Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1805/R

Business name: 
STAVOMAC Dubnica nad Váhom, spol. s r.o.
  (from: 04/17/1991 until: 02/13/2018)
Registered seat: 
Bratislavská 354/32
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 12/28/1992 until: 02/13/2018)
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 04/17/1991 until: 12/27/1992)
Identification number (IČO): 
00 633 780
  (from: 04/17/1991)
Date of entry: 
04/17/1991
  (from: 04/17/1991)
Person dissolved from: 
3. 1. 2002
  (from: 02/14/2018)
Legal ground(s) for dissolution: 
zrušenie konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia
  (from: 02/14/2018)
Date of deletion: 
02/14/2018
  (from: 02/14/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/14/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/17/1991)
Objects of the company: 
realizácia stavebných prác pre priemyslovú, občiansku, inžiniersku a bytovú výstavbu formou dodávky na kľúč vrátane technológie
  (from: 04/17/1991 until: 12/27/1992)
vyššia dodávka ekologických stavieb
  (from: 04/17/1991 until: 12/27/1992)
investičná príprava a organizácia pracovných spoločenstiev na dodávky stavebných prác
  (from: 04/17/1991 until: 12/27/1992)
služby v oblasti realizácie prác pre iné právnické osoby
  (from: 04/17/1991 until: 12/27/1992)
vykonávanie všetkých obchodov a iných činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa česko-slovenského právneho poriadku zakázané
  (from: 04/17/1991 until: 12/27/1992)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 12/28/1992 until: 02/13/2018)
demolácia a zemné práce
  (from: 12/28/1992 until: 02/13/2018)
pozemné a inžinierske stavby
  (from: 12/28/1992 until: 02/13/2018)
stavba budov
  (from: 12/28/1992 until: 02/13/2018)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 12/28/1992 until: 02/13/2018)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 12/28/1992 until: 02/13/2018)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 12/28/1992 until: 02/13/2018)
veľkoobchod okrem koncesovaných živností
  (from: 12/28/1992 until: 02/13/2018)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/28/1992 until: 02/13/2018)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 01/23/1995 until: 02/13/2018)
demolácia a zemné práce
  (from: 01/23/1995 until: 02/13/2018)
pozemné a inžinierské stavby
  (from: 01/23/1995 until: 02/13/2018)
stavba budov
  (from: 01/23/1995 until: 02/13/2018)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/23/1995 until: 02/13/2018)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 01/23/1995 until: 02/13/2018)
vykonávanie inžinierských stavieb
  (from: 01/23/1995 until: 02/13/2018)
veľkoobchod okrem koncesovaných živností a drahých kovov
  (from: 01/23/1995 until: 02/13/2018)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/23/1995 until: 02/13/2018)
maloobchod okrem koncesovaných živností a drahých kovov /vzorková predajňa stavebných materiálov a malej mechanizácie/
  (from: 01/23/1995 until: 02/13/2018)
Partners: 
Firma Hofman & Maculan
Bauaktiengesellschaft Ungargasse 59-61
Wien 1030
Republic of Austria
  (from: 04/17/1991 until: 05/22/1996)
SIMAC Holding, a.s.,
Stromová ulica 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/17/1991 until: 05/22/1996)
SIMAC Holding, akciová spoločnosť, IČO: 00 604 313
Stará Vajnorská 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/23/1996 until: 02/13/2018)
Firma Hofman & Maculan
Bauaktiengesellschaft Ungargasse 59/61
A/1030 Wien
  (from: 05/23/1996 until: 02/13/2018)
Contribution of each member: 
SIMAC Holding, a.s.,
Amount of investment: 690 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 04/17/1991 until: 05/22/1996)
Firma Hofman & Maculan
Amount of investment: 310 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 04/17/1991 until: 05/22/1996)
SIMAC Holding, akciová spoločnosť,
Amount of investment: 690 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 05/23/1996 until: 02/13/2018)
Firma Hofman & Maculan
Amount of investment: 310 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 05/23/1996 until: 02/13/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/25/2006 until: 02/13/2018)
konatelia
  (from: 12/28/1992 until: 08/24/2006)
konatelia
  (from: 04/17/1991 until: 12/27/1992)
Ing. Pavol A n d r a š k o
Hliny 1419/17-7
Považská Bystrica
  (from: 12/28/1992 until: 05/22/1996)
Ing. Pavol A n d r a š k o
Hliny 1419/17-7
Považská Bystrica
  (from: 05/23/1996 until: 08/24/2006)
Rudolf Š v e c
Partizánska 13/28
Trenčín
  (from: 12/28/1992 until: 05/22/1996)
Ing. Pavol A n d r a š k o
Hliny 1419/17-7
Považská Bystrica
From: 12/28/1992
  (from: 08/25/2006 until: 02/13/2018)
Johann R e i s i n g e r
residence in the Slovak Republic :
Bulharská, hotel PLUS 72
Bratislava
  (from: 12/28/1992 until: 01/22/1995)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne, alebo jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom.
