Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10055/P

Business name: 
SUKMONT STS, a.s.
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
Registered seat: 
Mierová 94
Humenné 066 01
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
Identification number (IČO): 
36 453 781
  (from: 01/29/1998)
Date of entry: 
01/29/1998
  (from: 01/29/1998)
Date of deletion: 
06/06/2019
  (from: 06/06/2019)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/06/2019)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/29/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
výroba obuvi a výrobkov z kože
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
výroba kovových výrobkov
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
výroba traktorových prívesov
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
Michal Merga - predseda
gen. Svobodu 2447/1
Snina
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
Ing. Michal Merga - podpredseda
Dukelských hrdinov 2581/19
Snina
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
Ing. Mikuláš Serdula - člen
Sládkovičova 2500
Snina
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
Ing. Vasiľ Bega - člen
Laborecká 8
Humenné
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
Ing. Anton Petrov - člen
Partizánska 34
Humenné
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
Ing. Štefan Benej - člen
390
Udavské
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
Ing. Jozef Merga - člen
Švermova
Snina
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva Michal Merga a Ing. Michal Merga, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí jeden z týchto členov predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
Capital: 
67 950 000 Sk
  (from: 04/07/1998 until: 06/05/2019)
1 000 000 Sk
  (from: 01/29/1998 until: 04/06/1998)
Shares: 
Number of shares: 67950
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/19/2000 until: 06/05/2019)
Number of shares: 67950
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/07/1998 until: 05/18/2000)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/29/1998 until: 04/06/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/29/2003
  (from: 05/25/2005)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Imrich Krupička
55
Dolný Smokovec 059 81
From: 05/05/2004
  (from: 05/25/2005)
Supervisory board: 
PhDr. Daniel Andraško - člen
Partizánska 1834
Snina
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
JUDr. Emília Čopíková - predseda
Partizánska 1835/27
Snina
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
Ing. Vladimír Naščák - člen
Dargovských hrdinov 3
Humenné
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.7.1997 č. N 294/97, Nz 294/97, spísanej JUDr. Ivetou Bžánovou, notárkou v Snine, podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 01/29/1998 until: 06/05/2019)
Zmeny stanov a.s., schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 31.1.1998. Zvýšenie základného imania z 1.000.000,- Sk na 67.950.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 7.4.1998.
  (from: 04/07/1998 until: 06/05/2019)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 20.12.1999. Uznesenie Krajského súdu Košice č.k. 3 K 167/01-50 zo dňa 29.1.2003 na majetok dlžníka: SUKMONT STS, a.s., Mierová 94, Humenné, IČO:36 453 781 podľa zák.č. 328/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Správca konkurznej podstaty: JUDr. Juraj Labanc, advokát, Levočská 9, Prešov.
  (from: 05/19/2000 until: 06/05/2019)
JUDr. Juraj Labanc bol vo funkcii od 29.1.2003 do 5.5.2004.
  (from: 05/25/2005 until: 06/05/2019)
Date of updating data in databases:  05/25/2022
Date of extract :  05/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person