Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15401/B

Business name: 
TV PEZINOK, s.r.o.
  (from: 06/30/1998)
KULTÚRNE CENTRUM, s.r.o.
  (from: 09/04/1997 until: 06/29/1998)
Registered seat: 
Holubyho 42
Pezinok 902 01
  (from: 09/04/1997)
Identification number (IČO): 
35 726 032
  (from: 09/04/1997)
Date of entry: 
09/04/1997
  (from: 09/04/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/04/1997)
Objects of the company: 
organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít
  (from: 09/04/1997)
prevádzkovanie mestského informačného centra
  (from: 09/04/1997)
reklamná činnosť
  (from: 09/04/1997)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/04/1997)
umelecká produkcia
  (from: 09/04/1997)
výroba a distribúcia video
  (from: 06/30/1998)
vydavateľská činnosť
  (from: 06/30/1998)
televízne vysielanie v káblových rozvodoch a terestriálne v súlade s licenciou č. T/99 vydanou radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie zo dňa 8.9.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov
  (from: 03/20/2007)
lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby v súlade s licenciou č. TD/97 vydanou Radou pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 29.05. 2012
  (from: 07/04/2012)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 09/07/2021)
Marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/07/2021)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/07/2021)
Administratívne služby
  (from: 09/07/2021)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (from: 09/07/2021)
televízne vysielanie v káblových rozvodoch v súlade s licenciou č. T/99 vydanou radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie zo dňa 8.9.1998
  (from: 01/11/1999 until: 03/19/2007)
Partners: 
Mesto PEZINOK
Radničné nám. 7
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 06/30/1998)
Mesto PEZINOK
Radničné nám. 7
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 09/04/1997 until: 06/29/1998)
Contribution of each member: 
Mesto PEZINOK
Amount of investment: 10 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 EUR
  (from: 07/19/2018)
Mesto PEZINOK
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/04/1997 until: 06/29/1998)
Mesto PEZINOK
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/30/1998 until: 01/27/2009)
Mesto PEZINOK
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/28/2009 until: 07/18/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/07/2021)
konatelia
  (from: 09/04/1997 until: 09/06/2021)
Ing. arch. Igor Hianik
Záhradná 1377/5
Pezinok 902 01
From: 03/24/2020
  (from: 05/07/2020)
Ing. Oľga Bejdáková
Gorkého 14
Pezinok 902 01
Until: 09/16/2002
  (from: 07/06/1999 until: 03/12/2003)
PaeDr. René Bílik
Svätoplukova 18
Pezinok 902 01
  (from: 06/30/1998 until: 07/05/1999)
Peter Bittner
Moyzesova 56
Pezinok 902 01
From: 06/17/2002
  (from: 03/13/2003 until: 08/31/2006)
Peter Bittner
Svätoplukova 2653/47
Pezinok 902 01
From: 06/17/2002
  (from: 09/01/2006 until: 02/15/2010)
Peter Bittner
Svätoplukova 2653/47
Pezinok 902 01
From: 06/17/2002 Until: 02/10/2010
  (from: 02/16/2010 until: 02/15/2010)
Peter Bittner
Štefánikova 779/54
Modra 900 01
From: 02/11/2010
  (from: 02/16/2010 until: 05/06/2020)
Peter Bittner
Štefánikova 779/54
Modra 900 01
From: 02/11/2010 Until: 03/24/2020
  (from: 05/07/2020 until: 05/06/2020)
Roman Feder
SNP 66
Dolné Lovčice 919 27
  (from: 09/04/1997 until: 06/29/1998)
Ing. Jozef Chynoranský
1.mája 45
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 11/28/2003 until: 08/31/2006)
Ing. Jozef Chynoranský
1.mája 45
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 09/01/2006 until: 03/19/2007)
Ing. Jozef Chynoranský
1.mája 45
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003 Until: 02/15/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
Ing. Ivan Pessel
Za hradbami 20
Pezinok 902 01
  (from: 06/30/1998 until: 07/05/1999)
Ing. Ivan Pessel
