Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  325/L

Business name: 
AGROEKO s.r.o.
  (from: 02/27/1992 until: 04/15/2013)
Registered seat: 
Mojšová Lúčka
Žilina 010 01
  (from: 02/27/1992 until: 04/15/2013)
Identification number (IČO): 
31 559 255
  (from: 02/27/1992)
Date of entry: 
02/27/1992
  (from: 02/27/1992)
Person dissolved from: 
9.6.2011
  (from: 04/16/2013)
Date of deletion: 
04/16/2013
  (from: 04/16/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/16/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/27/1992)
Capital: 
135 000 Sk
  (from: 09/10/1992 until: 04/15/2013)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 06/09/2011
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.24K 157/94-Že-283 zo dňa 2.5.2011 bol zrušený konkurz na majetok spoločnosti a správca konkurznej podstaty JUDr. Juraj Strähle, advokát, Dolný Val 21/180, Žilina bol zbavený svojej funkcie
  (from: 06/17/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu v Žiline, č.k. 5Exre/3/2013 - 144, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 04. 2013, súd rozhodol o povolení výmazu z obchodného registra, nakoľko po splnení rozvrhového uznesenia neostal spoločnosti žiadny majetok, sa obchodná spoločnosť AGROEKO s.r.o. so sídlom: Mojšova Lúčka, 010 01 Žilina, IČO: 31 559 255 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 16. 04. 2013 VYMAZÁVA.
  (from: 04/16/2013)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person