Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  63038/B

Business name: 
A.M. architects s. r. o.
  (from: 06/15/2011)
Milieu s. r. o.
  (from: 02/11/2010 until: 06/14/2011)
Registered seat: 
Staré Grunty 324/B
Bratislava-Karlova Ves 841 04
  (from: 07/22/2015)
Rozvodná 13/C
Bratislava-Nové Mesto 831 01
  (from: 08/16/2014 until: 07/21/2015)
Leškova 3A
Bratislava 811 04
  (from: 06/15/2011 until: 08/15/2014)
Matejkova 55
Bratislava 841 05
  (from: 02/11/2010 until: 06/14/2011)
Identification number (IČO): 
45 387 168
  (from: 02/11/2010)
Date of entry: 
02/11/2010
  (from: 02/11/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/11/2010)
Objects of the company: 
Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/12/2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 02/11/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/11/2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 02/11/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/11/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/11/2010)
počítačové služby
  (from: 02/11/2010)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/11/2010)
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
  (from: 04/17/2012)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (from: 04/17/2012)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 04/17/2012)
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru
  (from: 04/17/2012)
grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie
  (from: 04/17/2012)
poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (from: 04/17/2012)
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 04/17/2012)
činnosť autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu : a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 01/15/2021)
Partners: 
Ing. arch. Boris Schultz
Karloveské Rameno 5538/4A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Slovak Republic
  (from: 01/15/2021)
Ing. arch. Richard Baláži
Stromová 10482/38
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 08/09/2022)
Ing. arch. Boris Schultz
Matejkova 3617/55A
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 02/11/2010 until: 01/14/2021)
Ing. arch. Richard Baláži
Stromová 10482/38
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 02/11/2010 until: 08/08/2022)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Richard Baláži
  (from: 02/11/2010 until: 08/08/2022)
Ing. arch. Richard Baláži
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 08/09/2022)
Ing. arch. Boris Schultz
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 01/15/2021)
Ing. arch. Boris Schultz
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 02/11/2010 until: 01/14/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/11/2010)
Ing. arch. Boris Schultz
Karloveské Rameno 5538/4A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 02/11/2020
  (from: 01/15/2021)
Ing. arch. Richard Baláži
Stromová 10482/38
Bratislava-Nové Mesto 831 01
From: 02/11/2010
  (from: 07/12/2013)
Ing. arch. Richard Baláži
Botanická 9
Nitra 949 01
From: 02/11/2010
  (from: 02/11/2010 until: 07/11/2013)
Ing. arch. Boris Schultz
Konventná 7
Bratislava 811 03
From: 02/11/2010
  (from: 02/11/2010 until: 07/11/2013)
Ing. arch. Boris Schultz
Matejkova 3617/55A
Bratislava-Karlova Ves 841 05
From: 02/11/2010
  (from: 07/12/2013 until: 01/14/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený spoločnosť zastupovať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne.
  (from: 02/11/2010)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/11/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.1.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 02/11/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2011 o zmene obchodného mena: Milieu s. r. o. na nové obchodné meno: A.M. architects s. r. o.
  (from: 06/15/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2013.
  (from: 07/12/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2013.
  (from: 08/16/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2015.
  (from: 07/22/2015)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person