Za hradbami 2 20
Pezinok 902 01
  (from: 09/04/1997 until: 06/29/1998)
Mgr Oliver Solga
M.R.Štefánika 24
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 07/06/1999 until: 11/27/2003)
Mgr. Oliver Solga
M. R. Štefánika 24
Pezinok 902 01
From: 02/15/2007
  (from: 03/20/2007 until: 02/15/2010)
Mgr. Oliver Solga
M. R. Štefánika 24
Pezinok 902 01
From: 02/15/2007 Until: 02/10/2010
  (from: 02/16/2010 until: 02/15/2010)
Mgr. Oliver Solga
M. R. Štefánika 24
Pezinok 902 01
From: 02/11/2010
  (from: 02/16/2010 until: 02/04/2019)
Mgr. Oliver Solga
M. R. Štefánika 24
Pezinok 902 01
From: 02/11/2010 Until: 01/24/2019
  (from: 02/05/2019 until: 02/04/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 05/07/2020)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu
  (from: 02/05/2019 until: 05/06/2020)
Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 09/04/1997 until: 02/04/2019)
Capital: 
10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 07/19/2018)
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/28/2009 until: 07/18/2018)
200 000 Sk
  (from: 06/30/1998 until: 01/27/2009)
100 000 Sk
  (from: 09/04/1997 until: 06/29/1998)
Supervisory board: 
Mgr. Kvetoslava Štrbová
Moyzesova 8
Pezinok 902 01
From: 02/14/2011
  (from: 02/19/2011)
Vladimír Popelka
Senecká 53
Pezinok 902 01
From: 02/14/2011
  (from: 02/19/2011)
Adam Kovačovský
Suvorovova 1632/24
Pezinok 902 01
From: 01/24/2019
  (from: 02/05/2019)
Mgr. Branislav Macháč
M.R. Štefánika 30/20
Pezinok 902 01
From: 01/24/2019
  (from: 02/05/2019)
JUDr. Roman Mács
Banícka 2088/9
Pezinok 902 01
From: 01/24/2019
  (from: 02/05/2019)
Mgr. Ľubomír Uhlár
Ľudovíta Rajtera 5527/37
Pezinok 902 01
From: 01/24/2019
  (from: 02/05/2019)
Elena Antalová
SNP 44
Pezinok 902 01
Until: 09/16/2002
  (from: 03/24/2000 until: 03/12/2003)
Elena Antalová
SNP 44
Pezinok 902 01
From: 02/15/2007
  (from: 03/20/2007 until: 02/18/2011)
Elena Antalová
SNP 44
Pezinok 902 01
From: 02/15/2007 Until: 02/14/2011
  (from: 02/19/2011 until: 02/18/2011)
Ing. Ľudovít Bauer
Sládkovičova 9
Pezinok 902 01
  (from: 09/04/1997 until: 07/05/1999)
Doc. PaedDr. René Bílik , CSc.
Svätoplukova 2661/18
Pezinok 902 01
From: 02/15/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/11/2013)
Doc. PaedDr. René Bílik , CSc.
Svätoplukova 2661/18
Pezinok 902 01
From: 02/15/2007 Until: 02/28/2013
  (from: 03/12/2013 until: 03/11/2013)
PaedDr. René Bílik , CSc.
Svätoplukova 18
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 11/28/2003 until: 12/06/2004)
PaedDr. René Bílik , CSc.
Svätoplukova 18
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003 Until: 11/01/2004
  (from: 12/07/2004 until: 12/06/2004)
PaeDr René Bílik
Svätoplukova 18
Pezinok 902 01
  (from: 09/04/1997 until: 06/29/1998)
Ing. Ján Bíž
Muškátová 13
Pezinok 902 01
  (from: 07/06/1999 until: 03/23/2000)
Ing. Ján Bíž
Muškátová 13
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 03/24/2000 until: 11/27/2003)
Bohuslav Bula
Kupeckého 52
Pezinok 902 01
  (from: 09/04/1997 until: 03/23/2000)
Bohuslav Bula
Kupeckého 52
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 03/24/2000 until: 11/27/2003)
Ing. Ján Čech
Obrancov mieru 20
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 11/28/2003 until: 12/06/2004)
Ing. Ján Čech
Obrancov mieru 20
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 12/07/2004 until: 08/31/2006)
Ing. Ján Čech
Obrancov mieru 20
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003 Until: 08/25/2006
  (from: 09/01/2006 until: 08/31/2006)
RNDr. Juraj Čech
Svätoplukova 4
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 11/28/2003 until: 12/06/2004)
RNDr. Juraj Čech
Svätoplukova 4
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 12/07/2004 until: 02/18/2011)
RNDr. Juraj Čech
Svätoplukova 4
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003 Until: 02/14/2011
  (from: 02/19/2011 until: 02/18/2011)
doc. PhDr. Anton Eliáš , CSc.