  (from: 12/28/1992 until: 02/13/2018)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú riaditelia spoločnosti a prokuristi. Pre platnosť právnych úkonov zaväzujúcich spoločnosť platí zásada, že tieto musia byť podpísané spoločne riaditeľmi spoločnosti alebo spoločne prokuristami spoločnosti alebo spoločne prokuristom a riaditeľom spoločnosti, ktorá má inú štátnu príslušnosť ako prokurista. Riaditelia spoločnosti sú konateľmi spoloč- nosti podľa Obchodného zákonníka.
  (from: 04/17/1991 until: 12/27/1992)
Procuration: 
Dipl. Ing. Pavol M ú č k a
Pod Hájom 959/20-L4
Dubnica nad Váhom
  (from: 12/28/1992 until: 05/22/1996)
Dipl. Ing. Pavol M ú č k a
Pod Hájom 959/20-L4
Dubnica nad Váhom
  (from: 05/23/1996 until: 08/24/2006)
Dipl. Ing. Pavol M ú č k a
Pod Hájom 959/20-L4
Dubnica nad Váhom
From: 03/18/1992
  (from: 08/25/2006 until: 05/26/2017)
Ing. Pavol Múčka
Pod Hájom 959/20-L4
Dubnica nad Váhom
From: 03/18/1992
  (from: 05/27/2017 until: 02/13/2018)
Ing. Ernst K r u g
residence in the Slovak Republic :
Strmé Sady 10
Bratislava
  (from: 12/28/1992 until: 03/23/1994)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 04/17/1991 until: 02/13/2018)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 01/03/2002
  (from: 02/14/2018)
Supervisory board: 
Ing. Eva N o v o d v o r s k á
Radvanská 54
Bratislava
  (from: 12/28/1992 until: 03/23/1994)
Ing. Eva N o v o d v o r s k á - člen
Radvanská 54
Bratislava
  (from: 03/24/1994 until: 05/22/1996)
Ing. Jozef R a d o š o v s k ý
14Sekurisova 14
Bratislava
  (from: 12/28/1992 until: 03/23/1994)
Ing. Jozef R a d o š o v s k ý - člen
14Sekurisova 14
Bratislava
  (from: 03/24/1994 until: 05/22/1996)
Ing. Otakar Z á v o d s k ý
Hliníky 718/31
Považská Bystrica
  (from: 12/28/1992 until: 03/23/1994)
Ing. Otakar Z á v o d s k ý - predseda
Krížna 3
Bratislava
  (from: 03/24/1994 until: 05/22/1996)
Dipl. Ing. Otakar Z á v o d s k ý - predseda
Krížna 3
Bratislava
From: 12/28/1992
  (from: 08/25/2006 until: 02/13/2018)
Dipl. Ing. Jozef R a d o š o v s k ý - člen
Sekurisova 14
Bratislava
From: 12/28/1992
  (from: 08/25/2006 until: 02/13/2018)
Dipl. Ing. Otakar Z á v o d s k ý - predseda
Krížna 3
Bratislava
  (from: 05/23/1996 until: 08/24/2006)
Dipl. Ing. Jozef R a d o š o v s k ý - člen
Sekurisova 14
Bratislava
  (from: 05/23/1996 until: 08/24/2006)
Ing. Robert M o s e r
Brungasse 13
A-2540 Bad Vöslau
Rakúsko
  (from: 12/28/1992 until: 03/23/1994)
Dipl. Ing. Gerhard S c h m i d l
Waldwiese D/7
A-2540 Bad Vöslau
Rakúsko
  (from: 12/28/1992 until: 03/23/1994)
Ing. Alfred Schatz - člen
Feldstrasse 17
Ernsthofen
Rakúsko
  (from: 03/24/1994 until: 05/22/1996)
Dipl. Ing. Franz Weitz - člen
Arthur Schmidgasse 14
A-2326 Maria Lanzendorf
Rakúsko
From: 05/23/1996
  (from: 08/25/2006 until: 02/13/2018)
Dipl. Ing. Franz Weitz - člen
Arthur Schmidgasse 14
A-2326 Maria Lanzendorf
Rakúsko
  (from: 05/23/1996 until: 08/24/2006)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť STAVOMAC Dubnica nad Váhom, spol. s r.o. so sídlom Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 00 633 780 sa vymazáva v celom rozsahu zapísaných údajov.
