Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  63184/B

Business name: 
DOPRÁVIA - JOZEF GAJDA, s. r. o.
  (from: 02/17/2010)
Registered seat: 
Záhradky 1051
Závod 908 72
  (from: 02/17/2010)
Identification number (IČO): 
45 417 946
  (from: 02/17/2010)
Date of entry: 
02/17/2010
  (from: 02/17/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/17/2010)
Objects of the company: 
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 02/17/2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 02/17/2010)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 02/17/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/17/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/17/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 02/17/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/17/2010)
medzinárodná nepravidelná autobusová doprava
  (from: 05/14/2010)
Partners: 
Jozef Gajda
Mierová 893
Závod 908 72
Slovak Republic
  (from: 02/17/2010)
Contribution of each member: 
Jozef Gajda
Amount of investment: 18 000 EUR Paid up: 18 000 EUR
  (from: 02/17/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/17/2010)
Jozef Gajda
Mierová 893
Závod 908 72
From: 02/17/2010
  (from: 02/17/2010)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná menom spoločnosti samostatne tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 02/17/2010)
Capital: 
18 000 EUR Paid up: 18 000 EUR
  (from: 02/17/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/27/2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.11.2013, sp.zn.: 4K 45/2013-186, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27.11.2013, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : DOPRÁVIA – JOZEF GAJDA, s.r.o., Záhradky 1051, Závod, IČO: 45 417 946 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava
  (from: 03/07/2014)
Bankruptcy trustee: 
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Špitálska 10
Bratislava 811 08
From: 11/27/2013
  (from: 03/07/2014)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.01.2010 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/17/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.04.2010.
  (from: 05/14/2010)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.1.2014, č. k. 33Exre/509/2013
  (from: 03/07/2014)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person