Sládkovičova 20
Pezinok 902 01
From: 02/14/2011
  (from: 02/19/2011 until: 02/04/2019)
doc. PhDr. Anton Eliáš , CSc.
Sládkovičova 20
Pezinok 902 01
From: 02/14/2011 Until: 01/24/2019
  (from: 02/05/2019 until: 02/04/2019)
Ing. Vojtech Gottschall
Šafárikova 19
Pezinok 902 01
  (from: 09/04/1997 until: 03/23/2000)
Ing. Vojtech Gottschall
Šafárikova 19
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 03/24/2000 until: 11/27/2003)
Juraj Guštafík
Kuzmányho 44
Pezinok 902 01
  (from: 07/06/1999 until: 03/23/2000)
Juraj Guštafík
Kuzmányho 44
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 03/24/2000 until: 11/27/2003)
Ing. Ján Hacaj
Novomestského 52
Pezinok 902 01
  (from: 07/06/1999 until: 03/23/2000)
Ing. Ján Hacaj
Novomestského 52
Pezinok 902 01
Until: 09/16/2002
  (from: 03/24/2000 until: 03/12/2003)
PaeDr. František Hotový
Nerudova 15
Pezinok 902 01
  (from: 09/04/1997 until: 07/05/1999)
Ing. Jozef Chynoranský
Na bielenisku 4668/32
Pezinok 902 01
From: 02/15/2007
  (from: 03/20/2007 until: 02/18/2011)
Ing. Jozef Chynoranský
Na bielenisku 4668/32
Pezinok 902 01
From: 02/15/2007 Until: 02/14/2011
  (from: 02/19/2011 until: 02/18/2011)
Mgr. Jozef Mikláš
Bystrická 16
Pezinok 902 01
From: 02/26/2015
  (from: 03/07/2015 until: 02/04/2019)
Mgr. Jozef Mikláš
Bystrická 16
Pezinok 902 01
From: 02/26/2015 Until: 01/24/2019
  (from: 02/05/2019 until: 02/04/2019)
PhDr Vladimír Miškovský
Trnavská 51
Pezinok 902 01
  (from: 07/06/1999 until: 03/23/2000)
PhDr. Vladimír Miškovský
Trnavská 51
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 03/24/2000 until: 11/27/2003)
Mgr. Ľubomír Morbacher , PhD.
Dobšinského 46
Pezinok 902 01
From: 02/26/2015
  (from: 03/07/2015 until: 02/04/2019)
Mgr. Ľubomír Morbacher , PhD.
Dobšinského 46
Pezinok 902 01
From: 02/26/2015 Until: 01/24/2019
  (from: 02/05/2019 until: 02/04/2019)
JUDr. Ján Ondruš
Cajlanská 159
Pezinok 902 01
From: 02/14/2011
  (from: 02/19/2011 until: 09/28/2011)
JUDr. Ján Ondruš
Cajlanská 159
Pezinok 902 01
From: 02/14/2011 Until: 09/20/2011
  (from: 09/29/2011 until: 09/28/2011)
Ing. Juraj Pátek
Za hradbami 12
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 11/28/2003 until: 12/06/2004)
Ing. Juraj Pátek
Za hradbami 12
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 12/07/2004 until: 03/19/2007)
Ing. Juraj Pátek
Za hradbami 12
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003 Until: 02/15/2007
  (from: 03/20/2007 until: 03/19/2007)
Ing. Ján Satko , CSc
Hurbanova 15
Pezinok 902 03
  (from: 07/06/1999 until: 03/23/2000)
Ing. Ján Satko , CSc.
