/98 Z.z. Zápisnica č. 6 z VZ zo dňa 11.11.1998 Dodatok č. 4 k spol.zmluve zo dňa 11.11.1998
  (from: 04/20/1999)
Dodatky č. 5 a 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.8.2000. Zápisnice č. 7 a 8 z valného zhromaždenia z 25.8.2000. Zmluva o prevode obchodného podielu z 25.8.2000.
  (from: 12/04/2000)
Zápisnica č. 9 z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 21.5.2002, dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve z 11.6.2002.
  (from: 04/10/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.5.2003.
  (from: 08/21/2003)
Ivan Kocmánek deň zániku funkcie 1.1.2004, Martin Kubica deň zániku funkcie 1.1.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.10.2003. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.10.2003.
  (from: 09/08/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2004
  (from: 02/18/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2005 - zmena sídla, pôvodné: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava.
  (from: 08/19/2005)
Rozhodnutie spoločníkov per rollam o zmene obchodného mena spoločnosti dňa 27.10.2005 z pôvodného : "Kasolvenzia Slovensko, s.r.o." na nové: "EOS KSI Slovensko, s.r.o."
  (from: 01/01/2006)
Uznesenie spoločníkov zo dňa 8.2.2006 prijaté mimo valného zhromaždenia v zmysle ust. 130 Obchodného zákonníka.
  (from: 03/14/2006)
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 12. 12. 2005 z 2.500.000,- Sk na 12.500.000,- Sk.
  (from: 06/06/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.06.2008. a zo dňa 04.11.2008.
  (from: 02/17/2009)
Uznesenie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2011.
  (from: 07/20/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.03.2012.
  (from: 05/22/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.05.2012.
  (from: 06/08/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zmene sídla spoločnosti zo dňa 09.09.2013.
  (from: 10/03/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.05.2014.
  (from: 08/01/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2015.
  (from: 04/24/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.01.2016.
  (from: 02/23/2016)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person