Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  325/L

Business name: 
AGROEKO s.r.o.
  (from: 02/27/1992 until: 04/15/2013)
Registered seat: 
Mojšová Lúčka
Žilina 010 01
  (from: 02/27/1992 until: 04/15/2013)
Identification number (IČO): 
31 559 255
  (from: 02/27/1992)
Date of entry: 
02/27/1992
  (from: 02/27/1992)
Person dissolved from: 
9.6.2011
  (from: 04/16/2013)
Date of deletion: 
04/16/2013
  (from: 04/16/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/16/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/27/1992)
Objects of the company: 
výroba priemyselných hnojív
  (from: 02/27/1992 until: 04/15/2013)
výroba iných účelových strojov a zariadení
  (from: 02/27/1992 until: 04/15/2013)
výroba iných základných organických chemických látok
  (from: 02/27/1992 until: 04/15/2013)
veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami
  (from: 02/27/1992 until: 04/15/2013)
poľnohospodárska výroba
  (from: 09/10/1992 until: 04/15/2013)
veľkoobchod s obilím, osivom a krmivom
  (from: 09/10/1992 until: 04/15/2013)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 09/10/1992 until: 04/15/2013)
výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá
  (from: 09/10/1992 until: 04/15/2013)
výroba iných strojov pre poľnohospodástvo a lesníctvo
  (from: 09/10/1992 until: 04/15/2013)
výroba farmac. prípravkov, chem. a rastl. produktov pre lek. účely
  (from: 09/10/1992 until: 04/15/2013)
výroba základ. látok pre výrobu farmaceu- tických prípravkov
  (from: 09/10/1992 until: 04/15/2013)
výroba organických hnojív a dusíkatých zlúčenín
  (from: 09/10/1992 until: 04/15/2013)
výroba strojov pre potravinársky priemysel
  (from: 09/10/1992 until: 04/15/2013)
Partners: 
Ing. Ľubomír H r d i n a
573
Višňové
Slovak Republic
  (from: 04/24/1996 until: 04/28/1996)
Ing. Ľubomír H r d i n a
573
Višňové
Slovak Republic
  (from: 02/27/1992 until: 04/23/1996)
Milan H r e u s
Kamenná 466
Strečno
Slovak Republic
  (from: 02/27/1992 until: 04/28/1996)
JUDr. Roman H u s á r
Gaštanová 5
Žilina
Slovak Republic
  (from: 02/27/1992 until: 04/23/1996)
Ing. Adam K o s a
Družstevná 31
Žilina - Bánová
Slovak Republic
  (from: 02/27/1992 until: 04/28/1996)
Silvester T r n o v e c
Strečno
Slovak Republic
  (from: 02/27/1992 until: 04/28/1996)
MVDr. Štefan H a l a d e j
Kafendova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/10/1992 until: 04/15/2013)
Augustín Reisinger
Hospodárska 68
Trnava
Slovak Republic
  (from: 04/29/1996 until: 04/15/2013)
Contribution of each member: 
Ing. Ľubomír H r d i n a
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 02/27/1992 until: 04/23/1996)
Ing. Adam K o s a
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/27/1992 until: 04/28/1996)
Milan H r e u s
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/27/1992 until: 04/28/1996)
Silvester T r n o v e c
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/27/1992 until: 04/28/1996)
JUDr. Roman H u s á r
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/27/1992 until: 04/23/1996)
MVDr. Štefan H a l a d e j
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/10/1992 until: 04/15/2013)
Ing. Ľubomír H r d i n a
Amount of investment: 55 000 Sk Paid up: 55 000 Sk
  (from: 04/24/1996 until: 04/28/1996)
Augustín Reisinger
Amount of investment: 115 000 Sk Paid up: 115 000 Sk
  (from: 04/29/1996 until: 04/15/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/29/1996 until: 04/15/2013)
konatelia
  (from: 09/10/1992 until: 04/28/1996)
Individual managing director
  (from: 02/27/1992 until: 09/09/1992)
Ing. Ľubomír H r d i n a
573
Višňové
  (from: 09/10/1992 until: 04/28/1996)
Milan H r e u s
Kamenná 466
Strečno
  (from: 02/27/1992 until: 04/28/1996)
Ing. Adam K o s a
Družstevná 31
Žilina - Bánová
  (from: 09/10/1992 until: 04/28/1996)
Augustín Reisinger
Hospodárska 68
Trnava
  (from: 04/29/1996 until: 04/15/2013)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 04/29/1996 until: 04/15/2013)
.Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/10/1992 until: 04/28/1996)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 02/27/1992 until: 09/09/1992)
Capital: 
135 000 Sk
  (from: 09/10/1992 until: 04/15/2013)
115 000 Sk
  (from: 02/27/1992 until: 09/09/1992)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 06/09/2011
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.24K 157/94-Že-283 zo dňa 2.5.2011 bol zrušený konkurz na majetok spoločnosti a správca konkurznej podstaty JUDr. Juraj Strähle, advokát, Dolný Val 21/180, Žilina bol zbavený svojej funkcie
  (from: 06/17/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu v Žiline, č.k. 5Exre/3/2013 - 144, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 04. 2013, súd rozhodol o povolení výmazu z obchodného registra, nakoľko po splnení rozvrhového uznesenia neostal spoločnosti žiadny majetok, sa obchodná spoločnosť AGROEKO s.r.o. so sídlom: Mojšova Lúčka, 010 01 Žilina, IČO: 31 559 255 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 16. 04. 2013 VYMAZÁVA.
  (from: 04/16/2013)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmlu- vou zo dňa 21.2.1992 v zmysle § 105 a nasl. Obchodného zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 02/27/1992 until: 04/15/2013)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 22.8.l992 bol schválený Dodatok č. l k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1294
  (from: 09/10/1992 until: 04/15/2013)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.2.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/24/1996 until: 04/15/2013)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.3.1996 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/29/1996 until: 04/15/2013)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24 K 157/94-Že zo dňa 17.1.2001 bol na majetok AGROEKO s.r.o., Mojšová Lúčka, 010 01 Žilina, IČO 31 559 255 vyhlásený konkurz. Z správcu konkurznej podstaty súd určil JUDr. Juraja Strähleho, Hodžova 13, Žilina.
  (from: 01/29/2001 until: 04/15/2013)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person