Hurbanova 15
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 03/24/2000 until: 11/27/2003)
Ing. Pavol Skovajsa
F. Drobiševa 33
Pezinok 902 01
  (from: 09/04/1997 until: 03/23/2000)
Ing. Pavol Skovajsa
F. Drobiševa 33
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 03/24/2000 until: 11/27/2003)
Ing. Stanislav Sobota
Cajlanská 33
Pezinok 902 01
  (from: 09/04/1997 until: 07/05/1999)
Ing. Stanislav Sobota
Cajlanská 83
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 11/28/2003 until: 12/06/2004)
Ing. Stanislav Sobota
Cajlanská 83
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 12/07/2004 until: 02/18/2011)
Ing. Stanislav Sobota
Cajlanská 83
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003 Until: 02/14/2011
  (from: 02/19/2011 until: 02/18/2011)
Oliver Solga
M.R. Štefánika 24
Pezinok 902 01
  (from: 09/04/1997 until: 07/05/1999)
Mgr. Adam Solga
M. R. Štefánika 24
Pezinok 902 01
From: 02/14/2011
  (from: 02/19/2011 until: 02/04/2019)
Mgr. Adam Solga
M. R. Štefánika 24
Pezinok 902 01
From: 02/14/2011 Until: 01/24/2019
  (from: 02/05/2019 until: 02/04/2019)
Ing. Ľubomír Straka
Bratislavská 120
Pezinok 902 01
  (from: 07/06/1999 until: 03/23/2000)
Ing. Ľubomír Straka
Bratislavská 120
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 03/24/2000 until: 11/27/2003)
Doc. Ing. Stanislav Šilhár
Myslenická 73
Pezinok 902 01
  (from: 09/04/1997 until: 07/05/1999)
Ing. Marián Šípoš
SNP 17
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 11/28/2003 until: 12/06/2004)
Ing. Marián Šípoš
SNP 17
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003
  (from: 12/07/2004 until: 02/18/2011)
Ing. Marián Šípoš
SNP 17
Pezinok 902 01
From: 01/14/2003 Until: 02/14/2011
  (from: 02/19/2011 until: 02/18/2011)
Ing. Alžbeta Šipošová
Obrancov mieru 27
Pezinok 902 01
  (from: 07/06/1999 until: 03/23/2000)
Ing. Alžbeta Šipošová
Obrancov mieru 27
Pezinok 902 01
Until: 01/14/2003
  (from: 03/24/2000 until: 11/27/2003)
Petr Wittgrúber
Za dráhou 11
Pezinok 902 01
From: 02/15/2007
  (from: 03/20/2007 until: 02/18/2011)
Petr Wittgrúber
Za dráhou 11
Pezinok 902 01
From: 02/15/2007 Until: 02/14/2011
  (from: 02/19/2011 until: 02/18/2011)
Mgr. Ľuboslav Choluj
Štúrova 35
Pezinok 902 03
From: 02/14/2011 Until: 06/23/2021
  (from: 09/07/2021 until: 09/06/2021)
Mgr. Ľuboslav Choluj
Štúrova 35
Pezinok 902 03
From: 02/14/2011
  (from: 02/19/2011 until: 09/06/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 90/97, Nz 89/97 zo dňa 2.6.1997 v zmysle ust. §§ 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 22424
  (from: 09/04/1997)
Notárska zápisnica N 108/98, Nz 108/98 zo dňa 17.6.1998 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľa zvýšiť základné imanie a dodatok č. 1 k zakladateľskej listine v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z. Zmena obchodného mena z pôvodného KULTÚRNE CENTRUM, s.r.o.
  (from: 06/30/1998)
Dodatok k zakladateľskej listine spísaný dňa 12.10.1998 do notárskej zápisnice č. N 203/98, Nz 201/98.
  (from: 01/11/1999)
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine spísaný formou notárskej zápisnice N 49/99 Nz 49/99 zo dňa 30.3.1999.
  (from: 07/06/1999)
Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 27/00, Nz 27/00 napísanej dňa 16.3.2000 notárom JUDr. Baričičovou v Pezinku.
  (from: 03/24/2000)
Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 17.06.2002 - notárska zápisnica č. N 310/02, Nz 308/02 zo dňa 16.9.2002 - dodatok č. 6 k zakladateľskej listine.
  (from: 03/13/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.9.2002, a 14.1.2003. Notárska zápisnica Nz 2076/2003 zo dňa 14.1.2003.
  (from: 11/28/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.11.2004.
  (from: 12/07/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.8.2006 - odvolanie člena dozornej rady.
  (from: 09/01/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.2.2007.
  (from: 03/20/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.2.2010.
  (from: 02/16/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.02.2011.
  (from: 02/19/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.9.2011.
  (from: 09/29/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2013.
  (from: 03/12/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.02.2015.
  (from: 03/07/2015)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person