  (from: 02/14/2018)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l9.ll.l992 bol schválený Dodatok č.l, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb. Stary spis: S.r.o. 409
  (from: 12/28/1992 until: 02/13/2018)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.12.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 409
  (from: 03/24/1994 until: 02/13/2018)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.11.1994 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/23/1995 until: 02/13/2018)
Dňa 27.03.1995 bola uzatvorená v súlade s ust. § 476 a nasl. Obch. zák. zmluva o predaji podniku medzi STAVOMAC Dubnica nad Váhom, spol. s r.o. so sídlom Bratislavská 354, 018 41 Dubnica nad Váhom, na strane predávajú ceho a spoločnosťou SIBAMAC, a.s. so sídlom Stromová 9, 833 17 Bratislava, na strane kupujúceho. Stary spis: S.r.o. 409
  (from: 01/29/1996 until: 02/13/2018)
Dňa 27.3.1995 bola uzatvorená medzi spoločnosťou STAVOMAC Dubnica nad Váhom, spol. s r.o. so sídlom Dubnica nad Váhom, Bratislavská 354 na strane predávajúceho a spoločnosťou SIBAMAC, a.s. so sídlom Bratislava, Stará Vajnorská 25 na strane kupujúceho, zmluva o predaji podniku. Stary spis: S.r.o. 409
  (from: 05/23/1996 until: 02/13/2018)
Spoločnosti bola dňa 07.02.1997 doručená výyva Krajské súdu v Banskej Bystrici, ktorou sa v zmysle § 4a ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb. začalo DOHODOVACIE KONANIE.
  (from: 10/01/1997 until: 02/13/2018)
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením č.k. 36 Cb - 24 K 154/96 zo dňa 29.12.1997 vyhlásil na majetok dlžníka, STAVOMAC Dubnica nad Váhom, spol. s r.o. so sídlom Bratislavská 354/32 Dubnica nad Váhom, 018 41, IČO: 00 633 780 k o n k u r z. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ján Chabada, komerčný právnik, Stráňavy č. 426/6 Žilina.
  (from: 03/18/1998 until: 02/13/2018)
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením č.k. 36-24 K 154/96-75 zo dňa 7.11.2001 konkurz na majetok úpradcu STAVOMAC Dubnica nad Váhom, spol. s r.o., Bratislavská 354/32, Dubnica nad Váhom, IČO 00 633 780 zrušil po splnení rozvrhového uznesenia. Správca konkurznej podstaty JUDr. Ján Chabad bol zbavený funkcie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.1.2002.
  (from: 01/15/2002 until: 02/13/2018)
Orgány spooločnosti : - valná hromada - riaditelia spoločnosti - poradná rada Riaditelia spoločnosti : - Ing. Rudolf Š v e Ing. Rudolf Š v e c bytom Trenčín, Partizánska 13/28 Dipl.-Ing. Klaus W a g n e r , bytom 1120 Wien, Strohberggasse 29 Prokuristi: Dipl.Ing.Pavol M ú č k a, bytom Dubnica nad Váhom, Pod hájom 959/2O-l4 959/20-14 Ing. Ernst K r u g , bytom 6111 Volders/Tirol, Rakúsko Stary spis: S.r.o. 409
  (from: 04/17/1991 until: 12/27/1992)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person