Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  323/L

Business name: 
KA-VT, spol. s r.o.
  (from: 02/26/1992)
Registered seat: 
Polomská 2
Žilina 010 08
  (from: 02/26/1992)
Identification number (IČO): 
31 559 221
  (from: 02/26/1992)
Date of entry: 
02/26/1992
  (from: 02/26/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/26/1992)
Objects of the company: 
veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
  (from: 02/26/1992)
veľkoobchod s elektr. prístr. pre domác. vr. rozhl. a TV prístr.
  (from: 02/26/1992)
sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom
  (from: 02/26/1992)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 02/26/1992)
výroba, inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov
  (from: 02/26/1992)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (from: 02/26/1992)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 02/26/1992)
výroba iných výrobkov z dreva
  (from: 02/26/1992)
maloobchod s použitým tovarom v predajniach
  (from: 02/26/1992)
reklamné činnosti
  (from: 02/26/1992)
Partners: 
Branislav Jurík
1. mája 1010/11
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 05/28/2019)
Vladimír B a r i č í k
Blagoevgradská 5/25
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/21/1993 until: 01/02/1995)
Vladimír B a r i č í k
Blagoevgradská 5/25
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/26/1992 until: 06/20/1993)
Ivan J a n k o v i e c h
257
Považské Podhradie
Slovak Republic
  (from: 10/25/2000 until: 09/11/2020)
Ivan J a n k o v i e c h
257
Považské Podhradie
Slovak Republic
  (from: 01/03/1995 until: 10/24/2000)
Ivan J a n k o v i e c h
257
Považské Podhradie
Slovak Republic
  (from: 06/21/1993 until: 01/02/1995)
Ivan J a n k o v i e c h
257
Považské Podhradie
Slovak Republic
  (from: 02/26/1992 until: 06/20/1993)
Pavel J u r í k
Polomská 2
Žilina
Slovak Republic
  (from: 10/25/2000 until: 11/02/2016)
Pavel J u r í k
Polomská 2
Žilina
Slovak Republic
  (from: 01/03/1995 until: 10/24/2000)
Pavel J u r í k
Polomská 2
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/21/1993 until: 01/02/1995)
Pavel J u r í k
Polomská 2
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/26/1992 until: 06/20/1993)
Pavel Jurík
1. mája 1010/11
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 11/03/2016 until: 09/11/2020)
Július K o v á č
348
Turie
Slovak Republic
  (from: 01/03/1995 until: 10/24/2000)
Július K o v á č
348
Turie
Slovak Republic
  (from: 06/21/1993 until: 01/02/1995)
Július K o v á č
348
Turie
Slovak Republic
  (from: 02/26/1992 until: 06/20/1993)
Ing. Albín K u b i c a
655
Višňové
Slovak Republic
  (from: 10/25/2000 until: 05/27/2019)
Ing. Albín K u b i c a
655
Višňové
Slovak Republic
  (from: 01/03/1995 until: 10/24/2000)
Ing. Albín K u b i c a
655
Višňové
Slovak Republic
  (from: 06/21/1993 until: 01/02/1995)
Ing. Albín K u b i c a
655
Višňové
Slovak Republic
  (from: 02/26/1992 until: 06/20/1993)
Contribution of each member: 
Branislav Jurík
Amount of investment: 14 940 EUR Paid up: 14 940 EUR
  (from: 09/12/2020)
Vladimír B a r i č í k
Amount of investment: 22 000 Sk Paid up: 22 000 Sk
  (from: 02/26/1992 until: 06/20/1993)
Ivan J a n k o v i e c h
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/26/1992 until: 06/20/1993)
Pavel J u r í k
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 02/26/1992 until: 06/20/1993)
Július K o v á č
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/26/1992 until: 06/20/1993)
Ing. Albín K u b i c a
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/26/1992 until: 06/20/1993)
Vladimír B a r i č í k
Amount of investment: 65 000 Sk Paid up: 65 000 Sk
  (from: 06/21/1993 until: 01/02/1995)
Ivan J a n k o v i e c h
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 06/21/1993 until: 01/02/1995)
Pavel J u r í k
Amount of investment: 71 000 Sk Paid up: 71 000 Sk
  (from: 06/21/1993 until: 01/02/1995)
Július K o v á č
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 06/21/1993 until: 01/02/1995)
Ing. Albín K u b i c a
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 06/21/1993 until: 01/02/1995)
Ivan J a n k o v i e c h
Amount of investment: 97 000 Sk Paid up: 97 000 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 10/24/2000)
Pavel J u r í k
Amount of investment: 149 000 Sk Paid up: 149 000 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 10/24/2000)
Július K o v á č
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 10/24/2000)
Ing. Albín K u b i c a
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 10/24/2000)
Ivan J a n k o v i e c h
Amount of investment: 122 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 122 000 Sk
  (from: 10/25/2000 until: 06/29/2009)
Pavel J u r í k
Amount of investment: 198 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 198 000 Sk
  (from: 10/25/2000 until: 06/29/2009)
Ing. Albín K u b i c a
Amount of investment: 130 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 130 000 Sk
  (from: 10/25/2000 until: 06/29/2009)
Ivan J a n k o v i e c h
Amount of investment: 4 049,658103 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 049,658103 EUR
  (from: 06/30/2009 until: 09/11/2020)
Pavel J u r í k
Amount of investment: 6 572,395938 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 572,395938 EUR
  (from: 06/30/2009 until: 11/02/2016)
Ing. Albín K u b i c a
Amount of investment: 4 315,209454 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 315,209454 EUR
  (from: 06/30/2009 until: 05/27/2019)
Pavel Jurík
Amount of investment: 6 572,395938 EUR Paid up: 6 572,395938 EUR
  (from: 11/03/2016 until: 09/11/2020)
Branislav Jurík
Amount of investment: 4 315,209454 EUR Paid up: 4 315,209454 EUR
  (from: 05/28/2019 until: 09/11/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/12/2020)
konatelia
  (from: 05/28/2019 until: 09/11/2020)
Individual managing director
  (from: 06/21/1993 until: 05/27/2019)
konatelia
  (from: 02/26/1992 until: 06/20/1993)
Branislav Jurík
1.mája 1010/11
Žilina 010 01
From: 05/16/2019
  (from: 05/28/2019)
Vladimír B a r i č í k
Blagoevgradská 5/25
Žilina
  (from: 02/26/1992 until: 06/20/1993)
Pavel J u r í k
Polomská 2
Žilina
  (from: 02/26/1992 until: 11/02/2016)
Pavel Jurík
1. mája 1010/11
Žilina 010 01
From: 02/26/1992
  (from: 11/03/2016 until: 09/11/2020)
Pavel Jurík
1. mája 1010/11
Žilina 010 01
From: 02/26/1992 Until: 09/03/2020
  (from: 09/12/2020 until: 09/11/2020)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 09/12/2020)
Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 05/28/2019 until: 09/11/2020)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 06/21/1993 until: 05/27/2019)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/26/1992 until: 06/20/1993)
Capital: 
14 940 EUR Paid up: 14 940 EUR
  (from: 09/12/2020)
14 937,263495 EUR
  (from: 05/28/2019 until: 09/11/2020)
450 000 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 06/29/2009)
316 000 Sk
  (from: 06/21/1993 until: 01/02/1995)
106 000 Sk
  (from: 02/26/1992 until: 06/20/1993)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmlu- vou zo dňa 14.2.1992 v zmysle § 105 a nasl. Obchodného zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/26/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konaného dňa 23.4.1993, bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1288
  (from: 06/21/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.5.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/03/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 4. 7. 2000 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/25/2000)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person