Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4953/B

Business name: 
AUTOCONT s.r.o.
  (from: 08/08/2018)
Registered seat: 
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
  (from: 01/01/2010)
Identification number (IČO): 
36 396 222
  (from: 01/15/2001)
Date of entry: 
01/15/2001
  (from: 01/15/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/08/2018)
Objects of the company: 
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 01/15/2001)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 01/15/2001)
kopírovacie služby
  (from: 01/15/2001)
činnosť ekonomického a organizačného poradcu
  (from: 01/15/2001)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 01/15/2001)
výroba, montáž, opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 01/15/2001)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 01/15/2001)
leasing spojený s financovaním
  (from: 01/15/2001)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/15/2001)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 01/15/2001)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 01/15/2001)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 01/15/2001)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/15/2001)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 01/15/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/11/2010)
výskum trhu
  (from: 09/01/2012)
lektorská činnosť v oblasti výpočtovej, kancelárskej techniky a software
  (from: 09/01/2012)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 09/09/2016)
Počítačové služby
  (from: 09/09/2016)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 09/09/2016)
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  (from: 09/09/2016)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/09/2016)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/09/2016)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 09/09/2016)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 12/23/2016)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/23/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/08/2018)
Ing. Milan Futák
Laténska 625/5
Bratislava 851 10
From: 08/01/2018
  (from: 08/08/2018)
Mario Háronik
45
Brvnište 018 02
From: 08/01/2018
  (from: 08/08/2018)
Ondřej Matuštík
749
Blatnice pod Svatým Antonínkem 696 71
Česká republika
From: 08/01/2018
  (from: 08/08/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene Spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Podpisovanie v mene Spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo inak napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 08/08/2018)
Capital: 
1 328 000 EUR Paid up: 1 328 000 EUR
  (from: 08/08/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 21. 12. 2000 v zmysle § 171 Obchodného zákonníka, jednorazovo v zmysle § 205 a nasl. Obchodného zákonníka, schválením stanov, v zmysle § 69 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka ako právna nástupkyňa zrušenej spoločnosti bez likvidácie K + K, kancelárska technika, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Bratislavská 31, Žilina, IČO: 00 585 548, ktorá preberá všetky práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky zrušenej spoločnosti.
  (from: 01/15/2001)
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 22.10.2003 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 11/18/2003)
Jediný akcionár spoločnosti K + K a.s. dňa 04.12.2008 rozhodol o zlúčení spoločnosti K + K a.s., so sídlom Bratislavská 29, 010 01 Žilina, IČO: 36 396 222 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou CARPENO, a.s., so sídlom Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, IČO: 36 855 791 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti CARPENO, a.s. na obchodnú spoločnosť K + K a.s. a to ku dňu 31.12.2008. Obchodná spoločnosť K + K a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti CARPENO, a.s.
  (from: 01/01/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2010 a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2010 (N 120/2010, Nz 23265/2010).
  (from: 08/11/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.02.2011
  (from: 02/22/2011)
Notárska zápisnica N 77/2011, Nz 4479/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.02.2011
  (from: 02/22/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 21.02.2012.
  (from: 03/16/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 911/2012, Nz 30088/2012 dňa 22.08.2012 o zlúčení so spoločnosťou AutoCont SK a.s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 807 741, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2674/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť versity, a.s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36 396 222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4953/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 912/2012, Nz 30113/2012 dňa 22.08.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti AutoCont SK a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky. V dôsledku uvedeného zlúčenia sa mení obchodného mena spoločnosti versity, a.s. na nové obchodné meno AutoCont SK a.s..
  (from: 09/01/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 19.12.2012.
  (from: 01/16/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.01.2015.
  (from: 02/18/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.06.2015.
  (from: 08/05/2015)
Notárska zápisnica č. N 1948/2016, Nz 45982/2016, NCRIs 46996/2016 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.11.2016. Písomné vhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti zo dňa 15.12.2016.
  (from: 12/23/2016)
Zmena právnej formy , Notárska zápisnica N 544/2018, Nz 24410/2018, NCR1s 24878/2018 zo dňa 26.07.2018
  (from: 08/08/2018)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená medzi spoločnosťou versity, a. s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36 396 222, ako predávajúcim a spoločnosťou Sango s. r. o., so sídlom Bratislavská 29, 010 01 Žilina, IČO: 46 361 472, ako kupujúcim, zo dňa 30.09.2011 (podpisy úradne overené dňa 03.10.2011).
  (from: 11/11/2011 until: 08/07/2018)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person