Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15492/B

Business name: 
SPECTRUM ART s.r.o.
  (from: 01/28/2001)
Registered seat: 
Panská 4
Bratislava 811 01
  (from: 01/22/2004)
Identification number (IČO): 
35 726 997
  (from: 09/16/1997)
Date of entry: 
09/16/1997
  (from: 09/16/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/16/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 09/16/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 09/16/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/16/1997)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/16/1997)
leasingová činnosť
  (from: 09/16/1997)
prenájom automobilov
  (from: 09/16/1997)
prenájom a servis športovej výstroje
  (from: 09/16/1997)
prenájom umeleckých diel so súhlasom autora
  (from: 01/28/2001)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/22/2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/22/2004)
Partners: 
Mgr. Renata Balheim
Tolstého 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Slovak Republic
  (from: 12/02/2022)
Contribution of each member: 
Mgr. Renata Balheim
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/02/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/22/2004)
Mgr. Renata Balheim
Tolstého 2
Bratislava 811 06
From: 11/24/2011
  (from: 12/21/2011)
Acting in the name of the company: 
Konateľ a prokurista konajú v mene spoločnosti každý samostatne. Prokúrou sa prokurista splnomocňuje na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku aj keď sa ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. V prokúre je zahrnuté aj oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru aj svoj podpis. Udelenie prokúry je účinné od zápisu do obchodného registra.
  (from: 01/22/2004)
Procuration: 
JUDr. Dušan Kollár
42 boulevard d´ ITALIE
Monte Carlo 98000
Monacké kniežatstvo
  (from: 04/19/2023)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/21/2011)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 160/97, Nz 160/97 spísanej dňa 8.8.1997 notárom JUDr. Dagmar Rojkovou a dodatkom č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 178/97, Nz 178/97 spísanej dňa 5.9.1997 notárom JUDr. Dagmar Rojkovou v súlade s ust. §§ 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 22515
  (from: 09/16/1997)
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice Nz 107/99 zo dňa 29.3.1999.
  (from: 06/14/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.1.2001 Notárska zápisnica č. N 94/01, Nz 91/01 zo dňa 12.2.2001 Zmena obchodného mena: pôvodné ABIGROUP s.r.o.
  (from: 01/28/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.5.2003. JUDr. Andrea Babčanová, deň zániku funkcie konateľa: 14.5.2003. Mgr. Renáta Balheimová, deň zániku funkcie konateľa: 14.5.2003.
  (from: 01/22/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.6.2006 - schválenie prevodu obchodných podielov. Zuzana Stančeková, funkcia konateľa od 14.5.2003 do 15.6.2006.
  (from: 10/10/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.11.2011.
  (from: 12/21/2011)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person