Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10575/R

Business name: 
Bojnická urbárska akciová spoločnosť
  (from: 02/12/2010)
Registered seat: 
Hurbanovo námestie 19/41
Bojnice 972 01
  (from: 09/04/2018)
Sama Chalupku 1384/22
Bojnice 972 01
  (from: 02/12/2010 until: 09/03/2018)
Identification number (IČO): 
45 402 744
  (from: 02/12/2010)
Date of entry: 
02/12/2010
  (from: 02/12/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/12/2010)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 02/12/2010)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 02/12/2010)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 02/12/2010)
veľkoobchod a maloobchod
  (from: 02/12/2010)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/12/2010)
lízingová činnosť
  (from: 02/12/2010)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/12/2010)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/12/2010)
manažérska činnosť
  (from: 02/12/2010)
administratívne práce
  (from: 02/12/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/12/2010)
MSc. Peter Jurík , MPH - člen
Ulica J. Jesenského 452/4
Prievidza 972 16
From: 04/05/2018
  (from: 04/28/2018)
RNDr. Tomislav Jurik , CSc. - predseda
Dvořákovo nábrežie 7529/4D
Bratislava Staré Mesto 811 02
From: 05/20/2020
  (from: 06/19/2020)
Andrea Černáková - Member of the Board of Directors
Garbiarska ulica 245/25
Prievidza 971 01
From: 12/22/2020
  (from: 01/26/2021)
Jozef Púchy - predseda predstavenstva
Sama Chalupku 1384/22
Bojnice 972 01
From: 02/12/2010
  (from: 02/12/2010 until: 04/27/2018)
Jozef Púchy - predseda predstavenstva
Sama Chalupku 1384/22
Bojnice 972 01
From: 02/12/2010 Until: 04/05/2018
  (from: 04/28/2018 until: 04/27/2018)
Ing. Tomáš Reis - člen
373
Pravenec 972 16
From: 05/13/2011
  (from: 05/24/2011 until: 04/27/2018)
Ing. Tomáš Reis - člen
373
Pravenec 972 16
From: 05/13/2011 Until: 04/05/2018
  (from: 04/28/2018 until: 04/27/2018)
Ing. Tomáš Reis - člen
373
Pravenec 972 16
From: 05/20/2020
  (from: 06/19/2020 until: 01/25/2021)
Ing. Tomáš Reis - člen
373
Pravenec 972 16
From: 05/20/2020 Until: 12/22/2020
  (from: 01/26/2021 until: 01/25/2021)
Ing. Tomáš Reis - predseda
373
Pravenec 972 16
From: 04/05/2018
  (from: 04/28/2018 until: 06/18/2020)
Ing. Tomáš Reis - predseda
373
Pravenec 972 16
From: 04/05/2018 Until: 05/20/2020
  (from: 06/19/2020 until: 06/18/2020)
JUDr. Adriana Svitková - člen
Svätoplukova 92/16
Prievidza 971 01
From: 02/12/2010
  (from: 02/12/2010 until: 05/23/2011)
JUDr. Adriana Svitková - člen
Svätoplukova 92/16
Prievidza 971 01
From: 02/12/2010 Until: 05/13/2011
  (from: 05/24/2011 until: 05/23/2011)
Acting in the name of the company: 
Predseda predstavenstva, RNDr. Tomislav Jurik, CSc., je oprávnený v mene spoločnosti konať samostatne. Člen predstavenstva, MSc. Peter Jurík, MPH, koná v mene spoločnosti výlučne spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva spoločnosti. Člen predstavenstva, Andrea Černáková, koná v mene spoločnosti výlučne spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva spoločnosti. Člen predstavenstva pritom koná za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/26/2021)
Predseda predstavenstva, RNDr. Tomislav Jurik, CSc., je oprávnený v mene spoločnosti konať samostatne. Člen predstavenstva, MSc. Peter Jurík, MPH, koná v mene spoločnosti výlučne spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva spoločnosti. Člen predstavenstva, Ing. Tomáš Reis, koná v mene spoločnosti výlučne spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva spoločnosti. Člen predstavenstva pritom koná za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/19/2020 until: 01/25/2021)
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 02/20/2020 until: 06/18/2020)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení členovia predstavenstva iba spoločne.
  (from: 04/28/2018 until: 02/19/2020)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení členovia predtavenstva iba spoločne.
  (from: 02/12/2010 until: 04/27/2018)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 02/12/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
  (from: 03/18/2010)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
  (from: 02/12/2010 until: 03/17/2010)
Supervisory board: 
Peter Kmeť
199
Pravenec 972 16
From: 02/12/2010
  (from: 02/12/2010)
Martin Jurík
205
Pravenec 972 16
From: 04/05/2018
  (from: 04/28/2018)
Róbert Surový
Ulica A. H. Gavloviča 148/19
Prievidza 971 01
From: 08/31/2022
  (from: 09/23/2022)
JUDr. Ing. Michal Mladý
Clementisa 233/27
Prievidza 971 01
From: 02/12/2010
  (from: 02/12/2010 until: 09/03/2018)
JUDr. Ing. Michal Mladý
Clementisa 233/27
Prievidza 971 01
From: 02/12/2010 Until: 04/05/2018
  (from: 09/04/2018 until: 09/03/2018)
Mgr. Juraj Nikodémus
Š. Králika 431/23
Prievidza 971 01
From: 02/12/2010
  (from: 02/12/2010 until: 04/27/2018)
Mgr. Juraj Nikodémus
Š. Králika 431/23
Prievidza 971 01
From: 02/12/2010 Until: 04/05/2018
  (from: 04/28/2018 until: 04/27/2018)
Martin Fabíni - predseda
Lesná 1229/17
Bojnice 972 01
From: 04/05/2018 Until: 08/31/2022
  (from: 09/23/2022 until: 09/22/2022)
Martin Fabíni - predseda
Lesná 1229/17
Bojnice 972 01
From: 04/05/2018
  (from: 04/28/2018 until: 09/22/2022)
Date of updating data in databases:  05/30/2023
Date of extract :  05/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person